ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เคารพ-

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เคารพ, *เคารพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคารพ[V] respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai definition: แสดงอาการนับถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคารพก. แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผู้ใหญ่ เคารพธงชาติ
เคารพไม่ล่วงเกิน, ไม่ล่วงละเมิด, เช่น เคารพสิทธิของผู้อื่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย. The Great Dictator (1940)
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
You oughta have more respect, mister.แน่ ๆ คุณมีความเคารพมากขึ้นนาย 12 Angry Men (1957)
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
Fish, I love you and I respect you very much but I will kill you before this day ends.ปลาฉันรักคุณและฉันเคารพ มาก แต่ฉันจะฆ่าคุณก่อนที่จะสิ้นสุด ลงในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
- I can say no more. Excuse me.ขอโทษนะที่เคารพ ถ้าเขาคือการคือ Help! (1965)
- Yours.ฉันยังไม่ได้รับสามารถที่จะ เคารพคำสั่ง How I Won the War (1967)
No respect for the property of others?ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่ How I Won the War (1967)
- Shut up. Speak up.พูดถึงคนตราบใดที่คุณเคารพ How I Won the War (1967)
But you don't ask with respect.แต่คุณไม่ได้ถามด้วยความเคารพ The Godfather (1972)
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันมีสิ่งที่เคยทำที่จะทำให้คุณปฏิบัติกับฉันเพื่อไม่เคารพThe Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esteem[VT] เคารพ, See also: ยกย่อง, เคารพนับถือ, นับถือ, Syn. appreciate, respect, value
honor[VT] เคารพ, See also: แสดงความเคารพ, นับถือ
look up to[PHRV] เคารพ, See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
respect[VT] เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect for[PHRV] เคารพ, See also: นับถือ, ยกย่อง
venerate[VT] เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top