ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credentials

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credentials-, *credentials*, credential
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง, สาสน์ตราตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials committee; committee, credentialsคณะกรรมการตรวจตราสารแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a credential, rewriting Einstein."Einstein's Twin Paradox : A New lnterpretation" โดย Dana Scully Deep Throat (1993)
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ Gattaca (1997)
I gotta check your credentials, so have your pussy passes out.สาวๆ โปรดมีมารยาทกันหน่อยจ้ะ Rock Star (2001)
Show the pilot your credentials get us the hell out of here.ห้องนักบินอยู่ข้างบน Yankee White (2003)
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค Yankee White (2003)
And he can explain to us why we've burned our diplomatic credentials...และท่านจะต้องอธิบายให้เราฟังว่า เหตุใดเราจึงทำลายความน่าเชื่อถือทางการทูต The Constant Gardener (2005)
Well, your credentials and references are excellent.จดหมายแนะนำตัวของคุณ รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงนี่เยี่ยมยอดมาก Match Point (2005)
I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place like this.ฉันอดคิดไม่ได้ว่า คนที่มีประวัติดีเยี่ยมอย่างเธอ หลงเข้ามาทำอะไรในคุกแบบนี้ Pilot (2005)
Let me see your credentials.ขอผมดูหลักฐานอ้างอิงหน่อย No Such Thing as Vampires (2007)
Your credentials have been approved.บัตรของคุณผ่านการยืนยัน The Arrival (2008)
Credentials. They're in my jacket at Federal Plaza.เธอบาดเจ็บจากระเบิดที่ตึกรัฐบาลกลาง Mayhem (2008)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credentialsHe has good credentials as a conductor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือสำคัญ(n) credentials, See also: papers, document

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
credentials

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credentials

WordNet (3.0)
certificate(n) a document attesting to the truth of certain stated facts, Syn. credentials, credential, certification

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ,   /  ] credentials; certificate #4,305 [Add to Longdo]
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ,   /  ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book #56,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P) [Add to Longdo]
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top