Search result for

ผลึก

(60 entries)
(0.2948 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลึก-, *ผลึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลึก[N] crystal, See also: quartz, Syn. หินผลึก, Example: การทำนาเกลือต้องใช้เวลาให้เกิดผลึกเกลือขึ้น, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว, Notes: (บาลี)
ผลึกศิลา[N] crystal stone, Syn. หินผลึก, Example: นักธรณีวิทยารวบรวมผลึกศิลาที่ขุดพบไปทำการวิจัยในขั้นต่อไป, Count unit: ก้อน, ชิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลึก(ผะหฺลึก) น. ชื่อแก้วอย่างหนึ่งมีสีใสขาว เรียกว่า แก้วผลึก, สิ่งมีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว เช่น น้ำตาลตกผลึก ผลึกน้ำตาล. (ป. ผลิก)
ผลึกของแข็งที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอนเฉพาะตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crystalผลึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crystalผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solid solution; mixed crystalผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
exsolution; unmixingผลึกผสมเนื้อแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unmixing; exsolutionผลึกผสมเนื้อแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
druseผลึกรูปดาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
raphidesผลึกรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
styloidผลึกรูปแท่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenocrystผลึกแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crystalline polymersผลึกโพลิเมอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystallogyผลึกศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystallographyผลึกศาสตร์, ผลิกศาสตร์ [TU Subject Heading]
Crystalsผลึก [TU Subject Heading]
Photonic crystalsผลึกช่องว่างแถบพลังงานเชิงแสง [TU Subject Heading]
Arborizationผลึกรูปใบเฟิร์น, การแตกแขนง, รูปคล้ายใบเฟิร์น [การแพทย์]
Calcite Sparผลึกคาลไซด์ [การแพทย์]
Calcium Oxalate Crystalผลึกแคลเซียมออกซาเลท [การแพทย์]
Cholesterol Crystalsผลึกโคเลสเตอรอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a fine crystalline form called selenite--ในรูปผลึกที่เรียกว่าเซเรไนต์ Air: Part 3 (2009)
SAROYAN: That's the crystallized calcium oxalate you found in the soil.นั่นมันผลึกแคลเซียมออกซาเลต ที่คุณเจอในดิน Harbingers in a Fountain (2009)
No but it makes sense to ask ourselves what processes might result in crystalline calcium oxalate.ไม่ แต่กระตุ้นให้เราอยากรู้ต่อ ว่ามีกระบวนการอะไร ที่มีผลจากการตกผลึกของ แคลเซียมอ็อกซาเลต Harbingers in a Fountain (2009)
Sweet to the taste, easily disguised, administered over time which gives the kidneys time to crystallize the stuff.ชิมดูจะมีรสหวาน ปลอมแปลงได้ง่าย ถูกใช้กันมานานแล้ว มันจะทำให้ไตวาย และตกผลึกสารออกมา Harbingers in a Fountain (2009)
I found blue crystals in the sand near where Troy Billings died.ผมเจอผลึกสีฟ้าในทราย ใกล้กับที่ทรอย บิลลิ่งส์ตาย Bolt Action (2009)
Blue crystals are usually associated with,uh,pipe corrosion.ผลึกสีฟ้า ปกติมันสัมพันธ์ กับการกัดกร่อนของท่อ Bolt Action (2009)
Maybe some deck sealant.บางทีอาจมีสารตกผลึก บางอย่างบนดาดฟ้าเรือ Bolt Action (2009)
It's crystalline in structure.มันเหมือนโครงสร้างเป็นผลึก A Night at the Bones Museum (2009)
- You shouldn't keep bread in the fridge.ความเหม็นหืนเกิดจากการเกาะผลึก ของโมเลกุลแป้ง The Cornhusker Vortex (2009)
That witch does not have the power to wield the crystal(! )แม่มดคนนั้นไม่มีพลังพอที่จะใช้ผลึกหรอก! The Witch's Quickening (2009)
'The crystal...ผลึก... The Witch's Quickening (2009)
Give me the crystal. Why should you care?ส่งผลึกมาให้ข้า ทำไมท่านถึงสนใจมันนัก The Witch's Quickening (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลึก[n.] (phaleuk) EN: crystal ; quartz   FR: cristal [m] ; quartz [m]
ผลึกน้ำแข็ง[n. exp.] (phaleuk nāmkhaeng) EN: ice crystals   FR: cristaux de glace [mpl]
ผลึกศิลา[n. exp.] (phaleuk silā) EN: crystal stone   FR: cristal de roche [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crystal[N] ผลึก, See also: ก้อนผลึก
ergosterol[N] ผลึกสเตียรอยด์ที่พบมากในยีสต์และรา
mannite[N] ผลึกน้ำตาลที่ได้จากพืชหรือสัตว์
snowflake[N] เกล็ดหิมะ, See also: ผลึกหิมะ, Syn. flake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
crystal(คิส'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystallise(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
cubic(คิว'บิค) adj. มี3มิติ,เป็นลูกบาศก์,เกี่ยวกับการวัดปริมาตร,เกี่ยวกับกำลัง3,เกี่ยวกับระบบการตกผลึก, See also: cubicity n. ดูcubic

English-Thai: Nontri Dictionary
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
spar(n) หินแร่ผลึก,เสากระโดงเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n) ผลึกน้ำตาล, กากน้ำตาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top