ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กะเทย

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะเทย-, *กะเทย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะเทยน. คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง, คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน
กะเทยผลไม้ที่เมล็ดลีบ เช่น ลำไยกะเทย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sex intergrade; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intergrade, sex; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersexual; hermaphrodite; intergrade, sexกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodite; intergrade, sex; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hermaphroditismกะเทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You goddamned pansy!คุณ กะเทย First Blood (1982)
Put your gun down, I'll show you who the pansy is!ลงปืนของคุณ ผมจะแสดงให้คุณที่เป็นกะเทย First Blood (1982)
What are you, a weirdo?สิ่งที่เป็นคุณกะเทยPulp Fiction (1994)
I'll pull you out of that one-bunk Hilton and cast you down with the Sodomites.ผมจะดึงคุณออกจากที่หนึ่งสองชั้นโรงแรมฮิลตัน และโยนคุณลงกับกะเทยที่ The Shawshank Redemption (1994)
Pansy-assed stool-pusher!ไอ้กะเทยจิตวิปริตเอ๊ย As Good as It Gets (1997)
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก As Good as It Gets (1997)
I'm going to give my queer neighbour a lift to Baltimore.ผมจะพากะเทยเพื่อนบ้านไปบัลติมอร์ As Good as It Gets (1997)
Carol the waitress. Simon the fag.นี่สาวเสริฟแครอล แล้วนี่กะเทยไซม่อน As Good as It Gets (1997)
You know I ain't queer.นายก็รู้ เราไม่ใช่กะเทย Brokeback Mountain (2005)
I don't know what you're talking about, freak show.พูดอะไรบ้าๆ นังกะเทยงานวัด The Longest Yard (2005)
Well, you can dress up like a faggot if you want. Not me.อ้อ คุณอยากจะแต่งตัวเหมือนพวกกะเทยก็เชิญ ไม่ใช่ผม Pilot (2008)
I mean, you're maybe only the world's second-biggest homo.ผมหมายถึง คุณอาจจะเป็นกะเทยสายพันธ์ใหม่ ของโลกสองที่ใหญ่ที่สุด Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds   
กะเทยแปลงเพศ[n. exp.] (kathoēi plaēng phēt) EN: post-operative transsexual   

English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queer[N] กะเทย, See also: ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
homo[SL] ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ), See also: กะเทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic
gynandry(จิแนน'ดรี) n. สภาพที่เป็นกะเทยเทียม (pseudohermaphroditism), Syn. gynandrism
hermaphrodite(เฮอแมฟ'ฟระไดทฺ) n.,adj. กะเทย (แท้)

English-Thai: Nontri Dictionary
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
bisexual(n) กะเทย
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย
sissy(n) คนหน้าตัวเมีย,พี่สาว,กะเทย,คนขี้ขลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lady-boy (n ) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top