-.- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


36 ผลลัพธ์ สำหรับ .
ภาษา
หรือค้นหา: -.-, *.*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[nián qián, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ,  ] ...years ago #5,808 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See ) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See ) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
(P);[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) ( only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) ( only) (as , , etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) #16 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from ) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh... [JP] ... Exotica (1994)
This boy... [JP] ... The Graduate (1967)
No? [CN] - ... Pinocchio (1940)
Oh, Helen. [CN] , . The Mummy (1932)
No. [CN] . Bordertown (1935)
But... [JP] ... Pom Poko (1994)
Name: [JP] "JF. Blade Runner (1982)
- ... [JP] - ... What's Up, Tiger Lily? (1966)
My wife... [JP] ... Scarlet Street (1945)
Let me go. [CN] . The Mummy (1932)
Mop rags. [CN] . Grand Hotel (1932)
I'm... [JP] ... Exotica (1994)

COMPDICT JP-EN Dictionary
[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
[ねんかん, nenkan] ... Jahre_lang [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0229 seconds, cache age: 25.188 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม