ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค้ำประกัน

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้ำประกัน-, *ค้ำประกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำประกัน[V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the guarantee for the bank loanและก็ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารให้ Uninvited (2003)
Chloe tells me you've sustained some personal loss in the market over the past few months.โคลอี้บอกฉันว่าเธอไปค้ำประกัน ให้คนที่กำลังล้มละลาย เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว Match Point (2005)
Yobbo, this is all my fault. Trusted the wrong friends and became his guardian for the loan. Enough.แม่จ๋า ทั้งหมดเป็นความผิดพ่อเองที่เชื่อใจเพื่อนเลว ๆ ยอมค้ำประกันเงินกู้ให้เค้า Episode #1.1 (2006)
The kinds that let you write the agreement to give up your body.ฉันจะไปกู้เงิน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หรือเปล่า? ก็มีแต่พวกปล่อยเงินกู้นอกระบบนั่นแหละ First Cup (2007)
Uh, well, Sheik, would you care to, uh, type in your account number for security purposes?เออ งั้น,ชีค,คุณช่วย เออ,พิมพ์ หมายเลขบัญชีของคุณเพื่อค้ำประกันได้มั้ย? Chuck Versus the DeLorean (2008)
I blame the voucher system.ฉันล่ะเบื่อระบบค้ำประกันจริงๆ The Ex-Files (2008)
Got collateral?มีอะไรค้ำประกันหรือเปล่าล่ะ Changeling (2008)
You can't ask for better collateral than a man's own flesh and blood, right?นายจะขอของค้ำประกันอะไรที่ดีไปกว่า เลือดเนื้อของฉันได้ล่ะ จริงมั้ย Changeling (2008)
Yes,but once we're out,I consider you collateral.ทำแน่ แต่เมื่อเราออกไปแล้ว ฉันจะถือว่า แกเป็นแค่สิ่งค้ำประกันเท่านั้น Dirt Nap (2008)
My dad will keep your security deposit.พ่อฉันจะได้ถือโอกาศยึดเงินค้ำประกันนาย Better Call Saul (2009)
The money you lost gambling... you were using your Dad's money to cover your debts, weren't you?เงินที่เสียพนัน... คุณใช้เงินของคุณพ่อคุณเพื่อค้ำประกันหนี้ใช่ไหม Episode #1.8 (2009)
Guaranteeing you a place at the conservatory.เป็นหลักค้ำประกันที่นั่ง ในโรงเรียนสอนดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guarantee[VT] รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง, Syn. certify, warrant
pledge[VT] ค้ำประกัน
voucher[VT] รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, Syn. guarantee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง,คนค้ำประกัน,ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ,-คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน,หนังสือค้ำประกัน,เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล,เงินประกัน,เงินค้ำประกัน,หลักฐาน,เครื่องแสดง,เหรียญหรือเข็มประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guarantee(vt) รับประกัน,รับรอง,ค้ำประกัน,ยืนยัน,ให้คำมั่น
guarantor(n) คนค้ำประกัน,คนรับรอง
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
insure(vt) ประกัน,ค้ำประกัน,รับรอง
recognizance(n) ข้อผูกมัด,เงินประกัน,การค้ำประกัน,หลักฐาน
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน
sponsor(vt) ส่งเสริม,อุดหนุน,ค้ำประกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top