ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเกเร

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเกเร-, *คนเกเร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was the roughest, toughest frailเธอเป็นคนเกเรที่สุดดื้อดึงที่สุดหัวอ่อน The Blues Brothers (1980)
Frank was a bully.แฟรงค์เป็นคนเกเร Yellow Fever (2008)
I'm rough. I'm rude.ผมเป็นคนเกเร หยาบคาย Will (2011)
Why didn't you tell me, you bad boy?ทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะ,พ่อคนเกเรHappily Ever Aftermath (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roughneck[N] คนพาล, See also: คนเกเร, นักเลงโต, Syn. roustabout
rowdy[N] คนชอบเอะอะตึงตัง, See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล, Syn. hooligan, ruffian
scallywag[N] จอมเกเร (มักใช้กับเด็ก), See also: คนเกเร, คนพาล, Syn. scalawag
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scapegrace[N] คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ), See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ, Syn. rogue, scamp
swashbuckler[N] คนเกเร, See also: อันธพาล, Syn. fighter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top