ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eine

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eine-, *eine*
Possible hiragana form: えいね
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Alle in eine Einzelreihe aufstellen !คุณจะพอใจกับแรงงานที่ผมส่งให้ Schindler's List (1993)
Indem er eine axt niedergeschlagen hat.(ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Eine doppelarmbrust. Somebody's getting serious.ไอเน โดปป์ลอมโบลส มีคนเริ่มจริงจังแล้วสินะ Leave It to Beavers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon   FR: pleine lune [f]
เดินลุยน้ำ[v. exp.] (doēn lui nām) EN: wade   FR: avancer avec peine dans l'eau
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
กาเฟอีน[n.] (kāfēīn) EN: caffeine ; caffein   FR: caféine [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthōt prahān chīwit) EN: capital punishment ; death penalty   FR: peine capitale [f]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
einen Anschlag machento put a notice up [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
eine Augenweide; ein erfreulicher Anblick; ein göttlicher Anblicka sight for sore eyes [Add to Longdo]
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]
einen Ausflug im Auto machento go for a run in the car [Add to Longdo]
einen heiteren Ausklang habento end brightly [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
eine schöne Bescherunga nice how-d'ye-do [Add to Longdo]
eine Beschwerde ablehnento refuse a claim [Add to Longdo]
eine Beschwerde anerkennento grant a claim [Add to Longdo]
einen Blick werfen in; sich flüchtig befassen mitto dip into [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
カフェイン[, kafein] (n) caffeine (ger [Add to Longdo]
カラーコーディネーション[, kara-ko-deine-shon] (n) color coordination [Add to Longdo]
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P) [Add to Longdo]
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator [Add to Longdo]
コーディネーション[, ko-deine-shon] (n) coordination [Add to Longdo]
コーディネーター[, ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P) [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EINE
     EINE Is Not EMACS (EMACS, LISP)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 eine /ainə/
  an; one

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top