ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

customer

K AH1 S T AH0 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -customer-, *customer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
customer(n) ลูกค้า, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer, client, consumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้จ่ายตลาด, คนเข้าร้าน, ผู้ว่าจ้าง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
customer(n) ผู้บริโภค, ลูกค้า, ผู้ซื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
customer๑. ลูกค้าประจำ๒. ผู้เคยค้า (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer information control system (CICS)ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า (ซีไอซีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
customer premises equipment (CPE)อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า (ซีพีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
customers' extensionการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer loyalty programsโปรแกรมความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer relationsความสัมพันธ์กับลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer servicesการบริการลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer typeการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน, Example: การแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งแยกตามประเภทผู้ลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันในประเทศ (Local Institution) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investor) และผู้ลงทุนในประเทศ (Local Investors) [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
customer service(n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service(n) บริการลูกค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life is a crap shoot, like the millionth customer who crosses a bridge gets to shake hands with the governor.ชีวิตมีหลากหลาย เหมือนมีคนนับล้านคนข้ามสะพาน แล้วได้จับมือกับผู้ว่า Oh, God! (1977)
All my other customers have run away.ลูกค้าผมหนีไปหมดแล้ว Vampire Hunter D (1985)
A customer lined up to get into our store.ช่างน่าตื่นเต้นจริง ๆ! ลูกค้าจะต้องต่อแถวกันเพื่อเข้าห้างแน่ ๆ. Mannequin (1987)
I tried to show the customer a little flair.ผมพยายามจะทำให้ลูกค้าประทับใจน่ะครับ Mannequin (1987)
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี The Russia House (1990)
Our customers don't like to hear that.ลูกค้าของเราไม่ชอบที่จะได้ยินว่า The Russia House (1990)
I had to pick up some new Pittsburgh stuff for Lois... to fly down to some customers I had near Atlanta.ต้องไปรับของล็อตใหม่ ที่พิตต์สเบิร์กให้ลูอิส และบินไปหาลูกค้า ที่แอ็ตแลนต้า Goodfellas (1990)
Please pick up any white customer phone.โปรดรับสายได้จากเครื่องบริการลูกค้าครับ Mannequin: On the Move (1991)
- Some customer salivating.- คงเป็นลูกค้าที่กำลังหิว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I just figured it was a customer and he thought the place was open and then when he saw it was closed, he left.ผมคิดว่าเป็นลูกค้า คนที่มาตอนเปิดร้าน เมื่อเขาเห็นว่าร้านยังปิดอยู่ เขาก็ไป The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- All the customers kept comin' in.- ลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ comin 'ใน Pulp Fiction (1994)
- [ Customers Murmuring ]- [ ลูกค้าพึมพำ ] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
customerA customer came and so tea was brewed.
customerA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
customerA customer wanted to know who the head honcho was.
customerAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
customerA good salesman will not encroach on his customer's time.
customerAll you have to do is wait on any customers that come that come to this shop.
customerAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
customerAs for dogs, customers may not bring them into this store.
customerAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
customerBanks charge higher interest on loans to risky customers.
customerCare over the particulars only has meaning once it gets across to customers.
customerCredit companies send their customers monthly bills.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขาย(n) customer assistant
ผู้ใช้บริการ(n) user, See also: customer, Syn. ผู้รับบริการ, Ant. ผู้ให้บริการ, Example: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ลูกค้า(n) customer, See also: client, shopper, purchaser, regular, Syn. ผู้ซื้อ, Ant. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย, Example: อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
ผู้บริโภค(n) consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีลูกค้า[banchī lūkkhā] (n, exp) EN: customers' accounts
บริการหลังการขาย[børikān lang kān khāi] (n, exp) EN: after-sales service ; customer service  FR: service après-vente [ m ]
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (v, exp) EN: serve customers
เจ้าจำนำ[jaojamnam] (n) EN: regular customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; clientèle [ f ]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์[jaonāthī fāi lūkkhā samphan] (n, exp) EN: customer service
การบริการลูกค้า[kān børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
การให้บริการลูกค้า[kān hai børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service
การรับใช้ลูกค้า[kān rapchai lūkkhā] (n, exp) EN: customer service ; service
การต่อว่าของลูกค้า[kān tøwā khøng lūkkhā] (n, exp) EN: customer complaints

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUSTOMER K AH1 S T AH0 M ER0
CUSTOMERS K AH1 S T AH0 M ER0 Z
CUSTOMER'S K AH1 S T AH0 M ER0 Z
CUSTOMERS' K AH1 S T AH0 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
customer (n) kˈʌstəmər (k uh1 s t @ m @ r)
customers (n) kˈʌstəməz (k uh1 s t @ m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words #1,154 [Add to Longdo]
买主[mǎi zhǔ, ㄇㄞˇ ㄓㄨˇ, / ] customer #21,422 [Add to Longdo]
客户服务中心[kè hù fú wù zhōng xīn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] customer service center [Add to Longdo]
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] customer premise equipment; CPE [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] TH: ลูกค้า  EN: customer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunde { m } | Kunden { pl }customer | customers [Add to Longdo]
Kundenanforderung { f } | Kundenanforderungen { pl }customer requirement | customer requirements [Add to Longdo]
Kundenauftrag { m }customer order; sales order [Add to Longdo]
Kundenberater { m }; Kundenberaterin { f } | Kundenberater { pl }customer consultant | customer consultants [Add to Longdo]
Kundenberatung { f }customer advisory service; customer advisory office [Add to Longdo]
Kundenbetreuung { f }customer service; customers support; customer support [Add to Longdo]
Kundenbindung { f }customer loyalty; customer retention [Add to Longdo]
Kundendaten { pl }customer data [Add to Longdo]
Kundendienst { m }; Kundenservice { m } | technischer Kundendienstcustomer service; service; after-sales service | after installation service [Add to Longdo]
Kundendienstabteilung { f }customer services department [Add to Longdo]
Kundenkartei { f }customer file [Add to Longdo]
Kundenliste { f }customer list [Add to Longdo]
Kundennähe { f }customer proximity [Add to Longdo]
Kundennummer { f }customer number [Add to Longdo]
Kundenorientierung { f }customer focus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新規[しんき, shinki] (adj-na, adj-no) (1) new; fresh; (2) new customer; (3) new rules or regulations; (P) #464 [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) #2,456 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) #4,989 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
顧客[こきゃく(P);こかく, kokyaku (P); kokaku] (n, adj-no) customer; client; patron; (P) #7,043 [Add to Longdo]
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r, vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P) #9,488 [Add to Longdo]
常連(P);定連[じょうれん, jouren] (n, adj-no) (1) regular customer; regular patron; frequenter; (2) constant companion; (P) #10,896 [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre #17,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
顧客サービス[こかうサービス, kokau sa-bisu] customer service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Customer \Cus"tom*er\ (k[u^]s"t[u^]m*[~e]r), n. [A doublet of
   customary, a.: cf. LL. custumarius toll gatherer. See
   {Custom}.]
   [1913 Webster]
   1. One who collect customs; a toll gatherer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The customers of the small or petty custom and of
       the subsidy do demand of them custom for kersey
       cloths.                --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   2. One who regularly or repeatedly makes purchases of a
    trader; a purchaser; a buyer.
    [1913 Webster]
 
       He has got at last the character of a good customer;
       by this means he gets credit for something
       considerable, and then never pays for it.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. A person with whom a business house has dealings; as, the
    customers of a bank. --J. A. H. Murray.
    [1913 Webster]
 
   4. A peculiar person; -- in an indefinite sense; as, a queer
    customer; an ugly customer. [Colloq.] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. A lewd woman. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 customer
   n 1: someone who pays for goods or services [syn: {customer},
      {client}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top