ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iron

AY1 ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iron-, *iron*
Possible hiragana form: いろん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.
environment(n) สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iron(n) เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก, Syn. strong, tough
iron(adj) เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible
iron(n) เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
iron(adj) ซึ่งมีธาตุเหล็ก, Syn. ferric, ferrous
iron(n) ตรวน, See also: โซ่ตรวน
iron(n) เตารีด
iron(n) ธาตุเหล็ก, See also: เหล็ก
iron(vt) รีด (เสื้อผ้า), See also: ทับให้เรียบ, Syn. press
iron(adj) โหดร้าย, See also: อำมหิต, เหี้ยม, Syn. stern, harsh, cruel, Ant. kind
iron(sl) ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ, Syn. homosexual, poof

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก , สิ่งที่แข็งแกร่ง, วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n., pl. โซ่ตรวน -Phr. in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน adj. ทำด้วยเหล็ก, คล้ายเหล็ก, แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก, โหดเหี้ยม, ทารุณ, แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด, ใส่เหล็ก, ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
iron horseรถไฟ, ม้าเหล็ก, Syn. locomotive
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ, หุ้มเหล็ก, แข็งแกร่งมาก, ไม่แตกสลาย, ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable
ironfistedadj. เหี้ยมโหด, ทารุณ, กดขี่, Syn. penurious
ironhandedadj. เข็มงวด, เฉียบขาด
ironic(ไอรอน'นิค, -เคิล) adj. เหน็บแนม, ประชด, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค, -เคิล) adj. เหน็บแนม, ประชด, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironing(ไอ'เอิร์นนิง) n. การรีดผ้า, การรีดด้วยเตารีด, สิ่งที่ถูกรีด
ironside(ไอ'เอิร์นไซดฺ) n. ผู้มีความอดทนมาก
ironsmith(ไอ'เอิร์นสมิธ) n. ช่างเครื่องเหล็ก, ช่างตีเหล็ก, Syn. blacksmith

English-Thai: Nontri Dictionary
iron(n ) เตารีด, เหล็ก
iron(vt ) รีดผ้า, ล่ามโซ่, ทำให้แบน, บุเหล็ก, ปราบให้เรียบ
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง, แดกดัน, เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง, แดกดัน, เยาะเย้ย
ironworks(n) โรงหลอมเหล็ก
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง, คำประชดประชัน
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง
environ(vt) ล้อมรอบ, แวดล้อม, โอบล้อม, ตีวงล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, การโอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Iron Law of Oligarchy, theกฎเหล็กคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
iron law of wagesกฎเหล็กแห่งค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
iron oxide electrodeลวดเชื่อมเหล็กออกไซด์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
iron panชั้นดานเหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
iron powder electrodeลวดเชื่อมผงเหล็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
irontherapy; ferrotherapyการรักษาด้วยเหล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ironyการแฝงนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
irony of fateการแฝงนัยเชิงโชคล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ironเหล็ก [TU Subject Heading]
Ironเหล็ก [การแพทย์]
Iron ageยุคเหล็ก [TU Subject Heading]
Iron and Ferro Alloyกลุ่มแร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก, Example: แร่เหล็กเกิดในรูปของสารประกอบออกไซด์ สำหรับแร่ที่มีโลหะซึ่งเมื่อนำมาผสมกับโลหะเหล็ก เรียกว่า "เหล็กผสม" (Ferro Alloy) ทำให้เหล็กมีคุณภาพดีเป็นพิเศษ เหมาะสมที่จะนำไปใช้สร้างอุปกรณ์และเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ทั้งในการก่อสร้างและของใช้ในบ้านเรือน ฯลฯ แร่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ - แร่เหล็ก พบในจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เลย - แร่แมงกานีส พบในจังหวัดลำพูน เลย สระแก้ว - แร่ทังสเตน พบในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ ตาก กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง [สิ่งแวดล้อม]
Iron Binding Capacity, Totalความสามารถจับเหล็กได้เต็มที่ [การแพทย์]
Iron Blueไอร์ออนบลู [การแพทย์]
Iron Carbonylเหล็กคาร์โบนิล [การแพทย์]
Iron Chelating Agentsสารที่จับเหล็ก [การแพทย์]
Iron contentปริมาณเหล็ก [TU Subject Heading]
Iron Contentปริมาณสารเหล็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
iron wood(n) ต้นบุนนาค, Syn. ceylon iron wood
ironmasterช่างเหล็ก
irony(n) ย้อนแย้ง
irony(n) ขัดแย้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ The Great Dictator (1940)
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น Rebecca (1940)
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง Airplane! (1980)
Once Marcin had toothache he heated the iron and pressed it here.ครั้งหนึ่ง มาร์ชีนปวดฟัน เขาเสียบปลั๊กเตารีด แล้วก็ทาบลงตรงนี้ A Short Film About Love (1988)
Iron them out.ก็แก้มันซะสิ The Lawnmower Man (1992)
And we have a little, fat, iron stove, and in the winter we keep a fire going in it.มีเตาเหล็กใหญ่ ในฤดูหนาวเราก็ก่อไฟเอาไว้ Of Mice and Men (1992)
Doodle's mum told me she irons him fifteen shirts a week.แม่เขาบอกว่าหล่อนรีดเสื้อให้เขาสัปดาห์ละ 15 ตัว The Cement Garden (1993)
Some put it through sheet iron or truck radiators, got all kind of poisons that can kill you.บางคน ใส่น้ำพวกนี้ผ่านแผ่นเหล็ก หรือเครื่องทำความร้อนบรรทุก ได้พิษออกมา พิษที่ฆ่าคนได้ The Education of Little Tree (1997)
They tied him to a stake, then burned his family while he watched... and then they placed a red-hot cross of iron on his face... because he would not repent.เขาต้องทนเห็นครอบครัวถูกเผาทั้งเป็น แล้วพวกนั้นก็เอาเหล็กกางเขนร้อนทาบบนใบหน้าของเขา เพียงเพราะพวกเขาทำผิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
The iron shattered his bones and tore his entrails.เหล็กแตกกระดูกของเขาและฉีกอวัยวะภายในของเขา Princess Mononoke (1997)
Who made the iron that bought the rice?ใครทำเหล็กที่ซื้อข้าวหรือไม่ Princess Mononoke (1997)
We used up the iron in the sand by the lake.เราใช้เหล็กในทรายริมทะเลสาบ Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironA magnet attracts iron.
ironAn iron bridge was built across the river.
ironAn iron curtain has descended across the Continent.
ironAs rust eats iron, so care eats the heart. [ Proverb ]
ironElectric irons are heated by electricity.
ironGalileo dropped two iron balls from the top of the tower.
ironGolden Gate Bridge is made of iron.
ironGold is heavier than iron.
ironGold is more precious than iron.
ironGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.
ironHe can bend an iron rod with his hands.
ironHe opened the locked door with an iron bar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน(adv) sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai Definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน(adj) sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai Definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
เครื่องรีดผ้า(n) ironing machine
เหล็ก(n) iron, See also: steel, Example: ขันใบนี้เป็นขันเคลือบลายทำด้วยเหล็ก, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 26 สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1536 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทำเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า
เหล็กแผ่น(n) iron plate, See also: sheet iron, Example: เหล็กแผ่นที่กองทิ้งไว้ให้ตากแดด ตากฝน ต้องโดนสนิมกินแน่, Count Unit: แผ่น
เครื่องเหล็ก(n) hardware, See also: ironware, metalware, Example: เครื่องเหล็กที่นิยมทำกันในประเทศไทย คือ เครื่องใช้ในครัวเรือนและการเกษตร เช่น มีด ขวาน, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
ปอดเหล็ก(n) iron lung, Example: ี้เด็กบางรายต้องผ่าตัดเปลี่ยนปอดเป็นปอดเหล็กตั้งแต่เด็กเนื่องจากโรคโปลีโอ, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: เครื่องกลไกสร้างด้วยโลหะ ใช้ทำให้เกิดการบีบ และขยายของทรวงอกในการหายใจแทนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เมื่อมีการอัมพาตของกล้ามเนื้อ เช่น ในโรคโปลีโอ
ม่านเหล็ก(n) iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai Definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ม่านเหล็ก(n) iron curtain, See also: Soviet Union, USSR, Syn. รัสเซีย, ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก, Example: นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทหารระดับสูงสุดของอดีตผู้นำค่ายหลังม่านเหล็กเหยียบแดนหลังม่านไม้ไผ่, Thai Definition: เรียกประเทศรัสเซียสมัยที่ยังมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
ลูกกรงเหล็ก(n) iron bar, Example: ตึกแถวที่นี่มีลูกกรงเหล็กกั้นหน้าต่างทุกบาน เพราะกลัวโจรปล้น, Thai Definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรงทำด้วยเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [ f ]
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
บรรยากาศ[banyākāt] (n) EN: atmosphere ; air ; environment  FR: atmosphère [ f ] ; air [ m ] ; ambiance [ f ]
บอร์กโดซ์[Bøkdō] (tm) EN: Bordeaux  FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [ mpl ]
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: vicinity ; environs  FR: voisinage [ m ] ; environs [ mpl ] ; parages [ mpl ]
บริเวณนั้น ๆ[børiwēn nan-nan] (x) EN: about  FR: aux environs de
ช่างเหล็ก[chang lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker  FR: maréchal-ferrant [ m ] ; ferronnier [ m ]
ช่างตีเหล็ก[chang tī lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith  FR: maréchal-ferrant [ m ] ; ferronnier [ m ] ; forgeron [ m ]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[chīwit kap singwaētløm] (n, exp) EN: human being and environment
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRON AY1 ER0 N
IRONS AY1 ER0 N Z
IRONY AY1 R AH0 N IY0
IRONED AY1 ER0 N D
IRONIC AY0 R AA1 N IH0 K
IRONTON AY1 R N T AH0 N
IRONIES AY1 R AH0 N IY0 Z
IRONING AY1 ER0 N IH0 NG
IRONING AY1 R N IH0 NG
IRONIZE AY1 ER0 N AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iron (v) ˈaɪən (ai1 @ n)
irons (v) ˈaɪənz (ai1 @ n z)
irony (n) ˈaɪərəniː (ai1 @ r @ n ii)
ironed (v) ˈaɪənd (ai1 @ n d)
ironic (j) ˈaɪrˈɒnɪk (ai1 r o1 n i k)
ironies (n) ˈaɪərənɪz (ai1 @ r @ n i z)
ironing (v) ˈaɪənɪŋ (ai1 @ n i ng)
ironclad (j) ˈaɪənklæd (ai1 @ n k l a d)
ironical (j) ˈaɪrˈɒnɪkl (ai1 r o1 n i k l)
ironside (n) ˈaɪənsaɪd (ai1 @ n s ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26 #1,866 [Add to Longdo]
铁矿石[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ,    /   ] iron ore #11,889 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gān, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢ,   /  ] iron (golf club) #11,966 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢˇ,   /  ] iron rod #11,966 [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] iron pot; metal cap #21,207 [Add to Longdo]
铁板[tiě bǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ,   /  ] iron panel; hot iron plate for fast grilling (Japanese: teppan) #21,464 [Add to Longdo]
铁矿[tiě kuàng, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ,   /  ] iron ore #23,075 [Add to Longdo]
铁丝[tiě sī, ㄊㄧㄝˇ ㄙ,   /  ] iron wire; CL:根[ gen1 ] #28,652 [Add to Longdo]
铁腕[tiě wàn, ㄊㄧㄝˇ ㄨㄢˋ,   /  ] iron fist (of the state) #39,475 [Add to Longdo]
铁蹄[tiě tí, ㄊㄧㄝˇ ㄊㄧˊ,   /  ] iron hoof (of the oppressor) #50,929 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonstahlschere { f }iron bar cutter [Add to Longdo]
Dampfross { n }iron horse [Add to Longdo]
Eisen { n } | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron [Add to Longdo]
Eisenbeschlag { m }iron mountings [Add to Longdo]
Eisenerz { n }iron ore [Add to Longdo]
Eisengehalt { m }iron content [Add to Longdo]
Eisengießerei { f } | Eisengießereien { pl }iron foundry | iron foundries [Add to Longdo]
Eisengitter { n }iron grate [Add to Longdo]
Eisenguss { m }iron casting [Add to Longdo]
Eisenmangel { m }iron deficiency [Add to Longdo]
Eisenstange { f }iron rod; iron bar [Add to Longdo]
Eisentablette { f }iron tablet [Add to Longdo]
Eisenzeit { f } [ hist. ] | vorrömische Eisenzeit { f } | frühe Eisenzeit | späte EisenzeitIron Age | pre-Roman iron age | early Iron Age | late Iron Age [Add to Longdo]
Ironie { f } | Ironien { pl }irony | ironies [Add to Longdo]
Pyrit { n }; Eisenkies { m } [ min. ] | Pyrite { pl }iron pyrites | pyrites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論[ぎろん, giron] (n, vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) #122 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) #367 [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] (n, adj-no) environment; circumstance; (P) #960 [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) { comp } (computer) peripheral; (P) #1,142 [Add to Longdo]
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n, n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P) #1,645 [Add to Longdo]
鉄(P);鐵(oK)[てつ, tetsu] (n) iron; (P) #1,720 [Add to Longdo]
理論[りろん, riron] (n) theory; (P) #1,802 [Add to Longdo]
グリーン[guri-n] (adj-na, n) green; environmentally friendly; (P) #2,402 [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] (n, adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) #2,639 [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na, n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) #3,144 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
皮肉[ひにく, hiniku] Ironie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\ ([imac]"[u^]rn), n. [OE. iren, AS. [imac]ren,
   [imac]sen, [imac]sern; akin to D. ijzer, OS. [imac]sarn, OHG.
   [imac]sarn, [imac]san, G. eisen, Icel. [imac]sarn, j[=a]rn,
   Sw. & Dan. jern, and perh. to E. ice; cf. Ir. iarann, W.
   haiarn, Armor. houarn.]
   [1913 Webster]
   1. (Chem.) The most common and most useful metallic element,
    being of almost universal occurrence, usually in the form
    of an oxide (as hematite, magnetite, etc.), or a hydrous
    oxide (as limonite, turgite, etc.). It is reduced on an
    enormous scale in three principal forms; viz., {cast
    iron}, steel, and {wrought iron}. Iron usually appears
    dark brown, from oxidation or impurity, but when pure, or
    on a fresh surface, is a gray or white metal. It is easily
    oxidized (rusted) by moisture, and is attacked by many
    corrosive agents. Symbol Fe (Latin Ferrum). Atomic number
    26, atomic weight 55.847. Specific gravity, pure iron,
    7.86; cast iron, 7.1. In magnetic properties, it is
    superior to all other substances.
    [1913 Webster]
 
   Note: The value of iron is largely due to the facility with
      which it can be worked. Thus, when heated it is
      malleable and ductile, and can be easily welded and
      forged at a high temperature. As cast iron, it is
      easily fusible; as steel, is very tough, and (when
      tempered) very hard and elastic. Chemically, iron is
      grouped with cobalt and nickel. Steel is a variety of
      iron containing more carbon than wrought iron, but less
      that cast iron. It is made either from wrought iron, by
      roasting in a packing of carbon (cementation) or from
      cast iron, by burning off the impurities in a Bessemer
      converter (then called Bessemer steel), or directly
      from the iron ore (as in the Siemens rotatory and
      generating furnace).
      [1913 Webster]
 
   2. An instrument or utensil made of iron; -- chiefly in
    composition; as, a flatiron, a smoothing iron, etc.
    [1913 Webster]
 
       My young soldier, put up your iron.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Fetters; chains; handcuffs; manacles.
    [1913 Webster]
 
       Four of the sufferers were left to rot in irons.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Strength; power; firmness; inflexibility; as, to rule with
    a rod of iron.
    [1913 Webster]
 
   5. (Golf) An iron-headed club with a deep face, chiefly used
    in making approaches, lifting a ball over hazards, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bar iron}. See {Wrought iron} (below).
 
   {Bog iron}, bog ore; limonite. See {Bog ore}, under {Bog}.
 
   {Cast iron} (Metal.), an impure variety of iron, containing
    from three to six percent of carbon, part of which is
    united with a part of the iron, as a carbide, and the rest
    is uncombined, as graphite. It there is little free
    carbon, the product is {white iron}; if much of the carbon
    has separated as graphite, it is called {gray iron}. See
    also {Cast iron}, in the Vocabulary.
 
   {Fire irons}. See under {Fire}, n.
 
   {Gray irons}. See under {Fire}, n.
 
   {Gray iron}. See {Cast iron} (above).
 
   {It irons} (Naut.), said of a sailing vessel, when, in
    tacking, she comes up head to the wind and will not fill
    away on either tack.
 
   {Magnetic iron}. See {Magnetite}.
 
   {Malleable iron} (Metal.), iron sufficiently pure or soft to
    be capable of extension under the hammer; also, specif., a
    kind of iron produced by removing a portion of the carbon
    or other impurities from cast iron, rendering it less
    brittle, and to some extent malleable.
 
   {Meteoric iron} (Chem.), iron forming a large, and often the
    chief, ingredient of meteorites. It invariably contains a
    small amount of nickel and cobalt. Cf. {Meteorite}.
 
   {Pig iron}, the form in which cast iron is made at the blast
    furnace, being run into molds, called pigs.
 
   {Reduced iron}. See under {Reduced}.
 
   {Specular iron}. See {Hematite}.
 
   {Too many irons in the fire}, too many objects or tasks
    requiring the attention at once.
 
   {White iron}. See {Cast iron} (above).
 
   {Wrought iron} (Metal.), the purest form of iron commonly
    known in the arts, containing only about half of one per
    cent of carbon. It is made either directly from the ore,
    as in the Catalan forge or bloomery, or by purifying
    (puddling) cast iron in a reverberatory furnace or
    refinery. It is tough, malleable, and ductile. When formed
    into bars, it is called {bar iron}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\ ([imac]"[u^]rn), a. [AS. [imac]ren, [imac]sen. See
   {Iron}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Of, or made of iron; consisting of iron; as, an iron bar,
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling iron in color; as, iron blackness.
    [1913 Webster]
 
   3. Like iron in hardness, strength, impenetrability, power of
    endurance, insensibility, etc.; as:
    (a) Rude; hard; harsh; severe.
      [1913 Webster]
 
         Iron years of wars and dangers.  --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Jove crushed the nations with an iron rod.
                          --Pope.
    (b) Firm; robust; enduring; as, an iron constitution.
    (c) Inflexible; unrelenting; as, an iron will.
    (d) Not to be broken; holding or binding fast; tenacious.
      "Him death's iron sleep oppressed." --Philips.
      [1913 Webster]
 
   Note: Iron is often used in composition, denoting made of
      iron, relating to iron, of or with iron; producing
      iron, etc.; resembling iron, literally or figuratively,
      in some of its properties or characteristics; as,
      iron-shod, iron-sheathed, iron-fisted, iron-framed,
      iron-handed, iron-hearted, iron foundry or
      iron-foundry.
      [1913 Webster]
 
   {Iron age}.
    (a) (Myth.) The age following the golden, silver, and
      bronze ages, and characterized by a general
      degeneration of talent and virtue, and of literary
      excellence. In Roman literature the Iron Age is
      commonly regarded as beginning after the taking of
      Rome by the Goths, A. D. 410.
    (b) (Arch[ae]ol.) That stage in the development of any
      people characterized by the use of iron implements in
      the place of the more cumbrous stone and bronze.
 
   {Iron cement}, a cement for joints, composed of cast-iron
    borings or filings, sal ammoniac, etc.
 
   {Iron clay} (Min.), a yellowish clay containing a large
    proportion of an ore of iron.
 
   {Iron cross}, a German, and before that Prussian, order of
    military merit; also, the decoration of the order.
 
   {Iron crown}, a golden crown set with jewels, belonging
    originally to the Lombard kings, and indicating the
    dominion of Italy. It was so called from containing a
    circle said to have been forged from one of the nails in
    the cross of Christ.
 
   {Iron flint} (Min.), an opaque, flintlike, ferruginous
    variety of quartz.
 
   {Iron founder}, a maker of iron castings.
 
   {Iron foundry}, the place where iron castings are made.
 
   {Iron furnace}, a furnace for reducing iron from the ore, or
    for melting iron for castings, etc.; a forge; a
    reverberatory; a bloomery.
 
   {Iron glance} (Min.), hematite.
 
   {Iron hat}, a headpiece of iron or steel, shaped like a hat
    with a broad brim, and used as armor during the Middle
    Ages.
 
   {Iron horse}, a locomotive engine. [Colloq.]
 
   {Iron liquor}, a solution of an iron salt, used as a mordant
    by dyers.
 
   {Iron man} (Cotton Manuf.), a name for the self-acting
    spinning mule.
 
   {Iron mold} or {Iron mould}, a yellow spot on cloth stained
    by rusty iron.
 
   {Iron ore} (Min.), any native compound of iron from which the
    metal may be profitably extracted. The principal ores are
    magnetite, hematite, siderite, limonite, G["o]thite,
    turgite, and the bog and clay iron ores.
 
   {Iron pyrites} (Min.), common pyrites, or pyrite. See
    {Pyrites}.
 
   {Iron sand}, an iron ore in grains, usually the magnetic iron
    ore, formerly used to sand paper after writing.
 
   {Iron scale}, the thin film which forms on the surface of
    wrought iron in the process of forging. It consists
    essentially of the magnetic oxide of iron, {Fe3O4}.
 
   {Iron works}, a furnace where iron is smelted, or a forge,
    rolling mill, or foundry, where it is made into heavy
    work, such as shafting, rails, cannon, merchant bar, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\, v. t. [imp. & p. p. {Ironed}; p. pr. & vb. n.
   {Ironing}.]
   [1913 Webster]
   1. To smooth with an instrument of iron; especially, to
    smooth, as cloth, with a heated flatiron; -- sometimes
    used with out.
    [1913 Webster]
 
   2. To shackle with irons; to fetter or handcuff. "Ironed like
    a malefactor." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or arm with iron; as, to iron a wagon.
 
   {iron out differences} resolve differences; settle a dispute.
    [PJC] Ironbark

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irony \I"ron*y\, a. [From {Iron}.]
   [1913 Webster]
   1. Made or consisting of iron; partaking of iron; iron; as,
    irony chains; irony particles; -- In this sense {iron} is
    the more common term. [R.] --Woodward.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Resembling iron in taste, hardness, or other physical
    property.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iron
   adj 1: extremely robust; "an iron constitution" [syn: {cast-
       iron}, {iron}]
   n 1: a heavy ductile magnetic metallic element; is silver-white
      in pure form but readily rusts; used in construction and
      tools and armament; plays a role in the transport of oxygen
      by the blood [syn: {iron}, {Fe}, {atomic number 26}]
   2: a golf club that has a relatively narrow metal head
   3: implement used to brand live stock [syn: {iron}, {branding
     iron}]
   4: home appliance consisting of a flat metal base that is heated
     and used to smooth cloth [syn: {iron}, {smoothing iron}]
   v 1: press and smooth with a heated iron; "press your shirts";
      "she stood there ironing" [syn: {iron}, {iron out},
      {press}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 iron
  n.
 
   Hardware, especially older and larger hardware of {mainframe} class with
   big metal cabinets housing relatively low-density electronics (but the term
   is also used of modern supercomputers). Often in the phrase {big iron}.
   Oppose {silicon}. See also {dinosaur}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top