ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vou

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vou-, *vou*
Possible hiragana form: う゛ぉう
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vouch(vi) รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ, See also: รับประกัน, Syn. warrant
voucher(n) ใบสำคัญจ่าย, See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ
voucher(n) หนังสือรับรอง, See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง, Syn. credentials, proof
voucher(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน, Syn. guarantor
voucher(vt) เตรียมใบรับรองให้, See also: เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
voucher(vt) รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, Syn. guarantee
vouch for(phrv) ยืนยัน, See also: รับรอง, ค้ำประกัน
vouchsafe(vt) ยินยอมให้, Syn. grant, concede, accord
vouchsafement(n) การอนุญาต, See also: การยินยอม, Syn. grant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vouch(เวาชฺ) vi., vt., n. (การ) รับรอง, รับประกัน, ค้ำประกัน, ประกัน, เป็นพยาน, สนับสนุน, ยืนยัน., Syn. support, guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง, ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้, เตรียมหลักฐานให้
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน, รับรอง, รับผิดชอบ, ยอมรับ, สารภาพ. -avoucher n.
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน, กินอย่างตะกละ ตะกลาม, เผาผลาญ, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา, เคร่งศาสนา, ใจจริง, ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ, ความไม่เห็นด้วย, การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ, ไม่โปรด, Syn. disgrace
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi., vt. พยายาม, บากบั่น. -n. ความพยายาม, ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
vouch(vi) รับประกัน, ยืนยัน, สนับสนุน, รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน, ผู้รับรอง, ใบสำคัญ, ใบรับรอง
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา, ลดตัวลง, ยอมรับ
vouchsafe(vt) อนุญาต, ยอมให้, มอบให้
avouch(vt) รับผิดชอบ, ยอมรับ, รับรอง, รับประกัน
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้ง
devour(vt) มูมมาม, สวาปาม, ทำลาย, เผาผลาญ, ล้างผลาญ
devout(adj) ใจบุญ, มีศรัทธา, ธรรมะธรรมโม
disfavour(n) ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ, ความไม่ถูกใจ, ความไม่เห็นด้วย
disfavour(vt) ไม่พอใจ, ไม่โปรด, กริ้ว, ไม่ชอบ, ไม่ถูกใจ, ไม่เห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vouchเรียก, เรียกมาเป็นพยาน, เรียกมาให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voucher specimenตัวแทนตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voucherใบสำคัญ [การบัญชี]
Voucher registerทะเบียนใบสำคัญจ่าย [การบัญชี]
Voucher systemระบบในสำคัญจ่าย [การบัญชี]
Vouchingการตรวจสอบใบสำคัญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(French) Er, je suis, er, très heureux de vous avoir ici.เชอ ซุย เอ่อ.. แทระ เซอร์เรอ เดอ วู ซาวัว อิซิ Love Actually (2003)
S'il vous plait.สั่งเลย สั่งอาหารค่ะ Swimming Pool (2003)
- C'est moi, Monsieur. Cela vous plait-il?"ฉันเองค่ะ คุณชอบมั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Non. Ecoutez, Mademoiselle, vous voulez accrocher quelque chose?"ไม่ เธออยากแขวนอะไรนักใช่มั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Alors, retournez au vestiaire pour accrocher les manteaux puisque c'est pour cela que je vous ai engagee."ออกไปแขวนเสื้อโค้ทเลยไป อย่าอู้งาน" "แต่" Around the World in 80 Days (2004)
Ca n'est plus la peine. Vous etes renvoyee."ฉันไล่เธอออก" Around the World in 80 Days (2004)
Mr. Finn, show me the current trap configuration, "s'il vous plait".นายฟินน์แสดงให้ฉันดูการตั้งค่าปัจจุบันกับดัก "s'il vous จีบ" Cubeº: Cube Zero (2004)
- C'est trop dangereux. Je vous I'avais dit.- เข้าฝั่งมันอันตราย ฉันส่งได้แค่นี้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Deux, s'il vous plait. - Okay.ดังนั้น ฉันขอแนะนำเครปที่นี่แล้วกัน The Nanny Diaries (2007)
Quand etiez vous a Paris pour la derniere fois?... Chuck Versus the Seduction (2008)
Excuse moi, s'il vous plait.ขอโทษนะคะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Maybe France. Omelette du fromage, s'il vous plait. Oh, cafe au lait.อาจจะเป็นฝรั่งเศส เจอรูแล้ว Ain't No Sunshine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vouFather vouched for his friend.
vouI can give you a copy of the report but I can't vouch for its accuracy.
vouI vouch for his sincerity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสั่งจ่าย(n) voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เอาไหม[ao mai] (v, exp) FR: en voulez-vous ?
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อรรถรส[attharot] (n) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
ใบสั่งจ่าย[baisangjāi] (n) EN: voucher ; check ; payment order  FR: reçu [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VOUS V UW1
VOUCH V AW1 CH
VOUTE V UW1 T
VOUGHT V AO1 T
VOUCHED V AW1 CH T
VOUCHER V AW1 CH ER0
VOUCHERS V AW1 CH ER0 Z
VOUCHING V AW1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vouch (v) vˈautʃ (v au1 ch)
vouched (v) vˈautʃt (v au1 ch t)
voucher (n) vˈautʃər (v au1 ch @ r)
vouches (v) vˈautʃɪz (v au1 ch i z)
vouchers (n) vˈautʃəz (v au1 ch @ z)
vouching (v) vˈautʃɪŋ (v au1 ch i ng)
vouchsafe (v) vˈautʃsˈɛɪf (v au1 ch s ei1 f)
vouchsafed (v) vˈautʃsˈɛɪft (v au1 ch s ei1 f t)
vouchsafes (v) vˈautʃsˈɛɪfs (v au1 ch s ei1 f s)
vouchsafing (v) vˈautʃsˈɛɪfɪŋ (v au1 ch s ei1 f i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
vouloir(vt) ต้องการ Je veux, Tu veux, Il veut, Nous voulons, Vous voulez, Ils veulent
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), Syn. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na, adj-no) mischievous [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv, adv-to, vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop) [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp, v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top