ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ขาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ขาย-, *ผู้ขาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง(n) floater, Syn. ผู้ขายเสียง, Count Unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าหนี้ผู้ขายเชื่อหรือให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendorผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholesalerผู้ขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
floaterผู้ขายเสียงเลือกตั้ง, ผู้เวียนเทียนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, Example: เหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Showผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซ, Example: การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซที่เห็นได้ในเศษหินตัด (Cuttings) แท่งหิน (cores) หรือในน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ (drilling mud) [ปิโตรเลี่ยม]
Booksellers and booksellingผู้ขายหนังสือและการขายหนังสือ [TU Subject Heading]
Duopolyผู้ขายสองราย, Example: สถานการณ์ในตลาดสินค้าหนึ่งๆ ซึ่งมีผู้ขายหรือผู้ผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันเพียงสองราย สถานการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่การรวมหัว (ดู Cartel) เพื่อเพิ่มราคาสินค้าหรือลดปริมาณการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งได้ อันจะทำให้ประโยชน์ที่สังคมส่วนรวมจะได้รับลดลง เมื่อเทียบกับตลาดที่มีผู้ขายสินค้าหลายราย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A month ago he bought the movie rights to this book, a best-seller.เดือนที่ผ่านมาเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไปกับหนังสือเล่มนี้ผู้ขายที่ดีที่สุด The Godfather (1972)
This ain't Amsterdam, Vince. This is a seller's market.นี้ไม่ได้อัมสเตอร์ดัมวินซ์ นี้เป็นตลาดของผู้ขาย Pulp Fiction (1994)
And you notice there's a bunch of boxes at his feet from some on line or mail order retailer.แล้วคุณก็สังเกตเห็นกล่องจำนวนหนึ่งกองอยู่แทบเท้าเขา เป็นกล่องจากผู้ขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต The Corporation (2003)
Well, thank you very much, chief Steward.ความปลอดภัยเรื่องอาหารปกติ, ปกปิดรายชื่อผู้ขาย, สุ่มเลือกร้านค้า Yankee White (2003)
My guest tonight... is not a showman at all, but rather a wizard... who has sold his soul to the devil... in return for unholy powers.แขกของเราคืนนี้.. ไม่ใช่เพียงนักแสดง แต่เป็นพ่อมดเลยทีเดียว ผู้ขายวิญญาณให้ซาตาน.. The Illusionist (2006)
Someone's here, but it's not the seller.มีบางคนอยู่ที่นี้ แต่ไม่ใช่ผู้ขาย Going Under (2008)
DID YOU PINPOINT THE MOST ACTIVE COLLECTORS? THAT WOULD BE HIS OVERSEAS FANS.แล้วผู้ขายล่ะ นายหน้าระดับสูง อาจรู้แนวขอบเขตของสาวก The Angel Maker (2008)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
Missing receivables. Vendor files.เงินที่เป็นหนี้ทางธุรกิจหายไป เอกสารกลุ่มผู้ขาย Fix (2009)
And spell broken, and these guys leave me alone?แค่ทำอย่างนั้น แล้วพวกผู้ขายจะเลิกตามฉันใช่ไหม When in Rome (2010)
Um, I'm in retail, very high-end merchandise at a very prestigious store.ผมเป็นผู้ขายปลีก สินค้าชั้นเยี่ยมจากร้านที่มีชื่อเสียงมาก Chuck Versus First Class (2010)
The Ivon Medical Group is also listed as one of Bryant Hospital's outside vendors.ไอวอน เมดิคอล กรุ๊ป นี่อยู่ใน รายชื่อผู้ขาย ของรพ.ไบรอันด้วยนะ The Plateau (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ขาย[phūkhāi] (n) EN: salesman ; seller ; vendor  FR: vendeur [ m ]
ผู้ขายทอดตลาด[phū khāithøttalāt] (n, exp) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer
ผู้ขายปลีก[phū khāiplīk] (n, exp) EN: retailer
ผู้ขายส่ง[phū khāisong] (n, exp) EN: wholesaler  FR: grossiste [ m ]
ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง[phū khāi sīeng leūaktang] (n, exp) EN: floater

English-Thai: Longdo Dictionary
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
MLM(n, abbrev) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, See also: Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black marketeer(n) ผู้ขายสินค้าในตลาดมืด
maltster(n) ผู้ขายข้าวบาร์เล่ย์คั่ว
optician(n) ผู้ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา
quisling(n) ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก, See also: คนทรยศ, Syn. traitor, secret agent
retailer(n) ผู้ขายปลีก, See also: ผู้ขายตรง, Syn. seller, tradesman
seller(n) ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
underseller(n) ผู้ขายตัดราคา
vender(n) คนขายของ, See also: ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย, Syn. consignor, vendor, seller
vendor(n) ผู้ขาย, See also: ผู้จำหน่าย, คนขายของ, Syn. seller, vender
vintner(n) ผู้ทำเหล้าองุ่น, See also: ผู้ขายเหล้าองุ่น, พ่อค้าเหล้าองุ่น, Syn. winegrower, winemaker, vineyardist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ , ผู้ขายเครื่องสำอางค์
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง, การนำส่ง, การกล่าว, การกล่าวสุนทรพจน์, การโยน (ลูกบอล) , สิ่งที่นำส่ง, การคลอดบุตร, การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี, อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า, ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse, store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
free on board(ผู้ขาย) เสียค่าขนส่งจนถึงเรือหรือรถหรือเครื่องบิน
monopoly(มะนอพ'พะลี) n. เอกสิทธิ์, สิ่งที่อยู่ภายใต้การครอบครองโดยเอกสิทธิ์, บริษัทที่มีเอกสิทธิ, ภาวะตลาดที่มีผู้ขายเพียงผู้เดียว
newsman(นิวซ'แมน, -เมิน) n. ผู้สื่อข่าว, ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
oligopoly(ออลลิกอพ'พะลี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ขายเพียง2-3ราย, See also: oligopsonistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง, ผู้ขายทอดตลาด
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน, คนขายลูกกวาด
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง, ผู้ขายหุ้น, ผู้ทำงานเหมา
milliner(n ) ช่างทำหมวกสตรี, ผู้ขายหมวกสตรี
seller(n) ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย, พนักงานขาย
vendor(n) ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saddlerผู้ขายอุปกรณ์เครื่องหนัง

French-Thai: Longdo Dictionary
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top