ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shopper

SH AA1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopper-, *shopper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopper(n) ผู้เดินซื้อของตามร้าน, See also: ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน, Syn. customer, purchaser
shopper(n) หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน, คนซื้อของปลีก, ลูกค้า, ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน

English-Thai: Nontri Dictionary
shopper(n) ลูกค้า, คนซื้อของ
grasshopper(n) เรไร, ตั๊กแตน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess a more experienced shopper could've gotten more for your seven cents.โทษที เวิร์น ฉันว่านักช๊อปที่มี ประสบการณ์มากกว่าคงซื้อได้มากกว่า สำหรับ เจ็ดเซ็นต์ของนายว่ะ Stand by Me (1986)
With the streets full of shoppers and kids, police and armed robbers...ขณะที่ถนนเต็มไปด้วยผู้คน Heat (1995)
STYLIST AND PERSONAL SHOPPER ERIC. HI.สไตลิส และคนซื้อของส่วนตัวของเธอ อีริค หวัดดี Pilot (2007)
There's just nothing quite like the sweet scent of desperate last-minute shoppers in the air.ไม่มีกลิ่นใด จะหอมหวานเท่ากับ กลิ่นบรรยากาศอันรุนแรง ของนักช๊อปในนาทีสุดท้าย Chuck Versus Santa Claus (2008)
All of our shoppers are going to go to Large Mart.พวกนักช้อปของเรา กำลังจะไปร้านอื่น Chuck Versus Santa Claus (2008)
Any shoppers lining up out there?ว่าแต่พวกนักช้อป ยังต่อแถวกันอยู่ใช่มั้ย? Chuck Versus Santa Claus (2008)
Now, most shoppers at Valentine's Day-คืองี้นะ ลูกค้าที่ซื้อการ์ดของเราช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ย... 500 Days of Summer (2009)
And so does my personal shopper and pilates instructor.And so does my personal shopper and pilates instructor Crime Doesn't Pay (2009)
Now I ran into her at the mall and she's a professional shopper now.ตอนนี้ฉันเดินตามรอยหล่อน และเธอก็เป็นมืออาชีพ\\เป็นนักชื้อตัวยงตอนนี้ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
It's a wonder there's any shoppers at all.ไม่น่าแปลกใจที่ ไม่มีคนมาชอปปิ้งที่นี่เท่าไหร่ The Ho Ho Ho Job (2010)
Okay, well, what if I were to tell you that my methods would get more shoppers to open up their wallets, huh?โอเค จะเป็นยังไงถ้าผม จะบอกว่าวิธีของผม จะช่วยให้นักช้อปทั้งหลาย ใช้เงินในกระเป๋าพวกเขามากขึ้น The Ho Ho Ho Job (2010)
I really, really care about you... but as you and about 20 mortified shoppers saw...เห็นมั๊ย ฉันไม่เก่งเรื่องความรัก ฉํนไม่อยากให้มันจบแบบนี้ Silly Love Songs (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shopperShoppers crowded the streets.
shopperShoppers hurried along the pavement.
shopperThe department store was crammed with holiday shoppers.
shopperThe shoppers stood in a line.
shopperThe store was crowded with holiday shoppers.
shopperThe streets are alive with shoppers.
shopperThe street was bustling with shoppers.
shopperThis street will come alive with shoppers on Saturday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราสฮอปเปอร์[Krāshøppoē] (tm) EN: Grasshopper  FR: Grasshopper
แมงมัน[maēng man] (n) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper
แมงโหย่งโหย[maēng yōnghōi] (n) EN: Longhorn Grasshopper
แมลงมัน[malaēng man] (n) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper
แมลงโหย่งโหย[malaēng yōnghōi] (n) EN: Longhorn Grasshopper
นักซื้อ[nakseū] (n) EN: shopper  FR: acheteur [ m ]
ตั๊กแตน[takkataēn] (n) EN: grasshopper  FR: sauterelle [ f ]
ตั๊กแตนอีค่วง[takkataēn ikhūang] (n, exp) EN: Slant-faced Grasshopper
ตั๊กแตนอีโม่[takkataēn īmō] (n, exp) EN: Spur-throated Grasshopper
ตั๊กแตนอีแท่ด[takkataēn īthaēt] (n, exp) EN: Band-wing Grasshopper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOPPER SH AA1 P ER0
SHOPPERS SH AA1 P ER0 Z
SHOPPER'S SH AA1 P ER0 Z
SHOPPERS' SH AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopper (n) ʃˈɒpər (sh o1 p @ r)
shoppers (n) ʃˈɒpəz (sh o1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkäufer { m } | Einkäufer { pl }shopper | shoppers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
グラスホッパー[gurasuhoppa-] (n) grasshopper [Add to Longdo]
稲子;蝗[いなご;こう(蝗), inago ; kou ( inago )] (n) (1) (uk) rice grasshopper (of genus Oxya); (2) grasshopper; locust (of family Catantopidae) [Add to Longdo]
羽長蝗[はねながいなご, hanenagainago] (n) rice grasshopper [Add to Longdo]
機織り虫[はたおりむし, hataorimushi] (n) grasshopper [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
精霊飛蝗擬;精霊飛蝗擬き[しょうりょうばったもどき;ショウリョウバッタモドキ, shouryoubattamodoki ; shouryoubattamodoki] (n) (uk) (See 精霊飛蝗) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
買い物客;買物客[かいものきゃく, kaimonokyaku] (n) shopper [Add to Longdo]
飛蝗;蝗虫;蝗[ばった, batta] (n) (uk) grasshopper; locust (of superfamily Acridoidea) [Add to Longdo]
蝗虫[こうちゅう, kouchuu] (n) (See 稲子) rice grasshopper (of genus Oxya) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shopper \Shop"per\, n.
   One who shops.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shopper
   n 1: someone who visits stores in search of articles to buy
   2: a commercial agent who shops at the competitor's store in
     order to compare their prices and merchandise with those of
     the store that employs her

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top