ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vouch

V AW1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vouch-, *vouch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vouch(vi) รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ, See also: รับประกัน, Syn. warrant
voucher(n) ใบสำคัญจ่าย, See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ
voucher(n) หนังสือรับรอง, See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง, Syn. credentials, proof
voucher(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน, Syn. guarantor
voucher(vt) เตรียมใบรับรองให้, See also: เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
voucher(vt) รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, Syn. guarantee
vouch for(phrv) ยืนยัน, See also: รับรอง, ค้ำประกัน
vouchsafe(vt) ยินยอมให้, Syn. grant, concede, accord
vouchsafement(n) การอนุญาต, See also: การยินยอม, Syn. grant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vouch(เวาชฺ) vi., vt., n. (การ) รับรอง, รับประกัน, ค้ำประกัน, ประกัน, เป็นพยาน, สนับสนุน, ยืนยัน., Syn. support, guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง, ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้, เตรียมหลักฐานให้
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน, รับรอง, รับผิดชอบ, ยอมรับ, สารภาพ. -avoucher n.
unvouched(อันเวาชท') adj. ไม่ได้ค่ำประกัน, ไม่ได้ยืนยัน

English-Thai: Nontri Dictionary
vouch(vi) รับประกัน, ยืนยัน, สนับสนุน, รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน, ผู้รับรอง, ใบสำคัญ, ใบรับรอง
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา, ลดตัวลง, ยอมรับ
vouchsafe(vt) อนุญาต, ยอมให้, มอบให้
avouch(vt) รับผิดชอบ, ยอมรับ, รับรอง, รับประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vouchเรียก, เรียกมาเป็นพยาน, เรียกมาให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voucher specimenตัวแทนตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voucherใบสำคัญ [การบัญชี]
Voucher registerทะเบียนใบสำคัญจ่าย [การบัญชี]
Voucher systemระบบในสำคัญจ่าย [การบัญชี]
Vouchingการตรวจสอบใบสำคัญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that was a mistake. I can vouch for her.ฉันสามารถรับรองสำหรับเธอ เรา สนิทกันมาก Help! (1965)
You personally vouch for this guy?โดยส่วนตัวแล้วคุณรับรองชายคนนี้ได้หรือ? Mannequin (1987)
I'll vouch for that.ฉันรับประกัน Dead Silence (2007)
I'll vouch for that.ฉันรับรอง Dead Silence (2007)
-Well, you vouch for her, then. -Thank you.งั้นคุณรับผิดชอบเธอด้วยละกัน ขอบคุณ Music and Lyrics (2007)
You have anybody that can vouch for your whereabouts on the night of the 23rd and 27th?เราไม่เคยคุยกัน แต่ก็เคยเจอครับ คุณคิดว่าผู้ตายถูกฆาตกรรม เพราะมีสัมพันธ์กับแวมไพร์รึเปล่า Sparks Fly Out (2008)
I don't need your punk ass to vouch for me.ฉันไม่จำเป็นต้องให้ไอ้เด็กเมื่อวานซืน รับประกันฉันว่ะ Crazy Handful of Nothin' (2008)
Can anyone vouch for that?Yeah, well, he could have snuck out the back Power Trip (2008)
And all these men will vouch for me. I'm a saved man.คนในนี้ยืนยันให้ได้ ฉันไถ่บาป Fun Town (2008)
Relax, boys. I can vouch for Dr. Jones.ใจเย็นๆ ฉันสามารถรับประกันให้ดอกเตอร์โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I can only vouch for your safety if you stayed out of the forest.ฉันรับรองความปลอดภัยให้เธอได้ ถ้าเธอยังอยู่นอกป่า The Secret of Moonacre (2008)
And I can personally vouch for what they're telling you.และฉันขอยืนยันในสิ่งที่พวกเขาพูด Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vouchFather vouched for his friend.
vouchI can give you a copy of the report but I can't vouch for its accuracy.
vouchI vouch for his sincerity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสั่งจ่าย(n) voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
ใบสั่งจ่าย[baisangjāi] (n) EN: voucher ; check ; payment order  FR: reçu [ m ]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: voucher ; request for a treasury payment
ค้ำประกันให้[khamprakan hai] (v, exp) EN: vouch for ; stand surety for
คูปอง[khūpøng] (n) EN: coupon ; voucher
ประกัน[prakan] (v) EN: bail out ; release on bail ; vouch for ; go bail for ; stand surety for

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VOUCH V AW1 CH
VOUCHED V AW1 CH T
VOUCHER V AW1 CH ER0
VOUCHERS V AW1 CH ER0 Z
VOUCHING V AW1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vouch (v) vˈautʃ (v au1 ch)
vouched (v) vˈautʃt (v au1 ch t)
voucher (n) vˈautʃər (v au1 ch @ r)
vouches (v) vˈautʃɪz (v au1 ch i z)
vouchers (n) vˈautʃəz (v au1 ch @ z)
vouching (v) vˈautʃɪŋ (v au1 ch i ng)
vouchsafe (v) vˈautʃsˈɛɪf (v au1 ch s ei1 f)
vouchsafed (v) vˈautʃsˈɛɪft (v au1 ch s ei1 f t)
vouchsafes (v) vˈautʃsˈɛɪfs (v au1 ch s ei1 f s)
vouchsafing (v) vˈautʃsˈɛɪfɪŋ (v au1 ch s ei1 f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher [Add to Longdo]
バウチャー[baucha-] (n) voucher [Add to Longdo]
バウチャーシステム[baucha-shisutemu] (n) voucher system [Add to Longdo]
起票[きひょう, kihyou] (n, vs) issue of a voucher [Add to Longdo]
証票[しょうひょう, shouhyou] (n) certificate; voucher; chit [Add to Longdo]
証憑[しょうひょう, shouhyou] (n) documented evidence (contract, voucher, etc.) [Add to Longdo]
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp, v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse [Add to Longdo]
伝票[でんぴょう, denpyou] (n) chit; sales slip; voucher; (P) [Add to Longdo]
予約券[よやくけん, yoyakuken] (n) reservation slip; reservation voucher [Add to Longdo]
裏打ち[うらうち, urauchi] (n, vs) (1) lining; backing; (2) vouching for [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top