ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การยินยอม

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยินยอม-, *การยินยอม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tacit admissionการยินยอมโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you see you have to get their permission first.อืม คุณก็รู้ว่าอย่างแรกเลยคุณต้องได้รับการยินยอมจากพวกท่านเสียก่อน The Notebook (2004)
A marriage doesn't last that long without allowing the other person to be who he has to be.การแต่งงานไม่ยืนยาวอย่างนั้น โดยปราศจากการยินยอมให้อีกคนหนึ่ง เป็นคนที่เขาต้องเป็น Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
If we chart,we won't get consent.ถ้าเราทำเป็นลายลักษณ์อักษร เราก็จะไม่ได้รับการยินยอมให้ทำ The Right Stuff (2007)
The patient's life may depend on her consenting.ชีวิตของคนไข้ อาจจะขึ้นอยู่กับการยินยอมของเธอ The Right Stuff (2007)
- Unsanctioned travel.-เป็นการเที่ยวที่ไม่ได้รับการยินยอมต่างหาก Becoming Jane (2007)
Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.ก็เพราะอัตราภาษีที่ล่อใจผู้ลงทุนต่างชาติ การยินยอมในข้อจำกัดต่างๆ กับเงินโบนัสก้อนโต RocknRolla (2008)
I'm gonna call in. See if we can track down the owner for consent.เดี๋ยวฉันเช็คแป๊บ ดุว่าจะหาการยินยอมจากเจ้าของได้หรือไม่ The Ghost Network (2008)
You're telling me that if the federal government wants to get Walter Bishop out of a mental institution, they can't do that without the consent of his son?คุณจะบอกผมว่าถ้ารัฐบาลกลางต้องการ ให้วอลเตอร์ บิชอบ ออกจากรพ.โรคจิต พวกเค้าจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกชายเขาก่อนใช่มั๊ย ? The Arrival (2008)
Just because I pay their allowance? Well, this is fantastic!เพียงแค่ มอบการยินยอมให้กับพวกเขา มัน มหัศจรรย์ มากเลย What More Do I Need? (2008)
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We require your scrawl on this eviction notification.พวกเราต้องการลายเซ็นต์ในการยินยอม เคลื่อนย้ายรังของพวกแก District 9 (2009)
All those negotiations and arguments, and secrets and compromises.ทุกๆการเจรจาและการถกเถียง ทุกความลับและการยินยอม Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation[N] การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
go-ahead[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, การตกลงให้ทำต่อไป, Syn. permission, assent, consent, authorization
indulgence[N] การผ่อนผัน, See also: การยินยอมทำตามความประสงค์, Syn. acceptance, gratification, yieldingness
vouchsafement[N] การอนุญาต, See also: การยินยอม, Syn. grant
yield[N] การยินยอม, See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top