Search result for

task

(107 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -task-, *task*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
task[N] งานหนัก, See also: งานที่ยาก, ภารกิจ, งานที่สำคัญ, Syn. job, duty
task[VT] ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก, See also: ทำให้ทำงานหนักเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย
task force[N] หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ, See also: กองกำลังทหารเฉพาะกิจ, คณะกรรมการเฉพาะกิจ, Syn. armada, detachment
taskmaster[N] ผู้ที่ให้งานยากลำบากแก่ผู้อื่น, Syn. inspector, monitor, overseer
taskmaster[N] งานที่ยากลำบาก, See also: งานที่ต้องการความสามารถอย่างสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
task managementการจัดภารกิจหมายถึงการจัดภารกิจในด้านการปฏิบัติการของชุดคำสั่ง เป็นต้นว่า การกำหนด ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล (เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ หรือ operating system)
task switchingการสลับภารกิจหมายถึง การสลับงานที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายงานในคราวเดียวกัน เช่น สามารถทำงานตามโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมในเวลาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ
multitasking systemระบบหลายภารกิจหมายถึง สมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานสองโปรแกรมขึ้นไปได้เวลาเดียวกัน เช่น ในระหว่างปฏิบัติการของโปรแกรมการพิมพ์ ก็สามารถที่จะปฏิบัติการในโปรแกรมอื่นได้อีก โดยไม่ต้องรอให้การพิมพ์แล้วเสร็จเสียก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
task(n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
task(vt) ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ใช้สมองหนัก,ให้ทำงานหนัก
taskmaster(n) หัวหน้าคนงาน,ผู้ควบคุมงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taskภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
taskภารกิจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
task force๑. คณะทำงานเฉพาะกิจ๒. กำลังรบเฉพาะกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
task managementการจัดการภารกิจ [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taskภารกิจ [การจัดการความรู้]
taskภารกิจ
งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้เสร็จปกติ มักจะหมายถึงงานในภาวะการทำงานแบบ multiprogramming หรือ multitasking [คอมพิวเตอร์]
Task analysisการวิเคราะห์ภาระกิจ [TU Subject Heading]
Task related monitoringการเฝ้าสังเกตตามภารกิจ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือ การเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
task force [ท๊าสค์ ฟอร์ส] (n ) คณะทำงานเฉพาะกิจ กองกำลังเฉพาะกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
Do not worry about my safety, and concentrate on your tasks.อย่าห่วง ว่าข้าจะไม่ปลอดภัย และทำตามหน้าที่ของเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
I have a difficult task to entrust you with.ข้ามีงานยากที่ข้าเชื่อใจและให้เจ้าทำ The Kingdom of the Winds (2008)
That is your task and no more.นั่นคือที่เจ้าต้องทำ ไม่มากไปกว่านี้ The Other Boleyn Girl (2008)
Because, like an apostle, your task is not to interpret, but to deliver.เพราะว่า นายก็เหมือนกับสาวกคนอื่นๆ มันไม่ใช่หน้าที่ของนาย หน้าที่ของนายคือการปฏิบัติ Wanted (2008)
Since you've trusted him with the task, give him some leeway.ในเมื่อ พ่อไว้ใจให้เขาในภารกิจนี้, ก็ให้ช่องว่างเขาหน่อย Episode #1.5 (2008)
It's not a simple task.นั่น ไม่ใช่เรื่องธรรมดาๆ Episode #1.8 (2008)
What smart person would make this task so complicated?คนฉลาดคนไหน ถึงมาทำให้งานนี้มันยุ่งยากอย่างนี้? Episode #1.8 (2008)
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
- What happens if you fail at that task? Colin gets her.เกิดอะไรขึ้น ถ้านายทำพลาด คอลินได้เธอไป Made of Honor (2008)
I hereby declare the creation of a task force... to investigate the blackouts.ด้วยเหตุนี้ ผมขอประกาศ การเกิดขึ้นของการเร่งรัดงาน เพื่อสอบสวนเรื่องไฟดับ City of Ember (2008)
Whiskey Task Force, engage!ทุกหน่วยรบยิง ประจัญบาน! The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taskIt is difficult to execute the task.
taskI must go through the task by tomorrow.
taskIt is a difficult task, choosing what is "right" or "wrong", but you have to do it.
taskI was charged with an important task.
taskRussell was a brilliant philosopher, but even the simplest practical task was quite beyond him.
taskHe is sure to carry out the task assigned to him.
taskI was unable to complete the task.
taskThough he is old, he is still equal to the task.
taskHer health isn't equal to that heavy task.
taskWithout her help, I could not finish my task.
taskHe appointed me to do this task.
taskCan I entrust the task to you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาน[N] task, See also: work, job, Syn. เรื่อง, ผลงาน, ชิ้นงาน, Example: เขาได้เขียนงานออกมาโดยได้รับความต้อนรับอย่างดีจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วไป, Count unit: เรื่อง, ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำ
ภารธุระ[N] task, See also: business, Example: เมื่อเวลาท่านรัฐมนตรีมาถึง เขาจะต้องเอาภารธุระกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด, Thai definition: การงานที่รับทำ, กิจการที่ขวนขวายประกอบ
การ[N] task, See also: work, job, Syn. งาน, Example: คนที่ประสบความสำเร็จในงานนั้นเป็นคนที่ขยันทำการทุกอย่างด้วยตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phārakit) EN: perform a task   FR: accomplir une tâche
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act   FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks   FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat prajamwan) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work   FR: routine quotidienne [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business   FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; job (fam.) [m] ; tâche [f] ; business [m] (fam.)
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāthī) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty   FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ปฏิบัติภารกิจ[v. exp.] (patibat phārakit) EN: do one's task ; perform one's mission ; perform one's duty ; carry out one's duty ; discharge one's duty   
ภาระ[n.] (phāra) EN: responsibility ; duty ; burden ; task   FR: charge [f] ; responsabilité [f] ; attribution [f]
ภารกิจ[n.] (phārakit) EN: affair ; duty ; task ; function ; mission   FR: mission [f] ; fonction [f] ; tâche [f] ; mandat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TASK    T AE1 S K
TASKS    T AE1 S K S
TASKED    T AE1 S K T
TASKER    T AE1 S K ER0
TASKING    T AE1 S K IH0 NG
TASKFORCE    T AE1 S K F AO2 R S
TASKMASTER    T AE1 S K M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
task    (v) (t aa1 s k)
tasks    (v) (t aa1 s k s)
tasked    (v) (t aa1 s k t)
tasking    (v) (t aa1 s k i ng)
task-force    (n) - (t aa1 s k - f oo s)
taskmaster    (n) (t aa1 s k m aa s t @ r)
task-forces    (n) - (t aa1 s k - f oo s i z)
taskmasters    (n) (t aa1 s k m aa s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendungsleiste {f} [comp.]task bar [Add to Longdo]
Aufgabe {f}; Pflicht {f} | Aufgaben {pl}task | tasks [Add to Longdo]
Aufgabenfeld {n}task field [Add to Longdo]
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation [Add to Longdo]
Aufgabensteuerung {f}task control [Add to Longdo]
Bereitschaftspolizei {f}task force [Add to Longdo]
Projektgruppe {f}; Arbeitsgruppe {f}; Arbeitskreis {m}task force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
アクティブタスク[, akuteibutasuku] (n) active task [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インターネット研究特別調査委員会[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF [Add to Longdo]
シングルタスク[, shingurutasuku] (n) {comp} single task [Add to Longdo]
タスク[, tasuku] (n) task; (P) [Add to Longdo]
タスクスイッチ[, tasukusuicchi] (n) {comp} task switching [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[, tasukusuiccha] (n) {comp} task switcher [Add to Longdo]
タスクバー[, tasukuba-] (n) {comp} task bar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课题[kè tí, ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ, / ] task; problem; issue, #4,766 [Add to Longdo]
任务栏[rèn wù lán, ㄖㄣˋ ˋ ㄌㄢˊ, / ] taskbar, #76,471 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タスク[たすく, tasuku] task [Add to Longdo]
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]
管理作業[かんりさぎょう, kanrisagyou] management task, management function [Add to Longdo]
共通業務[きょうつぎょうむ, kyoutsugyoumu] common task [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] functional (a-no), procedure, task, action [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Task \Task\ (t[.a]sk), n. [OE. taske, OF. tasque, F. t[^a]che,
   for tasche, LL. tasca, taxa, fr. L. taxare to rate, appraise,
   estimate. See {Tax}, n. & v.]
   1. Labor or study imposed by another, often in a definite
    quantity or amount.
    [1913 Webster]
 
       Ma task of servile toil.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each morning sees some task begin,
       Each evening sees it close.      --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Business; employment; undertaking; labor.
    [1913 Webster]
 
       His mental powers were equal to greater tasks.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   {To take to task}. See under {Take}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Work; labor; employment; business; toil; drudgery;
     study; lesson; stint.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Task \Task\, v. t. [imp. & p. p. {Tasked}; p. pr. & vb. n.
   {Tasking}.]
   1. To impose a task upon; to assign a definite amount of
    business, labor, or duty to.
    [1913 Webster]
 
       There task thy maids, and exercise the loom.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To oppress with severe or excessive burdens; to tax.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge; to tax, as with a fault.
    [1913 Webster]
 
       Too impudent to task me with those errors. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 task
   n 1: any piece of work that is undertaken or attempted; "he
      prepared for great undertakings" [syn: {undertaking},
      {project}, {task}, {labor}]
   2: a specific piece of work required to be done as a duty or for
     a specific fee; "estimates of the city's loss on that job
     ranged as high as a million dollars"; "the job of repairing
     the engine took several hours"; "the endless task of
     classifying the samples"; "the farmer's morning chores" [syn:
     {job}, {task}, {chore}]
   v 1: assign a task to; "I tasked him with looking after the
      children"
   2: use to the limit; "you are taxing my patience" [syn: {tax},
     {task}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top