ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ซื้อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ซื้อ-, *ผู้ซื้อ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendeeผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaser for valueผู้ซื้อซึ่งได้ชำระราคาของแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ ดู bona fide purchaser ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona fide purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ ดู innocent purchaser ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste Buyersผู้ซื้อของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Cafeteria Serviceผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
so we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world.เราจึงเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดทั้งเวลาและสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาและในโลก The Corporation (2003)
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
Either the bids were too low, or if they met his asking price, he felt it was worth a lot more.และเช่นเดียวกัน การประมูลก็ได้ต่ำเกินไป และถ้าหากผู้ซื้อได้รู้ราคาตามที่เขาจะเรียกแล้ว เขาจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามาก The Notebook (2004)
And when the sand settles, our country will do what it does best.ถึงผู้ซื้อในตะวันออกกลาง แล้วเราได้เครดิตในข่าวกรองว่ารู้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้รับรายงานในวันรุ่งขึ้น Mission: Impossible III (2006)
Our chief advertiser is Atlantic Attire and we will be featuring the spring collection.ผู้ซื้อโฆษณาหลักของเรา แอตแลนติก แอตไทร์ แล้วเราจะใส่ คอลเล็กชั่นเมษาเข้าไปด้วย Grin and Bear It (2007)
I, UH, FOUND ANOTHER BUYER, ฉัน เจอผู้ซื้อคนใหม่แล้วล่ะ Mother Said (2008)
Gentlemen, we have intel pinpointing the location where Bennett plans to transfer the GLA technology to his buyer.ท่านทั้งหลาย เราได้ข่าวกรอง แจ้งบริเวณที่เบนเน็ตต์วางแผน จะส่งมอบของที่ขโมยมาจากจีแอลเอ ให้กับผู้ซื้อแล้ว Chuck Versus the Sensei (2008)
I got some last minute negotiations with the buyer to speak about.ผมต้องไปเจรจาต่อรองขั้นสุดท้าย กับผู้ซื้อ Quiet Riot (2008)
The buyer is already on the way.ได้ยินแล้วนี่ ผู้ซื้อกำลังมา Going Under (2008)
When the buyer gets here, why don't you let me do the talking.เมื่อผู้ซื้อมาถึง ทำไมนายไม่ให้ฉันเป็นคนเจรจา Going Under (2008)
So close up your blouse and open your eyes, because the buyer's on the way.ดังนั้น ปิดเสื้อของเธอซะ แล้วเบิ่งตาดู เพราะว่าผู้ซื้อกำลังมา Going Under (2008)
See if the buyer left him a message.ผู้ซื้อส่งข้อความมาหาเขา Going Under (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ซื้อ[phūseū] (n) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee  FR: client [ m ] ; cliente [ f ] ; acheteur [ m ] ; acheteuse [ f ] ; acquéreur [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buyer(n) ผู้ซื้อ, See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, Ant. seller
consumer(n) ผู้บริโภค, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer
customer(n) ลูกค้า, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer, client, consumer
fence(n) ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
marketeer(n) ผู้ซื้อขายในตลาด
marketer(n) ผู้ซื้อขายในตลาด
purchaser(n) ผู้ซื้อ
vendee(n) ผู้ซื้อ, Syn. consignee, purchaser, transferee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ, ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้จ่ายตลาด, คนเข้าร้าน, ผู้ว่าจ้าง
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง, การนำส่ง, การกล่าว, การกล่าวสุนทรพจน์, การโยน (ลูกบอล) , สิ่งที่นำส่ง, การคลอดบุตร, การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด, การค้าขาย, กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย, การตลาด, ธุรกิจ, ความต้องการสินค้า, กลุ่มผู้ซื้อ, ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด, นำสู่ตลาด, ขาย, See also: marketability n.
monopsony(มะนอพ'ซะนี) n. ภาวะตลาดที่มีผู้ซื้อคนเดียว., See also: monopsonist n. monopsonistic adj.
oligopsony(ออลละกอพ'ซะนี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ซื้อเพียง 2-3 ราย., See also: oligopsonistic adj.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน, ผู้ซื้อคืน, ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์

English-Thai: Nontri Dictionary
buyer(n) ผู้ซื้อ, ผู้จ่าย
client(n) ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ลูกความ, คนไข้
customer(n) ผู้บริโภค, ลูกค้า, ผู้ซื้อ
negotiator(n) ผู้เจรจา, ผู้ซื้อขาย, ผู้แลกเปลี่ยนกัน
purchaser(n) ผู้ซื้อ, คนซื้อ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top