Search result for

ผู้ใช้

(72 entries)
(0.0571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ใช้-, *ผู้ใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ใช้งาน[N] user, Example: ในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
ผู้ใช้บริการ[N] user, See also: customer, Syn. ผู้รับบริการ, Ant. ผู้ให้บริการ, Example: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ผู้ใช้บริการห้องสมุด[N] library user

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ใช้อำนาจปกครองน. บิดามารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
userผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
userผู้ใช้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Userผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
despotผู้ใช้อำนาจเด็ดขาด [ดู tyrant ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
non-farm labourerผู้ใช้แรงงานนอกภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agent provocateurผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library patronผู้ใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
end userผู้ใช้ขั้นสุดท้าย [คอมพิวเตอร์]
Computer usersผู้ใช้คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Internet usersผู้ใช้อินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Library usersผู้ใช้ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Pesticide applicators (Persons)ผู้ใช้ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I should say the cause, the most likely cause, is sorcery.หม่อมชั้นคิดว่า มันมาจากเวทย์มนต์ กระหม่อมคิดว่าสาเหตุนี้ดูเหมือนว่าจะมาจาก ผู้ใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
/Because the superstar in all /the land was Sir Butt-Kiss.ผู้ใช้เวลาไปกับการสอพลอ กับจุ๊บก้นทุกคน Bedtime Stories (2008)
Number one, we graph the volume of traffic and the quality of vehicles in that parking lot.ข้อแรก,เราตรวจสอบจำนวนผู้ใช้รถ รวมทั้งราคาของแต่ละคัน ที่อยู่ในลานจอดรถ Duplicity (2009)
The husband who uses his charm to steal from his friends... and you can be sure the friendliest people of all have agendas that won't ever be discovered...สามีผู้ใช้สเน่ห์ของเขา ทำการขโมยจากเพื่อนเขาเอง และคุณแน่ใจได้เลยว่าเพื่อนที่แสนดีที่สุด The Story of Lucy and Jessie (2009)
You know, there are almost as many OZ subscribers as there are cell phone users.ทราบไหมครับว่า มีผู้ใช้ OZ มากพอๆกับที่ใช้โทรศัพท์มือถือเลยนะ Summer Wars (2009)
There're more than a billion subscribers worldwide.มีจำนวนผู้ใช้ OZ อยู่เป็นพันๆล้านทั่วโลกเลย Summer Wars (2009)
We ask that all commuters please make way for them.ขอให้ผู้ใช้รถทุกท่านเปิดทางให้ด้วยค่ะ Summer Wars (2009)
Though the cause is not yet clear, the government has advised all OZ users to take care in managing their accounts.แม้จะยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ ทางรัฐบาลแนะนำให้ผู้ใช้ OZ \ ใช้ความระมัดระวังในการใช้งานแอคเค้าท์ของตน อะไรกันเหรอ? Summer Wars (2009)
Now for our next item.ข่าวต่อไปนะครับ จำนวนผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึง Summer Wars (2009)
This represents 13.837% of OZ's total subscription!นี่มัน 13.837% ของผู้ใช้ทั้งหมดเลยนะ Summer Wars (2009)
They also theorize that each device is tuned to a specific user, which suggests that since the shape-changer that tried to kill you no longer has his device, he's trapped in his current body.พวกเขายังคาดว่า พวกอุปกรณ์นี้ ถูกใช้ในการเปลี่ยนร่าง เฉพาะผู้ใช้เป็นรายๆไป ซึ่งหมายถึง ตั้งแต่มนุษย์แปลงร่างได้ Momentum Deferred (2009)
Gaius, you have long been my ally in the war against sorcery.ไกอัส, เจ้าเป็นพันธมิตรกับข้ามานาน ในสงครามการต่อสู้กับผู้ใช้เวทมนตร์ The Curse of Cornelius Sigan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ใช้[n.] (phūchai) EN: consumer ; user   FR: utilisateur [m] ; utilisatrice [f]
ผู้ใช้บริการ[n. exp.] (phūchai børikān) EN: subscriber   
ผู้ใช้ผิด[n. exp.] (phū chai phit) FR: mésuseur [m]
ผู้ใช้สิทธิ์[n. exp.] (phūchai sit) EN: person entitled   

English-Thai: Longdo Dictionary
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
CDMA(abbrev ) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
avatar(n ) อวทาร์, รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barfly[N] ผู้ใช้เวลาดื่มเหล้าอยู่แต่ในบาร์ / ร้านเหล้า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. soak, drinker
coolie[N] กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. cooly
cooly[N] กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. coolie
laborer[N] ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer
machinist[N] ผู้ดูแลเครื่องจักร, See also: ผู้ใช้เครื่องจักร, Syn. operator
navvy[N] ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร
occultist[N] ผู้ใช้เวทมนตร์, See also: ผู้ลึกลับ
peon[N] คนงาน, See also: ผู้ใช้แรงงาน, Syn. drudge, slave, Trojan
punster[N] ผู้ใช้คำมีความหมายสองนัย
rationalizer[N] ผู้ใช้เหตุผลตัดสิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
falconer(n) ผู้ใช้เหยี่ยวจับนกอื่น,คนหัดเหยี่ยว
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
user(n) ผู้ใช้
wearer(n) ผู้สวม,ผู้ใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
End-user (n ) ผู้ใช้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利用者[りようしゃ, riyousha] (n) ผู้ใช้, See also: S. user,
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) ผู้ใช้แรงงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top