ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shelly

SH EH1 L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shelly-, *shelly*, shel
English-Thai: Nontri Dictionary
shelly(adj) คล้ายเปลือก,มีแต่เปลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shelly...เชลลี่.. Hanley Waters (2011)
I mean, Shelly is definitely better at poker.คืออย่างเชลลี่เก่งโป๊กเกอร์กว่าแน่ๆ The O.C. (2003)
Or her sister Shelly.หรือว่าน้องสาวของเธอเชลลี่ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Last time I saw him, he was dancing with Stacey and Shelly.ครั้งหลังสุดที่เห็น เขากำลังเต้นรำกับสเุตซี่ย์และเชลลีย์อยู่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
# well, some might say that you couldn't lead the way # [ knock on door ] Shelly, wake up.และฉันคิดกับตัวเอง โลกช่างสวยอะไรเช่นนี้ ฉันเห็นท้องฟ้าสีคราม Harold (2008)
[ Shelly squeals ]ฉันไม่รู้เลยว่ามันยังไงกัน Harold (2008)
SHELLY: It's not your bald head, either.ไม่มาหรอก เขาไปตกปลาในน้ำแข็งที่อ่าวเกลเซียร์ Harold (2008)
SHELLY: Bye.คุณมีปัญหากับวิธี ที่ผมกำลังทำอยู่เหรอ บีเชอร์ Harold (2008)
At the very least, I should get a go-kart. SHELLY:แกจะไปถึงในตอนที่ มาเรียไม่มีเวลา เข้าใจมั้ย Harold (2008)
Yeah, hi. I'm, um -- I'm Shelly's mom. Nice to meet you.- คุณทำโจทย์เกือบถูกแล้ว ผมช่วยนะ Harold (2008)
There's Shelly's freaky little brother.- เฮ้ เพื่อนยาก - อลาบาม่าสุดยอดว่ะ Harold (2008)
Shelly.- อืม แต่... Harold (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shellyShelly's really filled out since the last time I've seen her.

CMU English Pronouncing Dictionary
SHELLY    SH EH1 L IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelly \Shell"y\, a.
   Abounding with shells; consisting of shells, or of a shell.
   "The shelly shore." --Prior.
   [1913 Webster]
 
      Shrinks backward in his shelly cave.   --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top