ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิบัติหน้าที่

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิบัติหน้าที่-, *ปฏิบัติหน้าที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติหน้าที่[V] perform one's duty, See also: perform one's mission, do one's task, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติภารกิจ, ทำหน้าที่, Example: ตำรวจถูกยิงตายขณะปฏิบัติหน้าที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Special Forces, we teach our people to stay alive in the line of duty.ในกองพิเศษเราสอนคนจะมีชีวิตอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ First Blood (1982)
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)
Officers Russell and Burwell report to the duty officer.ผู้นำรัสเซลและ Burwell รายงานต่อเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ The Shawshank Redemption (1994)
The teenager's braces are stuck to the ashtray.ถ้าคุณตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ (เสียงกริ่ง) Fight Club (1999)
No, thanks, Tom. I'm on official Hogwarts business.ไม่ละทอม ฉันกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You blew it. I'm relieving you of duty, pending an investigation.คุณพัดมัน ฉันบรรเทาคุณจากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน Showtime (2002)
How about good police work?แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดีล่ะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Let, let's do some police work here.มา มาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเถอะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I can't do this. I can't really function here.ผมทำงานนี้ไม่ได้ ผมปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ไม่ได้จริงๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Oh, I hear, uh, wonder boy is missing in action.โฮ้ ผมได้ยินมาว่าพ่อหนุ่มอัศจรรย์ หายตัวไปในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
If I don't get my 45 minutes, I can't function.ถ้าผมนอนไม่ถึง 45 นาที ผมจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ Mr. Monk and the Blackout (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāthī) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty   FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discharge[VT] ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ), See also: ทำตามหน้าที่, Syn. accomplish, achieve, Ant. neglect, ignore
get out[PHRV] ปฏิบัติหน้าที่, See also: รับภาระ, Syn. call out
officiate as[PHRV] ปฏิบัติหน้าที่เป็น (อย่างเป็นทางการ)
perform[VT] ปฏิบัติหน้าที่, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, ประกอบหน้าที่, ทำงาน, Syn. carry out, do, discharge, execute, function, Ant. neglect, ignore
serve as[PHRV] ทำหน้าที่เป็น, See also: ปฏิบัติหน้าที่เป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
dysfunction(ดิสฟัง'เชิน) n. ความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
officiate(อะฟิช'ชิเอท) v. ปฏิบัติหน้าที่,ประกอบพิธี, See also: officiation n. officiator n., Syn. administer

English-Thai: Nontri Dictionary
function(vi) ทำหน้าที่,ปฏิบัติงาน,ปฏิบัติหน้าที่
officiate(vi) ทำหน้าที่,ประกอบพิธี,ปฏิบัติหน้าที่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
務める[つとめる, tsutomeru] Thai: ปฏิบัติหน้าที่ English: to serve

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top