ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นก้อน

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นก้อน-, *เป็นก้อน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumscribed and Encapsulateเป็นก้อนชัดเจนมีขอบเขต [การแพทย์]
Cystic Massเป็นก้อนถุง [การแพทย์]
Globular Formเป็นก้อนรูปร่างกลมหรือรี, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Let my armies be the rocks and the trees and the birds in the sky.""ขอให้ กองทัพของฉันเป็นก้อนหินและต้นไม้ และ.. นกบนท้องฟ้า." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Or maybe a lump of coalหรืออาจเป็นก้อนถ่าน Spirited Away (2001)
Looks like it's coagulated.ดูเหมือนมันจับกันเป็นก้อน Resident Evil (2002)
Be it a grain of sand or rock in water they sink as the sameจะเป็นก้อนกรวดหรือก้อนทราย เมื่ออยู่ในน้ำ มันก็จมเหมือนกัน Oldboy (2003)
Oh, bless you.ผมยังพบเลือดจับเป็นก้อนแข็ง บริเวณเส้นใหญ่ที่ไต Yankee White (2003)
Then it's a pretty good bet that this whole place is a cube with 26 rooms on each side.แล้วมันเป็นเดิมพันที่ดีงามที่สถานที่ทั้งหมดนี้เป็นก้อน มี 2​​6 ห้องในแต่ละด้าน Cubeº: Cube Zero (2004)
And actually, if you look at the peninsula up close, every place where you see one of these green blotches here is an ice shelf larger than the state of Rhode island that has broken up just in the Iast 15 to 20 years.อันที่จริง ถ้าดูคาบสมุทรนี้อย่างใกล้ชิด ทุกแห่งที่เห็นเป็นก้อนสีเขียวแต่ละก้อนนี้ คือผาน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่ารัฐโรห์ดไอแลนด์ An Inconvenient Truth (2006)
I guess that's what happens when your fiancé tries to slice you up into small bloodless pieces.มันคงต้องเป็นแบบนี้ เมื่อคู่หมั้นของคุณ พยายามจะหั่นคุณเป็นก้อนเนื้อที่ปราศจากเลือด Waiting to Exhale (2007)
I missed this.เพื่อให้มันไม่จับตัวเป็นก้อน Burning House of Love (2008)
Gettin' up before dawn like when we were kids, watch the sun comin' up.จับตัวเป็นก้อนเหรอ แอสไพริน Burning House of Love (2008)
I imagine that the material was released In gaseous form before solidification.มันอาจอยู่ในรูปก๊าซ ก่อนจับตัวแข็งเป็นก้อน The Ghost Network (2008)
You're clumping.- จับเป็นก้อนแล้ว You're Gonna Love Tomorrow (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นก้อน[v. exp.] (pen køn) EN: crystallize   

English-Thai: Longdo Dictionary
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lumpish[ADJ] เป็นก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
agglutinin(อะกลู' ทินิน) n. antibody ที่ทำให้เกิดการจับเป็นก้อนของแบคทีเรียที่เมื่อฉีดเข้าไปในสัตว์ ทำให้เกิด agglutinins. -aglutinogenic adj.
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
anticoagulant(แอนทีโคแอก' กิวเลินทฺ) adj.,n. ซึ่งต้านการจับเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือด, สารหรือยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว., Syn. anticoagulative
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
breccian. หินที่เป็นก้อนแหลมเหลี่ยมเล็ก ๆ จับกันอยู่เป็นก้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง
clot(vi) จับเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน
clump(vt) จับกลุ่ม,จับเป็นก้อน
coagulate(vi,vt) จับเป็นก้อน,แข็ง,แข็งตัว
coagulation(n) การจับเป็นก้อน,การแข็งตัว
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top