ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รับประกัน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับประกัน-, *รับประกัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
รับประกันว่าขายได้(n) warranty of merchantability

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, Example: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า, Thai Definition: รับรองค่าเสียหาย
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับประกันก. ยืนยัน เช่น รับประกันว่าเขาเป็นคนซื่อ, รับรอง, รับใช้ค่าเสียหาย, เช่น รับประกันคุณภาพ รับประกันซ่อมฟรี.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม Yellow Submarine (1968)
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า The Godfather (1972)
-The Tattaglias would guarantee our...- Tattaglias จะรับประกันของเรา ... The Godfather (1972)
What's most important to me is that I have a guarantee.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือว่าผมมีการรับประกัน ไม่มีความพยายามมากขึ้นในชีวิตของพ่อของฉัน The Godfather (1972)
What guarantees can I give you?สิ่งที่รับประกันฉันจะให้คุณ? The Godfather (1972)
Can't condone it much myself, but it is a short haul.รับประกันไม่ได้ แต่ก็ประมาณนั้น The Thing (1982)
we are here today to guarantee the personal freedom of every American.เรามาที่นี่ ในวันนี้ เพื่อรับประกัน อิสรภาพของอเมริกันชนทุกคน Spies Like Us (1985)
Oh, that's it, Chambers. You just signed your own death warrant.โอ้ คงงั้น แชมเบอร์ นายเพิ่งลงนามรับประกันซี้แหงไป Stand by Me (1986)
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย... Mannequin (1987)
This is prime stuff. Guaranteed fresh.ของชั้นหนึ่ง รับประกันความสด Punchline (1988)
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก Punchline (1988)
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับประกัน[rapprakan] (v) EN: insure ; assure ; guarantee  FR: assurer ; garantir

English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avouch for(phrv) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. vouch for
certify(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
guarantee against(phrv) รับประกันสินค้าว่าจะไม่มีบางสิ่ง
guarantee for(phrv) รับประกันเป็นเวลา
insure against(phrv) รับประกัน, See also: ประกัน, รับรอง, Syn. cover against, indemnify against
guarantee(vt) รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง, Syn. certify, warrant
guaranty(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. confirm, ensure, promise
secure(vi) รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
tell(vt) รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ, Syn. assure
undertake(vi) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. warrant, guarantee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน, รับรอง, รับผิดชอบ, ยอมรับ, สารภาพ. -avoucher n.
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง, คนค้ำประกัน, ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง, การค้ำประกัน, การรับประกัน, หนังสือรับรอง, สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง, รับประกัน, Syn. warranty
insurable(อินชัว'ระเบิล) adj. ประกันภัยให้ได้, รับประกันได้., See also: insurability n.
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย, ประกัน vi. รับประกัน, ออกกรมธรรม์
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน, ผู้รับรอง, ผู้รับประกัน
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง, มั่นใจ, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้, วางใจได้, ไร้กังวล, แน่นอน vt. ได้มา, เอามา, ทำให้ได้ผล, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, รับรอง, รับประกัน, จับกุม, มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย, เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
underwrite(อันเดอะไรทฺ') vt., vi. เขียนข้างใต้, เขียนข้างท้าย, รับประกัน, ลงนามประกัน, เห็นด้วย., See also: underwriting n.
underwriter(อัน'เดอะไรเทอะ) n. ผู้รับประกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่ใจ, ทำให้วางใจ, รับประกัน
avouch(vt) รับผิดชอบ, ยอมรับ, รับรอง, รับประกัน
ensure(vt) รับประกัน, ทำให้แน่ใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ทำให้มั่นใจ
guarantee(n) การรับประกัน, การรับรอง, การประกัน, การค้ำประกัน, หลักประกัน
guarantee(vt) รับประกัน, รับรอง, ค้ำประกัน, ยืนยัน, ให้คำมั่น
guaranty(n) การรับประกัน, การรับรอง, การประกัน, การค้ำประกัน, หนังสือรับรอง
underwrite(vt) ประกันภัย, รับประกัน, สนับสนุน, ลงนาม
vouch(vi) รับประกัน, ยืนยัน, สนับสนุน, รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน, ผู้รับรอง, ใบสำคัญ, ใบรับรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
保证[bao2zheng4] รับประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top