ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhibits

IH2 N HH IH1 B AH0 T S   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhibits-, *inhibits*, inhibit
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What it does... is it inhibits control of your central nervous system.โดยการควบคุมระบบประสาทส่วนกลางของแก House of Fury (2005)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
INHIBITS    IH2 N HH IH1 B AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhibits    (v) ˈɪnhˈɪbɪts (i1 n h i1 b i t s)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

inhibits ( IH2 N HH IH1 B AH0 T S)

 


  

 
inhibits
 • /IH2 N HH IH1 B AH0 T S/ [CMU]
 • (v) /'ɪnh'ɪbɪts/ [OALD]
  [inhibit]
 • ยับยั้ง: ขัดขวาง, กั้นขวาง [Lex2]
 • (อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม. ###SW. inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj. ###S. hinder,restrain [Hope]
 • (vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม [Nontri]
 • /IH2 N HH IH1 B AH0 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪnh'ɪbɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top