ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

customer service

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -customer service-, *customer service*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customer servicesการบริการลูกค้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
customer service(n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service(n) บริการลูกค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's customer-service training?ไปอบรมการบริการลูกค้ามาเป็นไงมั่ง Chuck Versus the Helicopter (2007)
Oh, it just says that i was off-site fixing your computer and that you're satisfied with the level of customer service i provided.- แบบว่าผมมาบริการนอกสถานที่ แล้วคุณพอใจกับการบริการของผม Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Okay, I'm stuck in the hole doing customer service. Ow!ฉันอยู่ในคอกมรณะดูแลลูกค้าอยู่ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Go to Macy's. Customer Service Department.ไปที่ห้างเมซี่ แผนกบริการลูกค้า Eagle Eye (2008)
CUSTOMER SERVICEหน่วยบริการลูกค้า Chuck Versus the Cougars (2008)
I think I'm getting the hang of this customer service stuff.ฉันคิดว่าฉันเหมาะกับงานบริการลูกค้าว่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
The employee with the highest level of customer service is...พนักงานที่ได้ คะแนนสูงสุด ของแผนกบริการลูกค้าคือ... Chuck Versus the Sensei (2008)
Customer service.บริการลูกค้า Going Under (2008)
We have a 5 to 6 months old male infant in our custody at the customer service office.พบทารกเพศชายอายุประมาณ5-6เดือน บริเวณสำนักงานบริการลูกค้า Baby and I (2008)
If you are looking for your baby boy, please come to the customer service office.หากเป็นทารกของท่าน กรุณามารับได้ที่แผนกบริการลูกค้า Baby and I (2008)
3210. is there a customer service number?3210 มีเบอร์ศูนย์บริการลูกค้าไหม Under & Out (2008)
Yeah, hi. is this, uh, customer service?ครับ สวัสดี เ่อ่อ ศูนย์บริการใช่ไหมครับ? Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
customer serviceWe are currently looking for individuals who have experience in customer service.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการหลังการขาย[børikān lang kān khāi] (n, exp) EN: after-sales service ; customer service  FR: service après-vente [ m ]
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์[jaonāthī fāi lūkkhā samphan] (n, exp) EN: customer service
การบริการลูกค้า[kān børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
การให้บริการลูกค้า[kān hai børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service
การรับใช้ลูกค้า[kān rapchai lūkkhā] (n, exp) EN: customer service ; service

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户服务中心[kè hù fú wù zhōng xīn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ,       /      ] customer service center [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタマーサービス[kasutama-sa-bisu] (n) customer service [Add to Longdo]
カスタマサービス[kasutamasa-bisu] (n) { comp } customer service [Add to Longdo]
顧客サービス[こきゃくサービス, kokyaku sa-bisu] (n) { comp } customer service [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
顧客サービス[こかうサービス, kokau sa-bisu] customer service [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top