ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ein

AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ein-, *ein*
Possible hiragana form: えいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [ sport ]Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง, Es.
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่, การดำรงอยู่, ชีวิต, สาร, ธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิต, บุคคล, พระเจ้า (Being) , ธาตุแท้, คุณสมบัติ, Syn. existence, creature
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
brazileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
chow mein(เชา'เมน) n. ผัดหมี่, บะหมี่ผัด
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท, -ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท, -ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก

English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, สิ่งมีชีวิต
being(vi pr.p ของ) be
blueing(n) ครามย้อมผ้า
feint(n) การเสแสร้ง, การหลอกลวง, การรบแบบใช้อุบาย
heinous(adj) ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, เลวทราม, น่าเกลียด, น่าชัง
herein(adv) ในที่นี้, ในกรณีนี้, ในเรื่องนี้
protein(n) ธาตุโปรตีน
rein(n) การควบคุม, บังเหียนม้า, เครื่องนำ
rein(vt) บังคับ, ดึงบังเหียน, ควบคุม
reincarnate(vt) ทำให้กลับชาติใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Einzelsteuerung { f }; Antriebssteuerung { f }(n) พวงมาลัยรถสองอัน(ออกแบบพิเศษสำหรับฝึกหัดขับรถ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herr Amad m. chte ein Wort mit Ihnen. Mr. Amad would like a word with you.มิสเตอร์ อามัด ต้องการคุยกับท่านค่ะ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Hey! Ein schnapps bitte.เฮ้ ขอดื่มนะคะ The Long Way Down Job (2011)
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Sedulus ist ein Tier, wenn er n'chtern ist.Sedulus ist ein เงินกองทุนชั้น, wenn เอ้อ ist n'chtern Sacramentum (2012)
Und wenn etrinkt, ist er ein tierisches Arschloch.Und wenn etrinkt, ist ein เอ้อ tierisches Arschloch Sacramentum (2012)
Lasst uns ein Fest bereiten!Lasst uns ein Fest bereiten! Sacramentum (2012)
Ein zur Vogel-kirsche.นกแคโซวารี่ 1 ตัว A Busy Solitude (2012)
Rest in peace, brother. Alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei. That sounded really beautiful.สู่สุคติเถอะนะ, น้องชาย นั่นฟังไพเราะมาก Big Feet (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
einBefore Einstein, scientists used to think that space had no end.
einEinstein has been dead for nearly forty years.
einEinstein loved playing the violin.
einEinstein's theories contributed greatly to modern science.
einEinstein's theory of relativity is Greek to me.
einEinstein was a mathematical genius.
einEinstein was far in advance of his time.
einHe respects Einstein, an American scientist.
einI want you to be an Einstein.
einSuch scientists as Einstein are rare.
einTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
einThe theory of relativity originated with Einstein.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอน์สไตเนียม(n) einsteinium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 99 สัญลักษณ์ Es เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
ไอน์สไตเนียม[aisatainīem] (n) EN: einsteinium  FR: einsteinium [ m ]
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [ m ] ; créature inhumaine [ f ]
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[Anboēt Aisatai] (num) EN: Albert Einstein  FR: Albert Einstein
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อวตาร[awatān] (n) EN: avatar ; reincarnation  FR: incarnation [ f ] ; avatar [ m ]
อวตาร[awatān] (n) EN: be reincarnated ; descend from heaven  FR: s'incarner
อาญา[āyā] (n) EN: punishment ; sanction ; penalty  FR: sanction [ f ] ; punition [ f ] ; peine [ f ] ; sentence [ f ]
แบ่งภาค[baengphāk] (v) EN: reincarnate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EIN AY1 N
EINON AY1 N AO0 N
EINAR AY1 N ER0
EINHORN AY1 N HH AO2 R N
EINON'S AY1 N AO0 N Z
EINSPAHR AY1 N S P AA0 R
EINSTEIN AY1 N S T AY0 N
EINBENDER AY1 N B EH2 N D ER0
EINDHOVEN AY1 N D HH OW2 V AH0 N
EINSTEIN'S AY1 N S T AY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Einhorn (n) ˈaɪnhɔːn (ai1 n h oo n)
Einstein (n) ˈaɪnstaɪn (ai1 n s t ai n)
Eindhoven (n) ˈaɪndhɒvn (ai1 n d h o v n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, / ] einsteinium Es99, radioactive actinoid element, #73,612 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] einsteinium Es, atomic number 99, #578,604 [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden
ein Gespräch führenนำหรือทำการเจรจา, เจรจา
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง, See also: ein
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ein Risiko eingehen(phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
einen Anschlag machento put a notice up [Add to Longdo]
ein Anschlag auf jdn.an attempt on someone's life [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
eine Augenweide; ein erfreulicher Anblick; ein göttlicher Anblicka sight for sore eyes [Add to Longdo]
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]
einen Ausflug im Auto machento go for a run in the car [Add to Longdo]
einen heiteren Ausklang habento end brightly [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
eine schöne Bescherunga nice how-d'ye-do [Add to Longdo]
eine Beschwerde ablehnento refuse a claim [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
コーディング[こーでいんぐ, ko-deingu] coding [Add to Longdo]
コーディング体系[コーディングたいけい, ko-deingu taikei] coding system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ein /ain/
   a; an

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  ein... /ain/
   mono

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top