ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desecrate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desecrate-, *desecrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desecrate(vt) ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. defile, profane, Ant. honor, revere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane, Ant. consecrate

English-Thai: Nontri Dictionary
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, ทำลายศาสนา, ดูหมิ่นศาสนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But an army had it for better handle to desecrate the birth place of our lord!มันแค่กองคาราวานไร้ค่า. แต่กองทัพทำถูกแล้วกับ พวกที่ดูหมิ่นสถานที่กำเนิดของพระเจ้า! Kingdom of Heaven (2005)
This one, a puzzle -- Grave desecration.แต่เรื่องนี้, มันทำให้ฉันงง The Usual Suspects (2006)
They harrass our Wise Men and desecrate their ritual fires.พวกมันตามรังควาญพราหมณ์ และหมิ่นไฟศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา Sita Sings the Blues (2008)
You'd stoop that low to desecrate her burial site.You'd stoop that low to desecrate her burial site. Wrecking Crew (2008)
No, I have to get back to my poor, desecrated books.ฉันต้องกลับไปหาหนังสือ ที่ถูกทอดทิ้งของฉัน Inkheart (2008)
Desecrations, exhumations.ร่างผู้หญิง, ที่มีเสน่ห์หน่อย Cold Comfort (2009)
Yes. Poor girl's corpse was desecrated.ใช่ ศพหญิงสาวที่น่าสงสารคนนี้ถูกย่ำยี Out of Time (2009)
Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.บางที เขาเชื่อม วิญญาณกับศพของวิญญาณเหล่านั้น - ใช่ เหมือนเครื่องขยายเสียง คือผ่านพิธีกรรมที่ต่ำช้า The Haunting in Connecticut (2009)
Which one, the desecration of the corpse... or the water ambush?นั้นมันเป็นการไม่เคารพคนตายนะ หรือว่าลอบกัด MacGruber (2010)
Desecration.- เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ Bad Blood (2010)
Desecration of the blood or treason against your regent?การดูหมิ่นด้วยเลือด หรือกบฏต่อต้านผู้แทนพระองค์? 9 Crimes (2010)
The desecration of america's coolest sport.ความเสื่อมเสียของกีฬาที่เจ๋งที่สุดของอเมริกา Physical Education (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
desecrate
desecrate
desecrated
desecrated
desecrates
desecrates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desecrate
desecrated
desecrates

WordNet (3.0)
desecrate(v) violate the sacred character of a place or language, Syn. violate, outrage, profane
desecrate(v) remove the consecration from a person or an object, Syn. deconsecrate, unhallow, Ant. consecrate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Desecrate

v. t. [ imp. & p. p. Desecrated p. pr. & vb. n. Desecrating ] [ L. desecratus, p. p. of desecrare (also desacrare) to consecrate, dedicate; but taken in the sense if to divest of a sacred character; de- + sacrare to consecrate, fr. sacer sacred. See Sacred. ] To divest of a sacred character or office; to divert from a sacred purpose; to violate the sanctity of; to profane; to put to an unworthy use; -- the opposite of consecrate. [ 1913 Webster ]

The [ Russian ] clergy can not suffer corporal punishment without being previously desecrated. W. Tooke. [ 1913 Webster ]

The founders of monasteries imprecated evil on those who should desecrate their donations. Salmon. [ 1913 Webster ]

Desecrater

n. One who desecrates; a profaner. Harper's Mag. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top