หรือคุณหมายถึง glaß?
Search result for

glass

(149 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glass-, *glass*, glas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glass[N] แก้ว, See also: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ
glass[N] แว่นตา
glassy[ADJ] (ใส) เหมือนแก้ว, See also: (ใส) เหมือนกระจก, Syn. glossy, polished, crystalline
glassy[ADJ] ซึ่งไร้ชีวิตจิตใจ, See also: ซึมกระทือ, นิ่งเฉย, ราบเรียบ, Syn. lifeless, expressionless, fixed, smooth
glasses[N] แว่นตา, See also: แว่น
glass in[PHRV] ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass over
glassful[N] ปริมาณเต็มแก้ว, See also: ความจุหนึ่งแก้ว
glassware[N] เครื่องแก้ว, See also: สิ่งที่ทำจากแก้ว, Syn. glasswork
glasswork[N] โรงงานผลิตแก้ว, See also: โรงงานทำกระจก
glass over[PHRV] ล้อมรอบด้วยกระจก, See also: ติดกระจก, Syn. glass in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glass woolใยแก้วที่คล้ายขนสัตว์, Syn. spun glass
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
glassware(กลาส'แวร์) n. เครื่องแก้ว
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
glassy(กลา'ซี,กลาส'ซี) adj. คล้ายแก้ว,เงียบสงบตา,ตาซึม., See also: glassily adv. glassiness n., Syn. dull
glassy-eyedadj. ตาซึม,ซึ่งจ้องเขม็ง
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได

English-Thai: Nontri Dictionary
glass(adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว
glass(n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
glassware(n) เครื่องแก้ว
glassy(adj) เหมือนแก้ว,เหมือนกระจก,คล้ายแก้ว
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
hourglass(n) นาฬิกาทราย
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glass craftงานช่างแก้วและกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass inlayงานฝังประดับกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass insuranceการประกันภัยกระจก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass mosaicงานโมเสกแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass paintingจิตรกรรมบนกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass print; cliché-verreภาพพิมพ์ถ่ายกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glasses, bifocalแว่นตาสองระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glasses, multifocalแว่นตาหลายระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glassแก้ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glassแก้ว [TU Subject Heading]
Glassกระจก, [การแพทย์]
Glass Adherentเกาะติดผนังแก้ว [การแพทย์]
Glass Beadลูกแก้ว, [การแพทย์]
Glass beadsลูกปัดแก้ว [TU Subject Heading]
Glass blowing and workingการเป่าแก้วและการทำแก้ว [TU Subject Heading]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glass constructionงานกระจก [TU Subject Heading]
Glass containersบรรจุภัณฑ์แก้ว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glass silkผ้าไหมแ้ก้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another glass of bubbly?เอาฟองเยอะๆอีกแก้ว Committed (2008)
And set an example to two other patrons who threw shot glasses.แล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นขว้างปาแก้ว Birthmarks (2008)
It's rare to see you in glasses.ฉันไม่เคยเห็นเธอใส่แว่นเลย Akai ito (2008)
Known simply as "hrg" sometimes, for "horn-rimmed glasses,"เป็นที่รู้จักในนาม "hrg" บางครั้งเรียกว่า แก้วที่ขอบเป็นทองเหลือง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I love your glasses, mr. Bennet.ผมชอบแว่นตาคุณครับคุณเบ็นเน็ต Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Let me pour you a glass. - Okay.ฉันรินให้ โอเค Heartbreak Library (2008)
Just another half glass.ก็ยังมีอีกครึ่งแก้วน่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oxley's voice was better than a glass of warm milk, you know.เสียงของออกเลย์ชวนง่วงยิ่งกว่าดื่นนมอุ่นๆอีก นายก็รู้นี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Right, right over... Here, here! By the waffle with the sun glasses!อืมมม นี่ นี่ ตรงนี่เลย ใกล้ๆกับร้านขายวัฟเฟิลที่ใส่แว่นกันแดด Bolt (2008)
Second, don't let her drink over three glasses.ข้อสอง อย่าให้เธอดื่มเกิน 3 แก้ว My Sassy Girl (2008)
Listen, the night before The my mother's surgery, she drank two glasses of sherry.รู้มั้ย ในคืนก่อนที่แม่ฉันจะเข้ารับการผ่าตัด แม่ดื่มเหล้าเชอรี่ไป 2 แก้ว The Eye (2008)
train yourself to fly in your ass because squatting on a glass table two girls...ได้กลายมาเป็นฮีโร่ เราจะฝึกฝนวิธีการบิน และก้นของเธอ... เพราะว่า.. Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glassAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
glassAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
glassA full glass.
glassA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
glassA glass of orange juice refreshed me.
glassA glass of water, please.
glassA glass of water will make you feel better.
glassA pair of good glasses will assist you to read.
glassA plastic glass is better than one made of real glass.
glassAre these the glasses you are looking for?
glassBeer bottles are made of glass.
glassBill brought me a glass of water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Count unit: อัน
แว่นตา[N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่น, Example: ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแว่นตาผู้หญิง 1 อัน นาฬิกาเรือนเหล็กไม่ทราบยี่ห้อ 1 เรือน จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น เป็นต้น
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Syn. แว่นตา, Example: คนไม่น้อยยังจดจำภาพเธอสวมแว่นเหน็บหนังสือเล่มเล็กๆ ไว้เสมอ, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นแก้วกระจกใช้ส่องให้เห็นชัด
โถ[N] earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
เครื่องแก้ว[N] glassware, Example: กระสุนปลิวข้ามหัวคนทั้งสองไปอย่างหวุดหวิด ถูกข้าวของเครื่องใช้ ถ้วยชาม และเครื่องแก้วแตกกระจาย, Count unit: ชุด
เส้นใยแก้ว[N] glass fibber, Example: ปัจจุบันมีการนำเส้นใยแก้วนำแสงเข้ามาใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นใยสังเคราะห์ทำจากแก้วให้เป็นเส้นเล็กๆ
ตู้กระจก[N] glass cabinet, See also: aquarium, Example: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก, Count unit: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
แก้ว[N] glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count unit: ใบ, Thai definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
แก้ว[N] glass, See also: tumbler, cup, Syn. แก้วน้ำ, ถ้วยน้ำ, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้ว, Count unit: ใบ, Thai definition: เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้วสำหรับใส่น้ำกินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้นๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; crystal ; mica   FR: verre [m] ; cristal [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
แก้วบรั่นดี[n. exp.] (kaēo brandī) EN: brandy glass   FR: verre à cognac [m]
แก้วแชมเปญ[n. exp.] (kaēo chaēmpēn) EN: champagne glasses   FR: verre à champagne [m]
แก้วน้ำ[n. exp.] (kaēo nām) EN: glass ; tumbler ; cup   FR: verre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLASS    G L AE1 S
GLASSY    G L AE1 S IY0
GLASSED    G L AE1 S T
GLASSCO    G L AE1 S K OW0
GLASSON    G L AE1 S AH0 N
GLASSEY    G L AE1 S IY0
GLASSES    G L AE1 S AH0 Z
GLASS'S    G L AE1 S AH0 Z
GLASSER    G L AE1 S ER0
GLASSNER    G L AE1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glass    (v) (g l aa1 s)
glassy    (j) (g l aa1 s ii)
glassed    (v) (g l aa1 s t)
glasses    (v) (g l aa1 s i z)
glassful    (n) (g l aa1 s f u l)
glassier    (j) (g l aa1 s i@ r)
glassing    (v) (g l aa1 s i ng)
glassfuls    (n) (g l aa1 s f u l z)
glassiest    (j) (g l aa1 s i i s t)
glassware    (n) (g l aa1 s w e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsichtbare Barriere, die eine Entwicklung hindertglass ceiling [Add to Longdo]
Glas {n} (Stoff; Trinkgefäß) | Gläser {pl} | ein Glas Wasserglass | glasses | a glass of water [Add to Longdo]
Glasauge {n}glass eye [Add to Longdo]
Glasdachträger {m} [auto]glass roof carrier [Add to Longdo]
Glasfaser {f}glass fibre [Add to Longdo]
Glasfaserfiltermedien {pl}glass fibre filter media [Add to Longdo]
Glasglocke {f}glass cover [Add to Longdo]
Glaskasten {m}glass case [Add to Longdo]
Glasleiste {f}glass strip [Add to Longdo]
Glasmalerei {f}glass painting [Add to Longdo]
Glasperle {f} | Glasperlen {pl}glass bead | glass beads [Add to Longdo]
Glasscheibe {f}glass plate [Add to Longdo]
Glasscherbe {f}piece of broken glass [Add to Longdo]
Glasschmelzofen {m}glass-kiln [Add to Longdo]
Glasschrank {m}glass cabinet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
アイジングラス[, aijingurasu] (n) isinglass [Add to Longdo]
ウランガラス;ウラン・ガラス[, urangarasu ; uran . garasu] (n) uranium glass [Add to Longdo]
エナメルドグラス[, enamerudogurasu] (n) enameled glass [Add to Longdo]
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]
カクテルグラス[, kakuterugurasu] (n) cocktail glass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] glassware; colored glass household vessel [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] glass [Add to Longdo]
玻璃[bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] glass; nylon; plastic [Add to Longdo]
玻璃杯[bō li bēi, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄅㄟ, ] glass tumbler [Add to Longdo]
玻璃管[bō li guǎn, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄨㄢˇ, ] glass tube [Add to Longdo]
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, / ] glass-reinforced plastic; fiberglass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glass \Glass\ (gl[.a]s), n. [OE. glas, gles, AS. gl[ae]s; akin
   to D., G., Dan., & Sw. glas, Icel. glas, gler, Dan. glar; cf.
   AS. gl[ae]r amber, L. glaesum. Cf. {Glare}, n., {Glaze}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A hard, brittle, translucent, and commonly transparent
    substance, white or colored, having a conchoidal fracture,
    and made by fusing together sand or silica with lime,
    potash, soda, or lead oxide. It is used for window panes
    and mirrors, for articles of table and culinary use, for
    lenses, and various articles of ornament.
    [1913 Webster]
 
   Note: Glass is variously colored by the metallic oxides;
      thus, manganese colors it violet; copper (cuprous),
      red, or (cupric) green; cobalt, blue; uranium,
      yellowish green or canary yellow; iron, green or brown;
      gold, purple or red; tin, opaque white; chromium,
      emerald green; antimony, yellow.
      [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Any substance having a peculiar glassy appearance,
    and a conchoidal fracture, and usually produced by fusion.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything made of glass. Especially:
    (a) A looking-glass; a mirror.
    (b) A vessel filled with running sand for measuring time;
      an hourglass; and hence, the time in which such a
      vessel is exhausted of its sand.
      [1913 Webster]
 
         She would not live
         The running of one glass.     --Shak.
    (c) A drinking vessel; a tumbler; a goblet; hence, the
      contents of such a vessel; especially; spirituous
      liquors; as, he took a glass at dinner.
    (d) An optical glass; a lens; a spyglass; -- in the
      plural, spectacles; as, a pair of glasses; he wears
      glasses.
    (e) A weatherglass; a barometer.
      [1913 Webster]
 
   Note: Glass is much used adjectively or in combination; as,
      glass maker, or glassmaker; glass making or
      glassmaking; glass blower or glassblower, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bohemian glass}, {Cut glass}, etc. See under {Bohemian},
    {Cut}, etc.
 
   {Crown glass}, a variety of glass, used for making the finest
    plate or window glass, and consisting essentially of
    silicate of soda or potash and lime, with no admixture of
    lead; the convex half of an achromatic lens is composed of
    crown glass; -- so called from a crownlike shape given it
    in the process of blowing.
 
   {Crystal glass}, or {Flint glass}. See {Flint glass}, in the
    Vocabulary.
 
   {Cylinder glass}, sheet glass made by blowing the glass in
    the form of a cylinder which is then split longitudinally,
    opened out, and flattened.
 
   {Glass of antimony}, a vitreous oxide of antimony mixed with
    sulphide.
 
   {Glass cloth}, a woven fabric formed of glass fibers.
 
   {Glass coach}, a coach superior to a hackney-coach, hired for
    the day, or any short period, as a private carriage; -- so
    called because originally private carriages alone had
    glass windows. [Eng.] --Smart.
    [1913 Webster]
 
       Glass coaches are [allowed in English parks from
       which ordinary hacks are excluded], meaning by this
       term, which is never used in America, hired
       carriages that do not go on stands.  --J. F.
                          Cooper.
 
   {Glass cutter}.
    (a) One who cuts sheets of glass into sizes for window
      panes, ets.
    (b) One who shapes the surface of glass by grinding and
      polishing.
    (c) A tool, usually with a diamond at the point, for
      cutting glass.
 
   {Glass cutting}.
    (a) The act or process of dividing glass, as sheets of
      glass into panes with a diamond.
    (b) The act or process of shaping the surface of glass by
      appylying it to revolving wheels, upon which sand,
      emery, and, afterwards, polishing powder, are applied;
      especially of glass which is shaped into facets, tooth
      ornaments, and the like. Glass having ornamental
      scrolls, etc., cut upon it, is said to be engraved.
 
   {Glass metal}, the fused material for making glass.
 
   {Glass painting}, the art or process of producing decorative
    effects in glass by painting it with enamel colors and
    combining the pieces together with slender sash bars of
    lead or other metal. In common parlance, glass painting
    and glass staining (see {Glass staining}, below) are used
    indifferently for all colored decorative work in windows,
    and the like.
 
   {Glass paper}, paper faced with pulvirezed glass, and used
    for abrasive purposes.
 
   {Glass silk}, fine threads of glass, wound, when in fusion,
    on rapidly rotating heated cylinders.
 
   {Glass silvering}, the process of transforming plate glass
    into mirrors by coating it with a reflecting surface, a
    deposit of silver, or a mercury amalgam.
 
   {Glass soap}, or {Glassmaker's soap}, the black oxide of
    manganese or other substances used by glass makers to take
    away color from the materials for glass.
 
   {Glass staining}, the art or practice of coloring glass in
    its whole substance, or, in the case of certain colors, in
    a superficial film only; also, decorative work in glass.
    Cf. Glass painting.
 
   {Glass tears}. See {Rupert's drop}.
 
   {Glass works}, an establishment where glass is made.
 
   {Heavy glass}, a heavy optical glass, consisting essentially
    of a borosilicate of potash.
 
   {Millefiore glass}. See {Millefiore}.
 
   {Plate glass}, a fine kind of glass, cast in thick plates,
    and flattened by heavy rollers, -- used for mirrors and
    the best windows.
 
   {Pressed glass}, glass articles formed in molds by pressure
    when hot.
 
   {Soluble glass} (Chem.), a silicate of sodium or potassium,
    found in commerce as a white, glassy mass, a stony powder,
    or dissolved as a viscous, sirupy liquid; -- used for
    rendering fabrics incombustible, for hardening artificial
    stone, etc.; -- called also {water glass}.
 
   {Spun glass}, glass drawn into a thread while liquid.
 
   {Toughened glass}, {Tempered glass}, glass finely tempered or
    annealed, by a peculiar method of sudden cooling by
    plunging while hot into oil, melted wax, or paraffine,
    etc.; -- called also, from the name of the inventor of the
    process, {Bastie glass}.
 
   {Water glass}. (Chem.) See {Soluble glass}, above.
 
   {Window glass}, glass in panes suitable for windows.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glass \Glass\, v. t. [imp. & p. p. {Glassed}; p. pr. & vb. n.
   {Glassing}.]
   1. To reflect, as in a mirror; to mirror; -- used
    reflexively.
    [1913 Webster]
 
       Happy to glass themselves in such a mirror.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
       Where the Almighty's form glasses itself in
       tempests.               --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To case in glass. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover or furnish with glass; to glaze. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. To smooth or polish anything, as leater, by rubbing it
    with a glass burnisher.
    [1913 Webster] glassblower

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glass
   n 1: a brittle transparent solid with irregular atomic structure
   2: a container for holding liquids while drinking [syn: {glass},
     {drinking glass}]
   3: the quantity a glass will hold [syn: {glass}, {glassful}]
   4: a small refracting telescope [syn: {field glass}, {glass},
     {spyglass}]
   5: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the
     form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to
     the nervous system and as an appetite suppressant [syn:
     {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride},
     {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken
     feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}]
   6: a mirror; usually a ladies' dressing mirror [syn: {looking
     glass}, {glass}]
   7: glassware collectively; "She collected old glass"
   v 1: furnish with glass; "glass the windows" [syn: {glass},
      {glaze}]
   2: scan (game in the forest) with binoculars
   3: enclose with glass; "glass in a porch" [syn: {glass}, {glass
     in}]
   4: put in a glass container
   5: become glassy or take on a glass-like appearance; "Her eyes
     glaze over when she is bored" [syn: {glaze}, {glass}, {glass
     over}, {glaze over}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 glass
  n.
 
   [IBM] Synonym for {silicon}.
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 glass
   ice; icecream
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (s.) , -es
 
 1. (sonek) (çoğ.)ul eki: cat, cats
 2. glass, glasses.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top