ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

クレーム

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -クレーム-, *クレーム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレームアングレーズ[, kure-muangure-zu] (n) creme anglaise (fre [Add to Longdo]
クレームトークン[, kure-muto-kun] (n) {comp} claim token [Add to Longdo]
クレームブリュレ[, kure-muburyure] (n) creme brulee (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We complained about the poor service.サービスが悪かったのでクレームをつけた。
I've had it. All I've done today is handle complaints.今日も一日クレーム処理ばかりで、もうくたくた。
There's been a constant stream of complaint calls since last week.先週から、クレームの電話がひっきりなしにかかってくる。
Just because there aren't any complaints, doesn't necessarily mean your customers are content.クレームがないからといってお客さまが満足しているとは限らないのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He made a scandal in the plane![JA] - 父がクレームしている Serial (Bad) Weddings (2014)
And already you think that you have some moronic wolfy claim on her?[JA] 馬鹿なことを言わないで 狼が彼女にクレーム The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)
Apparently he always pardons one person whose thoughts he claims are repentant.[JA] おそらく彼はクレームをつけた相手の一人に 恩赦を与えているのだろう The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)
There's something else I wanted to bring to your attention regarding your claim.[JA] クレームについて 留意させたかったのは "実に素敵な人 "です Demolition (2015)
According to the report, you claimed on more than one occasion to have seen a strange man in the lab, a man no one else has seen, and that sometimes... the man speaks to you.[JA] ラボに見知らぬ男がいると 何度もクレームを 見えるのは君だけで 時に話し掛けてくるって? Alone in the World (2011)
So when paperwork gets held up by security, people start missing flights, and I'm the one that has to deal with their complaints.[JA] 審査が遅れると 飛行機に遅れるー そのクレーム対応でまた 忙しくなるんだ Survivor (2015)
The creme de la creme[JA] クリーム・デ・ラ・クレーム Scott Pilgrim vs. the World (2010)
Has a Henri Frames called?[JA] ヘンリー・クレームから電話は? Live for Life (1967)
Now uh, Rimmer, I'm just going through Mclntyre's artifacts, and I see that you've filed 247 complaints... against Lister.[JA] マッキンタイアの未完成仕事には 君が書いたクレーム 247件も残った リスターに The End (1988)
I haven't received any complaints at all.[JA] 騒音のクレームは一個もなかった Léon: The Professional (1994)
What this pure white whipped cream is hiding is, dark bittersweet biscuit chocolate.[JA] 僕の 紗絵子さんへの 恋のくすぶり そのものです。 純白の クレーム・シャンティが 包み隠すのは どす黒くて ほろ苦い ビスキュイ・ショコラ。 Episode #1.1 (2014)
Mr. Chief Justice, if this law were to be applied retroactively, it could open claims brought against a number of foreign states, which would further complicate our international relations.[JA] 裁判長 本法律が遡及して 適用されるなら 諸外国からクレームが 起こされかねません Woman in Gold (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top