ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นมั่นเหมาะ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นมั่นเหมาะ-, *เป็นมั่นเหมาะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เป็นมั่นเหมาะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เป็นมั่นเหมาะ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่นเหมาะว. แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง เช่น พูดไว้เป็นมั่นเหมาะว่าวันนี้จะต้องพบกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was feeling a little bit down but this is definitely picking up my mood.ผมรู้สึกนิด ๆ หน่อย ๆ ลง แต่นี้เป็นมั่นเหมาะ ยกขึ้นอารมณ์ของฉัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top