ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eine-, *eine*
Possible hiragana form: えいね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [ sport ]Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
seine(เซน) n., vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน, แห
seine(vi) ลากอวน, ทอดแห

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Alle in eine Einzelreihe aufstellen !คุณจะพอใจกับแรงงานที่ผมส่งให้ Schindler's List (1993)
Indem er eine axt niedergeschlagen hat.(ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Eine doppelarmbrust. Somebody's getting serious.ไอเน โดปป์ลอมโบลส มีคนเริ่มจริงจังแล้วสินะ Leave It to Beavers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[āyā] (n) EN: punishment ; sanction ; penalty  FR: sanction [ f ] ; punition [ f ] ; peine [ f ] ; sentence [ f ]
เบียร์ไฮเนเก้น[Bīa Hainēkēn] (tm) EN: Heineken Beer ; Heineken  FR: Heineken [ f ]
โชคร้าย[chōkrāi] (n) EN: bad luck ; misfortune  FR: malchance [ f ] ; infortune [ f ] ; mauvaise fortune [ f ] ; déveine [ f ] (fam.) ; poisse [ f ] (fam.) ; guigne [ f ] (fam.) ; guignon [ m ] (fam. - vx) ; cerise [ f ] (arg.)
เดือนเต็ม[deūoen tem] (n, exp) EN: full moon  FR: pleine lune [ f ]
เดินลุยน้ำ[doēn lui nām] (v, exp) EN: wade  FR: avancer avec peine dans l'eau
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (v, exp) EN: I couldn't agree more  FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
กาเฟอีน[kāfēīn] (n) EN: caffeine ; caffein  FR: caféine [ f ]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[kān hai yā thāng sēn lōhit] (n, exp) EN: intravenous infusion  FR: intraveineuse [ f ]
การลงโทษประหารชีวิต[kān longthōt prahān chīwit] (n, exp) EN: capital punishment ; death penalty  FR: peine capitale [ f ]

German-Thai: Longdo Dictionary
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง, See also: ein
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
eine Menge|+ กริยาเอกพจน์ ไม่ว่าจะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์| จำนวนมาก เช่น Herr Müller hat eine Menge Geld., Eine Menge Leute haben die Ausstellung besucht.
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
eineinhalbหนึ่งครึ่ง, หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เช่น Über eineinhalb Stunden trug er heute im Landtag seine Regierungserklärung vor., Syn. anderthalb
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
einen Anschlag machento put a notice up [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
eine Augenweide; ein erfreulicher Anblick; ein göttlicher Anblicka sight for sore eyes [Add to Longdo]
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]
einen Ausflug im Auto machento go for a run in the car [Add to Longdo]
einen heiteren Ausklang habento end brightly [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
eine schöne Bescherunga nice how-d'ye-do [Add to Longdo]
eine Beschwerde ablehnento refuse a claim [Add to Longdo]
eine Beschwerde anerkennento grant a claim [Add to Longdo]
einen Blick werfen in; sich flüchtig befassen mitto dip into [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[o-ba-reinettowa-ku] (n) { comp } overlay network [Add to Longdo]
カフェイン[kafein] (n) caffeine (ger [Add to Longdo]
カラーコーディネーション[kara-ko-deine-shon] (n) color coordination [Add to Longdo]
カラーコーディネーター[kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P) [Add to Longdo]
グリーンコーディネーター[guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator [Add to Longdo]
コーディネーション[ko-deine-shon] (n) coordination [Add to Longdo]
コーディネーター[ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P) [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[ko-deine-to (P); ko-deineito] (n, vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EINE
     EINE Is Not EMACS (EMACS, LISP)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 eine /ainə/
  an; one

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top