Search result for

being

B IY1 IH0 NG   
86 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -being-, *being*, be
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
being[N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being[N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being[N] คน, See also: บุคคล, มนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
supreme beingn. พระเจ้า, Syn. God
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi) pr.p ของ be
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beingสัต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
being๑. สัต๒. ภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Being-in-Itselfพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ Rebecca (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
Are they being freed?พวกเขาถูกปลดปล่อยแล้วหรือ? Night and Fog (1956)
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง 12 Angry Men (1957)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
Oh, stop being a kid, will ya?โอ้หยุดเป็นเด็กจะยา? 12 Angry Men (1957)
The boy admitted leaving the house at eight o'clock at night after being slapped by his father.ที่หนึ่ง: 12 Angry Men (1957)
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beingAbility to talk distinguishes human beings from animals.
beingA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
beingAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
beingAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
beingAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
beingAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
beingAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
beingAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
beingA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
beingAll human beings are legally equal.
beingAll human beings are mortal.
beingAll human beings are much more intelligent than animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นสาวเป็นนาง[V] being woman, See also: be a young woman, Example: โบราณว่าเป็นสาวเป็นนางควรจะต้องนอนตะแคง อย่านอนหงายหรือนอนคว่ำ, Thai definition: มีอายุพ้นวัยที่เป็นเด็กหญิง
ทรหวล[V] blown away, See also: being carried away (as by a wind), Thai definition: พัดหอบเอาไป
ระบัด[ADJ] just budding, See also: being young tender sprouts or newly formed leaves, Syn. เพิ่งผลิ, อ่อน
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
กลางคน[ADJ] middle-aged, See also: being of the age intermediate between youth and old age, Syn. วัยกลางคน, Example: ผู้จัดการวัยกลางคนของปั๊มน้ำมันนี้เป็นคนใจดี, Thai definition: มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
กำลัง[AUX] being, See also: in the act of, in the process of, Example: พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์, Notes: (ไวยากรณ์)
การเผาผลาญ[N] burning down, See also: being on fire, flaming, blazing, Syn. การเผา, การเผาไหม้, Example: การเผาผลาญของไฟทำให้ทุกอย่างที่นี่มอดเป็นจุลไม่มีเหลือ
การรักษาการ[N] being on duty, See also: acting for, being in charge, Syn. การทำหน้าที่แทน, การปฏิบัติแทน, Example: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, Thai definition: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence   FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap singwaētløm) EN: human being and environment   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กำลัง...[v.] (kamlang ...) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just   FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ... yū) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of   FR: être en train de ... ; être occupé à ...

CMU English Pronouncing Dictionary
BEING B IY1 IH0 NG
BEINGS B IY1 IH0 NG Z
BEING'S B IY1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
being (v) bˈiːɪŋ (b ii1 i ng)
beings (n) bˈiːɪŋz (b ii1 i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freistehendbeing vacant [Add to Longdo]
gegenüberliegendbeing opposite [Add to Longdo]
schwer fallende; schwerfallende [alt]being difficult [Add to Longdo]
stillschweigendbeing silent [Add to Longdo]
thronendbeing enthroned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Be \Be\ (b[=e]), v. i. [imp. {Was} (w[o^]z); p. p. {Been}
   (b[i^]n); p. pr. & vb. n. {Being}.] [OE. been, beon, AS.
   be['o]n to be, be['o]m I am; akin to OHG. bim, pim, G. bin, I
   am, Gael. & Ir. bu was, W. bod to be, Lith. bu-ti, O. Slav.
   by-ti, to be, L. fu-i I have been, fu-turus about to be,
   fo-re to be about to be, and perh. to fieri to become, Gr.
   fy^nai to be born, to be, Skr. bh[=u] to be. This verb is
   defective, and the parts lacking are supplied by verbs from
   other roots, is, was, which have no radical connection with
   be. The various forms, am, are, is, was, were, etc., are
   considered grammatically as parts of the verb "to be", which,
   with its conjugational forms, is often called the substantive
   verb. [root]97. Cf. {Future}, {Physic}.]
   1. To exist actually, or in the world of fact; to have
    existence.
    [1913 Webster]
 
       To be contents his natural desire.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To be, or not to be: that is the question. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To exist in a certain manner or relation, -- whether as a
    reality or as a product of thought; to exist as the
    subject of a certain predicate, that is, as having a
    certain attribute, or as belonging to a certain sort, or
    as identical with what is specified, -- a word or words
    for the predicate being annexed; as, to be happy; to be
    here; to be large, or strong; to be an animal; to be a
    hero; to be a nonentity; three and two are five;
    annihilation is the cessation of existence; that is the
    man.
    [1913 Webster]
 
   3. To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.
    [1913 Webster]
 
   4. To signify; to represent or symbolize; to answer to.
    [1913 Webster]
 
       The field is the world.        --Matt. xiii.
                          38.
    [1913 Webster]
 
       The seven candlesticks which thou sawest are the
       seven churches.            --Rev. i. 20.
    [1913 Webster]
 
   Note: The verb to be (including the forms is, was, etc.) is
      used in forming the passive voice of other verbs; as,
      John has been struck by James. It is also used with the
      past participle of many intransitive verbs to express a
      state of the subject. But have is now more commonly
      used as the auxiliary, though expressing a different
      sense; as, "Ye have come too late -- but ye are come. "
      "The minstrel boy to the war is gone." The present and
      imperfect tenses form, with the infinitive, a
      particular future tense, which expresses necessity,
      duty, or purpose; as, government is to be supported; we
      are to pay our just debts; the deed is to be signed
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
   Note: Have or had been, followed by to, implies movement. "I
      have been to Paris." --Sydney Smith. "Have you been to
      Franchard ?" --R. L. Stevenson.
      [1913 Webster]
 
   Note: Been, or ben, was anciently the plural of the
      indicative present. "Ye ben light of the world."
      --Wyclif, Matt. v. 14. Afterwards be was used, as in
      our Bible: "They that be with us are more than they
      that be with them." --2 Kings vi. 16. Ben was also the
      old infinitive: "To ben of such power." --R. of
      Gloucester. Be is used as a form of the present
      subjunctive: "But if it be a question of words and
      names." --Acts xviii. 15. But the indicative forms, is
      and are, with if, are more commonly used.
      [1913 Webster]
 
   {Be it so}, a phrase of supposition, equivalent to suppose it
    to be so; or of permission, signifying let it be so.
    --Shak.
 
   {If so be}, in case.
 
   {To be from}, to have come from; as, from what place are you?
    I am from Chicago.
 
   {To let be}, to omit, or leave untouched; to let alone. "Let
    be, therefore, my vengeance to dissuade." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To be}, {Exist}.
 
   Usage: The verb to be, except in a few rare cases, like that
      of Shakespeare's "To be, or not to be", is used simply
      as a copula, to connect a subject with its predicate;
      as, man is mortal; the soul is immortal. The verb to
      exist is never properly used as a mere copula, but
      points to things that stand forth, or have a
      substantive being; as, when the soul is freed from all
      corporeal alliance, then it truly exists. It is not,
      therefore, properly synonymous with to be when used as
      a copula, though occasionally made so by some writers
      for the sake of variety; as in the phrase "there
      exists [is] no reason for laying new taxes." We may,
      indeed, say, "a friendship has long existed between
      them," instead of saying, "there has long been a
      friendship between them;" but in this case, exist is
      not a mere copula. It is used in its appropriate sense
      to mark the friendship as having been long in
      existence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Being \Be"ing\, p. pr. from {Be}.
   Existing.
   [1913 Webster]
 
   Note: Being was formerly used where we now use having. "Being
      to go to a ball in a few days." --Miss Edgeworth.
      [1913 Webster]
 
   Note: In modern usage, is, are, was or were being, with a
      past participle following (as built, made, etc.)
      indicates the process toward the completed result
      expressed by the participle. The form is or was
      building, in this passive signification, is idiomatic,
      and, if free from ambiguity, is commonly preferable to
      the modern is or was being built. The last form of
      speech is, however, sufficiently authorized by approved
      writers. The older expression was is, or was,
      a-building or in building.
      [1913 Webster]
 
         A man who is being strangled.   --Lamb.
      [1913 Webster]
 
         While the article on Burns was being written.
                          --Froude.
      [1913 Webster]
 
         Fresh experience is always being gained. --Jowett
                          (Thucyd. )
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Being \Be"ing\, adv.
   Since; inasmuch as. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      And being you have
      Declined his means, you have increased his malice.
                          --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Being \Be"ing\, n.
   1. Existence, as opposed to nonexistence; state or sphere of
    existence.
    [1913 Webster]
 
       In Him we live, and move, and have our being. --Acts
                          xvii. 28.
    [1913 Webster]
 
   2. That which exists in any form, whether it be material or
    spiritual, actual or ideal; living existence, as
    distinguished from a thing without life; as, a human
    being; spiritual beings.
    [1913 Webster]
 
       What a sweet being is an honest mind ! --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       A Being of infinite benevolence and power.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Lifetime; mortal existence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Claudius, thou
       Wast follower of his fortunes in his being.
                          --Webster
                          (1654).
    [1913 Webster]
 
   4. An abode; a cottage. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
       It was a relief to dismiss them [Sir Roger's
       servants] into little beings within my manor.
                          --Steele.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 being
   n 1: the state or fact of existing; "a point of view gradually
      coming into being"; "laws in existence for centuries" [syn:
      {being}, {beingness}, {existence}] [ant: {nonbeing},
      {nonentity}, {nonexistence}]
   2: a living thing that has (or can develop) the ability to act
     or function independently [syn: {organism}, {being}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top