Search result for

pod

(115 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pod-, *pod*, po
English-Thai: Longdo Dictionary
pea pod(n) ฝักถั่ว
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pod[N] ฝักถั่ว, Syn. bean pod, pea pod, seedpod
pod[N] รังไหม
pod[N] ห้องที่แยกออกได้จากยานอวกาศหรือเครื่องบิน
pod[VT] แกะ (เมล็ด) ถั่วออกจากฝัก
pod[VI] ออกฝัก, See also: มีฝัก
pod[N] ฝูงนก, See also: ฝูงสัตว์น้ำ (ที่เลี้ยงลูกด้วยนม)
podgy[ADJ] อ้วนเตี้ย, Syn. pudgy
podium[N] แท่น, See also: พลับพลา, Syn. lectern, rostrum
podium[N] เท้า
Podunk[SL] เมืองห่างไกล, See also: บ้านนอก, ชนบท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pod(พอด) n.,vt. (ทำให้เกิด) ฝักถั่ว,รังไหม,ห้องโยง
podgy(พอจ'จี) adj. อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ., See also: podgily adv. podginess n., Syn. pudgy
podium(โพ'เดียม) n. เท้า, Syn. foot pl. podiums,dia
amphipod(แอม' ฟิพอด) n. แมลงในน้ำจำพวกหนึ่ง adj. ซึ่งเกี่ยวกับ amphipod
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
apodal(แอพ'พะดัล) adj. ไม่มีเท้าที่เด่นชัด,, Syn. apodous (no distinct feet)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
apodis(z) ation (แอพโพไดเซ'ชน) n. การตัดเท้าออก

English-Thai: Nontri Dictionary
pod(n) ฝัก,รังไหม
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
chiropodist(n) หมอรักษาโรคเท้า
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย
tripod(n) ม้าสามขา,โต๊ะสามขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
podฝัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pod(o)-เท้า, บาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pod(o)-เท้า, บาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podalgia; pedialgia; pododyniaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podiatristนักบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podiatryบาทาเวชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ podology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pododynia; pedialgia; podalgiaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podogram๑. ภาพพิมพ์ฝ่าเท้า๒. ภาพเค้าโครงฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podologyบาทาวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ podiatry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Podzolsพอดซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Podophthalmus vigilปูตายาว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pod coffee[พ็อดส์ คอฟฟี่] (n ) กาแฟพ็อดส์ กาแฟสดที่คั่วบด มีกลิ่นหอม ซึ่งเมล็ดได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่พิถีพิถัน มีความโดดเด่นทั้งรสชาติและกลิ่น ซึ่งได้นำมาบรรจุอยู่ในซองกระดาษกรองเล็กๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pod!พอด! Breaker of Chains (2014)
In an escape pod sir?ด้วยยานหลบหนีหรือครับ? Ambush (2008)
Quickly, into the pods.เร็วเข้า ไปที่ยานกู้ภัย Rising Malevolence (2008)
Save it. Just keep working on the pod, not your jokes.เจ้าควรจะเอาเวลาไปซ่อมยานมากกว่า ที่จะมาพูดล้อเล่นนะ Rising Malevolence (2008)
There's another pod out there.มียานอีกลำอยู่ข้างนอกนั่น Rising Malevolence (2008)
They're dead. Someone busted that pod wide open.พวกเขาตายแล้ว มีบางคนทำลายยานนั่น Rising Malevolence (2008)
pod 197...we're under attack.ยาน 197 ... เราถูกโจมตี มีใครอยู่ข้างนอกนั่นมั้ย? Rising Malevolence (2008)
It's one of our other pods.นั่นเป็นหนึ่งในยานของเรานี่ Rising Malevolence (2008)
Pod 1977, do you copy?ยาน 1977 , ทราบแล้วเปลี่ยน? Rising Malevolence (2008)
Corporal, there's another pod over there.หมู่ มียานอีกลำอยู่ทางโน้น Rising Malevolence (2008)
We're losing the signal. The pod can't take much more damage.เรากำลังสูญเสียสัญญาณ ยานนี่เสียหายอย่างหนัก Rising Malevolence (2008)
Sir, we've lost contact with the pod hunter.ท่านครับ เราขาดการติดต่อกับยานนักล่าแล้วครับ Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
podThose twins look like two peas in a pod.
podThe twins are as like as two peas in a pod.
podHis whole family is like that. They're like peas in a pod.
podCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
podI like pea pods in my stir fry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัก[N] pod, See also: hull, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Count unit: ฝัก, Thai definition: สิ่งหุ้มเมล็ดของพืชบางอย่าง เช่น ถั่ว โดยมากรูปยาวๆ กลมบ้าง แบนบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull   FR: cosse [f] ; coque [f]
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind-pod-shaped club   
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind pod   
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[xp] (khanom thūapaēp sai khem) EN: mock bean pods with shrimp filling   
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[xp] (khanom thūapaēp sai wān) EN: mock bean pods with sweet filling   
เข็มฉีดยา[n.] (khem chīt yā) EN: syringe ; hypodermic syringe   FR: seringue [f]
ขี้เหล็ก[n.] (khīlek) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia   
กิ้งกือ[n.] (kingkeū) EN: millipede   FR: iule [m] ; mille-pattes [m] ; myriapode [m]
ละมุด[n.] (lamut) EN: sapodilla   FR: sapotille [f]
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: Apodidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
POD    P AA1 D
PODS    P AA1 D Z
PODGE    P AA1 JH
POD'S    P AA1 D Z
PODELL    P OW0 D EY1 L
PODANY    P AH0 D AO1 N IY0
PODNAR    P AA1 D N AA2 R
PODOLL    P AA1 D AH0 L
PODUNK    P OW1 T AH0 NG K
PODIUM    P OW1 D IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pod    (v) (p o1 d)
pods    (v) (p o1 d z)
podgy    (j) (p o1 jh ii)
podded    (v) (p o1 d i d)
podium    (n) (p ou1 d i@ m)
podding    (v) (p o1 d i ng)
podgier    (j) (p o1 jh i@ r)
podiums    (n) (p ou1 d i@ m z)
podgiest    (j) (p o1 jh i i s t)
podiatry    (n) (p @1 d ai1 @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Podest {n}platform; pedestal [Add to Longdo]
Podest {n}landing place (for stairs); stair-head [Add to Longdo]
Podium {n} | Podien {pl}podium; dais | podiums; daises [Add to Longdo]
Podium {n}rostrum; platform [Add to Longdo]
Podiumsdiskussion {f}; Podiumsgespräch {n}panel discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
アカザ科;藜科[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family) [Add to Longdo]
ウオノエ科;魚の餌科[ウオノエか(ウオノエ科);うおのえか(魚の餌科), uonoe ka ( uonoe ka ); uonoeka ( sakana no esa ka )] (n) Cymothoidae (family of isopods) [Add to Longdo]
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
サポジラ[, sapojira] (n) sapodilla [Add to Longdo]
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pod [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] pod; capsule [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] Podisma mikado [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トライポッド[とらいぽっど, toraipoddo] Tripod [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だん, dan] PODIUM, ERHOEHTER PLATZ, (REDNER)TRIBUENE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pod \Pod\, v. i. [imp. & p. p. {Podded}; p. pr. & vb. n.
   {Podding}.]
   To swell; to fill; also, to produce pods.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -pod \-pod\ [See {Foot}.]
   A combining form or suffix from Gr. poy`s, podo`s, foot; as,
   decapod, an animal having ten feet; phyllopod, an animal
   having leaflike feet; myriapod, hexapod.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pod \Pod\, n. [Probably akin to pudding, and perhaps the same
   word as pad a cushion; cf. also Dan. pude pillow, cushion,
   and also E. cod a husk, pod.]
   1. A bag; a pouch. [Obs. or Prov. Eng.] --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A capsule of plant, especially a legume; a dry
    dehiscent fruit. See Illust. of {Angiospermous}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A considerable number of animals closely clustered
    together; -- said of seals.
    [1913 Webster]
 
   {Pod auger}, or {pod bit}, an auger or bit the channel of
    which is straight instead of twisted.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pod
   n 1: the vessel that contains the seeds of a plant (not the
      seeds themselves) [syn: {pod}, {cod}, {seedcase}]
   2: a several-seeded dehiscent fruit as e.g. of a leguminous
     plant [syn: {pod}, {seedpod}]
   3: a group of aquatic mammals
   4: a detachable container of fuel on an airplane [syn: {pod},
     {fuel pod}]
   v 1: take something out of its shell or pod; "pod peas or beans"
   2: produce pods, of plants

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POD
     Plain Old Document [format]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POD
     Print / Publishing On Demand, "PoD"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top