ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shell-shock

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shell-shock-, *shell-shock*
English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shell-shocked[ADJ] ซึ่งเป็นโรคประสาทเนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม, Syn. neurotic, psychotic

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arsenal's shell-shocked. The Bernabeu is rocking.อาร์เซนอลพูดอะไรไม่ออกครับ แฟนบอลในเบอร์นาบิวโห่ร้องกันสนั่นหวั่นไหว Goal II: Living the Dream (2007)
When the Great War came, all our soldiers were returning to Australia from the front, a lot of them shell-shocked, unable to speak.และในตอนนี้ ทางเราขอแนะนำ ให้ฝ่าบาททรงกระทำตาม เราก็แนะนำให้ท่านปล่อยเรา เป็นผู้ตัดสินใจเองในธุระส่วนตัวเรื่องนี้ กระหม่อมเป็นห่วงในศีรษะของผู้ที่ จะต้องสวมมงกุฏกษัตริย์ The King's Speech (2010)
He was shell-shocked and withdrawn, and we hadn't even gotten to the core issues.เขาช๊อคอย่างรุนแรงและชอบเก็บเนื้อเก็บตัว เราไม่รู้ว่าสาเหตุหลักคืออะไร There's Always a Downside (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shell-shock    (n) ʃˈɛl-ʃɒk (sh e1 l - sh o k)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top