Search result for

กาบ

(59 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาบ-, *กาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาบ[N] spathe (of plants), See also: bract, Example: กาบของต้นกล้วยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้, Count unit: กาบ, Thai definition: เปลือกหุ้มชั้นนอกของผล ช่อดอก หรือลำต้นของต้นไม้บางชนิด
กาบ[N] arch tile, Example: บ้านโบราณหลังนี้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องกาบู, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระเบื้องมุงหลังคาโบราณโค้งเป็นลูกฟูก
กาบปูเล[N] small tray made of betel leaves, Example: คุณยายเย็บกาบปูเลจากกาบหมาก, Count unit: กาบ, Thai definition: ส่วนล่างของทางใบที่หุ้มรอบลำต้นหมากเมื่อแก่จัดแล้วหลุดลงมา
กาบกล้วย[N] leaf sheaf of banana tree, See also: fibrous layer on the trunk of the banana tree, Example: การทำเชือกนั้นต้องกรีดกาบกล้วยให้เป็นเส้นก่อน, Count unit: กาบ
กาบเขียง[N] green husk of coconut, See also: coconut spathe, Example: เขาลอกกาบเขียงจากจั่นมะพร้าว, Count unit: กาบ, Thai definition: ส่วนที่หุ้มจั่นหมาก, จั่นมะพร้าว
กาบพรหมศร[N] surface decoration veneered on posts, See also: a post decoration, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกาบประหนกชนิดหนึ่ง ที่ประกอบกับโคนเสา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาบน. เปลือกหุ้มชั้นนอกของผล ช่อดอก หรือลำต้นของต้นไม้บางชนิด ลอกออกได้ เช่น กาบมะพร้าว กาบหมาก กาบกล้วย, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น.
กาบน. ชื่อหอยนํ้าจืดกาบคู่หลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Amblemidae ส่วนใหญ่มีเปลือกหนา สีเขียวคลํ้าหรือนํ้าตาลอมดำ ด้านในเป็นมุก เช่น ชนิด Chamberlainia hainesiana (Lea), กาบนํ้าจืด ก็เรียก.
กาบน. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยเหนือ ตรงกับเลข ๑.
กาบกี้น. ชื่อหอยนํ้าจืดกาบคู่ชนิด Hyriopsis ( Limnoscapha ) myersiana (Lea) ในวงศ์ Amblemidae เป็นหอยกาบขนาดกลาง, กี ก็เรียก.
กาบขนุนน. องค์ประกอบของพระปรางค์ อยู่เหนือครรภธาตุ ประดับตรงมุมบนชั้นรัดประคดแต่ละชั้นเรียงขึ้นไป, กลีบขนุน ก็เรียก.
กาบคู่น. ชื่อเรียกหอยชั้น Bivalvia เปลือกหุ้มตัวมีลักษณะเป็น ๒ กาบ ปิดและเปิดได้.
กาบน้ำจืดดู กาบ.
กาบบัวน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Mycteria leucocephala (Pennant) ในวงศ์ Ciconiidae คอและขายาว ปากยาวสีเหลือง หัว คอ และลำตัวสีขาว มีแถบดำคาดขวางอก ขนคลุมขนปีกตอนปลายสีชมพู อาศัยอยู่ตามบึงและหนองนํ้า กินปลาและสัตว์น้ำ.
กาบปูเลน. ส่วนล่างของทางใบที่หุ้มรอบลำต้นหมากเมื่อแก่จัดแล้วหลุดลงมา.
กาบพรหมศร(-พรมสอน) น. ชื่อกาบกระหนกชนิดหนึ่งที่ประกอบกับโคนเสา เช่น เสาบุษบก มีลักษณะคล้ายอินทรธนูละคร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spatheกาบ [หุ้มช่อดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glumeกาบช่อย่อย [วงศ์ Gramineae และ Cyperaceae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palet; paleaกาบบน [ดอกหญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palea; paletกาบบน [ดอกหญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
half-linersกาบรองลื่นผ่าครึ่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lemmaกาบล่าง [ดอกหญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
culm sheathกาบหุ้มลำ [ไผ่] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cymbaกาบเขียง [มีความหมายเหมือนกับ manubrium ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leaf sheathกาบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coirกาบมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
leaf sheathกาบใบ, ก้านใบที่มีลักษณะเป็นแผ่นหุ้มลำต้น  มักจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gabaกาบ[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They'll want to talk to you. Rest. You'll need your strength.พวกเขาต้องการจะพูดกับท่าน พักผ่อนซะ ท่านต้องการให้ร่างกาบแข็งแรงกว่านี้ Valiant (2008)
We shall leave immediately, and reach Gabsan Fortress by the morning.เราจะต้องรีบไปให้ถืง ป้อมกาบซานก่อนรุ่งเช้า The Kingdom of the Winds (2008)
-Veronica said that...-เวโรนิกาบอกว่า... Vantage Point (2008)
Nikabrik, he's just a boy.นิกาบริก เขาเป็นแค่เด็กหนุ่ม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That's enough, Nikabrik!พอได้แล้วนิกาบริก! ... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Nikabrik was my friend too. But he lost hope.นิกาบริกเป็นเพื่อนข้า, แต่เขาสูญเสียความหวัง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So he gets all fucked in his head after the invasion, you know?เขาเลยมีแต่เรื่องระยำเต็มหัว หลังจากถูกอเมริกาบุก Body of Lies (2008)
Gabon is one of the world's leading producers of wood.กาบอง เป็นหนึ่งในประเทศ ผู้นำการแปรรูปไม้ Home (2009)
You came from a meteor, hidden among the people to your 18e.เจ้ามาพร้อมกับอุกกาบาต อยู่กับครอบครัวมนุษย์จนถึงวันเกิดปีที่สิบแปด Dragonball: Evolution (2009)
The day there's a meteorite heading toward the earth and we have 30 days to live,ถ้าจะมีอุกกาบาตพุ่งมา ตกลงที่โลก และเหลือเวลาอยู่อีก30วัน Julie & Julia (2009)
Everybody, give it up for Greg Garbowsky on the bass.ทุกคน ,ให้ขึ้น สำหรับ เกต กาบอพสกาย มือกีตาร์เบส Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
You come by every christmas and look at yo watchเธอจะมาทุกคริสมาตและชอบดูนาฬิกาบ่อยๆ Connect! Connect! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
กาบ[n.] (kāp) EN: shell   FR: palourde [f] ; clam [m]
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
กาบเชิง[n. prop.] (Kāp Choēng) EN: Kap Choeng (District – Surin)   FR: Kap Choeng (District – Surin)

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
crenel(เครน'เนิล) n. ช่องว่างเป็นปีกกาบบนกำแพง,ส่วนยื่นกลม,บาก.
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
pallasite(แพล'ละไซท) n. ลูกอุกาบาต หรือผีพุ่งไต้

English-Thai: Nontri Dictionary
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
clam(n) หอยกาบ
coir(n) กาบมะพร้าว,เปลือกมะพร้าว
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top