ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวก๊อก

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวก๊อก-, *หัวก๊อก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวก๊อกดู ก๊อก ๑.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here you go, sweetie. 13.- เออ ฉันตั้งใจชนหัวก๊อกน้ำดับเพลิง Harold (2008)
On the way home, I hit a fire hydrantระหว่างทางกลับบ้าน ฉันก็ชนเข้ากับหัวก๊อกดับเพลิง Art Imitates Life (2008)
I flew over the hydrant and smashed into the crossbar of a chain link fenceฉันลอยข้ามหัวก๊อกไป แล้วกระแทกอย่างจังกับราวรั้ว Art Imitates Life (2008)
- Yeah, I hit a fire hydrant on purpose.- เออ ฉันตั้งใจชนหัวก๊อกน้ำดับเพลิง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah. I'm done fixing your faucet.ครับ ผมซ่อมหัวก๊อกให้คุณเสร็จแล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cock[N] หัวก๊อก, See also: ก๊อกน้ำ, Syn. faucet, stopcock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
faucet(ฟอ'ซีท) n. ก๊อกไขน้ำ,หัวก๊อก
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม
spigot(สพิก'เกิท) n. หัวจุก,ไม้จุก,หัวก๊อก,ด้ามเหล็กติดกับแม่แรงยกรถ, Syn. peg,plug

English-Thai: Nontri Dictionary
spigot(n) ที่ปิด,จุก,หัวก๊อก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top