Search result for

ปลอก

(85 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอก-, *ปลอก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอก[N] collar, See also: band, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่างๆ
ปลอก[N] sheath, See also: ferrule, cover, encasement, case, Syn. ฝัก, ซอง, Thai definition: เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่างๆ
ปลอกคอ[N] collar, See also: dog collar, Example: ปลอกคอ และโซ่นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยงสุนัข, Count unit: อัน, ปลอก, Thai definition: สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา)
ปลอกมีด[N] plain ring, Syn. แหวนปลอกมีด, Example: คนหนุ่มๆ ยังนิยมใส่ แหวนปลอกมีด เป็นแหวนทองเกลี้ยง อาจฝังเพชรพลอยสามเม็ดห่างๆ กัน, Count unit: วง, Thai definition: แหวนทองเกลี้ยงๆ ไม่มีลวดลายมีลักษณะคล้ายปลอกมีด
ปลอกมีด[N] sheath, See also: ferrule, a knife sheath, Syn. ปลอก, ปลอกโลหะ, ฝักดาบ, Example: ปลอกมีดอันนี้เขียนลายไว้สวยงาม, Count unit: ปลอก, Thai definition: ที่สวมมีด
ปลอกมือ[N] thimble, Syn. สนับนิ้วมือ, Example: เธอไม่ยอมสวมปลอกมือเวลาเย็บผ้าเธอจึงถูกเข็มแทง, Count unit: ปลอก, อัน, Thai definition: ปลอกสำหรับสวมนิ้วมือเพื่อกันเข็มแทงเวลาเย็บผ้า
ปลอกร่ม[N] umbrella sheath, Example: เมื่อใช้ร่มเสร็จแล้ว หรือร่มแห้งแล้วก็ควรจะใส่ปลอกร่มให้เรียบร้อย, Count unit: ปลอก, Thai definition: เครื่องที่ทำสำหรับสวมหุ้มร่ม
ปลอกแขน[N] armband, See also: armlet, Example: เหมาเจ๋อตุงสวมปลอกแขนสีแดงที่แขนเสื้อแสดงให้ทราบทั่วกันว่าเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุด, Count unit: อัน, ปลอก, Thai definition: แถบที่ใช้สวมแขนเสื้อ
ปลอกหมอน[N] pillow case, See also: pillow cover, pillow slip, Example: ชุดผ้าปูที่นอนประกอบด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนอย่างละ 1 ผืน, Count unit: ปลอก, Thai definition: ผ้าเย็บรูปถุงหรือปลอกสำหรับสวมหมอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลอก(ปฺลอก) น. สิ่งที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่าง ๆ, เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปลอกมีด ปลอกหมอน.
ปลอกกระสุนน. ส่วนของกระสุนปืนที่บรรจุดินปืนและลูกตะกั่ว.
ปลอกคอน. สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา)
ปลอกคอโดยปริยายหมายถึง ผู้มีอำนาจที่คอยให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือ.
ปลอกนิ้วน. สนับนิ้วมือ, ปลอกมือ ก็ว่า.
ปลอกมีดน. เรียกแหวนทองเกลี้ยง ๆ มีลักษณะคล้ายปลอกมีด ว่า แหวนปลอกมีด.
ปลอกมือน. สนับนิ้วมือ, ปลอกนิ้ว ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheathปลอก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ocreaปลอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bushปลอก, บุช [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sheath; thecaปลอก, เยื่อหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ vagina ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
theca; sheathปลอก, เยื่อหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ vagina ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust excluderปลอกกันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spatter shieldปลอกกันเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
valve stem guide; valve guideปลอกก้านลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve guide; valve stem guideปลอกก้านลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluxed ferruleปลอกดักฟลักซ์เชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cervical Collarปลอกคอ [การแพทย์]
Chinese Finger Trapปลอกสาแหรกนิ้ว3อัน [การแพทย์]
Cocoonปลอกหุ้ม [การแพทย์]
Collar, Hardปลอกสวมคอชนิดแข็ง [การแพทย์]
Cuff, Doubleปลอก2อัน [การแพทย์]
Endoneural Sheathปลอกเอนโดนิวราล [การแพทย์]
Endoneurial Sheathปลอกเอนโดนิวเรียล [การแพทย์]
Endoneuriumปลอกของชวานน์,เอนโดนิวเรียม [การแพทย์]
Extensor Hoodปลอกเอ็นยึดข้อด้านหลังมือ [การแพทย์]
Leather Wristletปลอกหนังสวมรัดข้อมือเพื่อคุมแผลเป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์ Lucky Thirteen (2008)
You know what this is? It's a slave collar.คุณรู้มั้ยนี่อะไร มันคือปลอกคอทาส The Bank Job (2008)
Maybe you could wear a bell or something.บางทีนายน่าจะใส่ปลอกคอรึอะไรหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- A bell? !-ปลอกคอ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Bell's a bad idea.-ไม่ ไม่ใช่ ปลอกคอคงไม่ดี Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So. Collar your dogs.ถ้างั้น ใส่ปลอกคอให้สุนัขของคุณได้ Marley & Me (2008)
I'll give you 3 cents for... every coffee collar used worldwide. - What?ผมจะให้คุณ 3 เซน ทุก ๆ ปลอกกาแฟที่ถูกใช้ทั่วโลก Made of Honor (2008)
What, in the name of the wee man, is a 'Coffee collar'?เอ่อ เพื่อเห็นแก่พ่อหนุ่มน้อยนี่ \ แต่ปลอกกาแฟมันคืออะไร Made of Honor (2008)
I used to walk him by the sea. But he ate his collar.ฉันเคยพามันไปเดินที่หาดบ่อยๆ แต่มันกินปลอกคอไปแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It was what on his collar, there's this symbol.มันอยู่บนปลอกคอ Hachi: A Dog's Tale (2009)
And my personal favorite, a 10-millimeter caseless Gatling submachine gun, capable of firing 50 rounds per second.และที่ฉันชอบเป็นการส่วนตัว ปืนกึ่งปืนกลแกตลิ่งไร้ปลอกขนาด 10 มม. สามารถยิงกระสุนได้วินาทีละ 50 นัด เป็นกำลังรบที่พอเพียงแน่นอน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
My master made me this collar.เจ้านายผมทำปลอกคอนี้ให้ เขาดีแล้วก็ฉลาดด้วย Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอก[n.] (pløk) EN: sleeve ; ring ; collar   FR: manchon [m] ; anneau [m] ; protection [f]
ปลอกคอ[n.] (pløkkhø) EN: collar ; dog collar   FR: collier [m]
ปลอกดักแด้[n.] (pløk dak daē) EN: cocoon   FR: cocon [m]
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: plain ring   
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: sheath ; ferrule ; knife sheath   
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase   FR: taie d'oreiller [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armlet[N] ปลอกแขน, See also: กำไลแขน, Syn. bracelet
cartridge[N] ปลอกกระสุนปืน
case[N] ปลอกหมอน, Syn. pillowcase, pillowslip, slip
collar[N] ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง), See also: แอก, Syn. torque, band
fingerstall[N] ปลอกนิ้วมือ
mourning band[N] ปลอกแขนสำหรับไว้ทุกข์
pillow cover[N] ปลอกหมอน, Syn. pillowcase, pillow sham
pillowcase[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip
pillowslip[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing
scabbard[N] ปลอกมีด, See also: ฝักมีด, Syn. casing, covering, holder, sheath

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
armlet(อาร์ม'เลท) n. ปลอกแขน,แขนเล็ก ๆ
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
bushing(บุช'ชิง) n. ปลอก
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
chape(เชพ) n. หัวหุ้มโลหะ,ปลอกหนังที่เคลื่อนที่ได้ของสายหนังเข็มขัด
collar(คอล'ละ) n. ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,สิ่งที่คล้ายวงแหวน,แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์,แอก,วงแหวนของเสา,สร้อยคอประดับ -Id. (be hot under the collar โกรธ)

English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
collar(vt) ใส่ปลอกคอ,จับ,ใส่แอก
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
debark(vt) ขึ้นบก,ขึ้นจากเรือ,ขึ้นฝั่ง,ปลอกเปลือก
ferrule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
ferule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
galosh(n) ปลอกหุ้มรองเท้า
housing(n) การเคหะ,บ้านพัก,สิ่งปกคลุม,ปลอกหุ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top