ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispirited

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispirited-, *dispirited*, dispirit, dispirite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispirited(adj) ท้อใจ, See also: หดหู่, สิ้นหวัง, Syn. depressed, hopeless, Ant. hopeful
dispiritedly(adv) อย่างท้อแท้, See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง, Syn. hopelessly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad, glum

WordNet (3.0)
dispiritedly(adv) in a dispirited manner without hope, Syn. hopelessly
gloomy(adj) filled with melancholy and despondency, Syn. downcast, depressed, downhearted, low-spirited, grim, blue, low, down in the mouth, dispirited, down

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
dispirited

a. Depressed in spirits; deprived of cheer or enthusiasm; disheartened; discouraged; daunted.
Syn. -- depressed, down(predicate), downcast, downhearted, low, low-spirited, disheartened, discouraged, demoralized. [ 1913 Webster ]

-- Dis*pir"it*ed*ly, adv. -- Dis*pir"it*ed, n. [ 1913 Webster ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้งเหี่ยว(adj) dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai Definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dispirited

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispirited
dispiritedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ,   /  ] dispirited; dejected; be dismayed #10,802 [Add to Longdo]
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ,   /  ] dispirited; depressed #15,092 [Add to Longdo]
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ,  ] dispirited; depressed #34,151 [Add to Longdo]
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ,    ] dispirited and listless (成语 saw); downcast #45,722 [Add to Longdo]
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ,   /  ] dispirited; depressed #82,857 [Add to Longdo]
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ,  ] dispirited; depressed #122,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1, vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp, v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless [Add to Longdo]
気抜け[きぬけ, kinuke] (n, vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n, vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t, adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r, vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf, v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top