Search result for

convey

(100 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convey-, *convey*
English-Thai: Longdo Dictionary
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convey[VT] ขนส่ง, See also: นำมา, บรรทุก, Syn. bring, take
convey[VT] ถ่ายทอด, See also: ถ่ายเท, Syn. conduct, transmit
convey[VT] สื่อไปถึง, See also: สื่อสาร, Syn. communicate
convey[VT] แสดงถึง, See also: หมายถึง, สื่อความหมายว่า, Syn. carry, express
conveyer[N] ผู้ขนส่ง, Syn. conveyor
conveyor[N] ผู้ขนส่ง, Syn. conveyer
convey to[PHRV] ส่งไป, See also: ลำเลียงไปยัง
convey to[PHRV] ถ่ายทอดให้กับ, See also: บอกให้รู้
convey to[PHRV] โอนให้กับ (ทางกฎหมาย), See also: ถ่ายให้กับ
conveyance[N] การขนส่ง, Syn. transfer, transportation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convey(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พา,นำไป,ถ่ายทอด,ถ่ายเท,โอน, Syn. move,carry
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyancer(คันเว'เอินเซอะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyancing(คันเว'เอินซิง) n. การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyancing(n) การโอนกรรมสิทธิ์
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conveyโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conveyance๑. การโอนสิทธิในที่ดิน๒. ยานพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conveyance efficiencyconveyance efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
conveyance lossesconveyance losses, การสูญเสียจากการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
conveyance structureconveyance structure, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Conveyersสายพาน [การแพทย์]
Conveyor Beltสายพานนำส่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
This time, listen with whole heart and convey the music onto the paperคราวนี้จงใช้โสตประสาทของเจ้า เปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นภาพศิลป Portrait of a Beauty (2008)
I convey through the tip of the brushข้าถ่ายทอดความรู้สึกนั้น บรรจงจรดลงปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
Please, sir, convey to her my request for military assistance.เชิญครับ ช่วยแจ้งท่านตามที่ผมขอร้องเรื่องทหารด้วย 24: Redemption (2008)
You are to convey the prisoner to the Los angeles County general hospital Psychopathic Ward;ส่งที่โรงพยาบาลโรคจิตแห่งลอสแองเจลิส Changeling (2008)
We recommend that she be conveyed to the psychopathic ward until her senses can be restored;เราแนะนำให้ส่งเธอไปพักที่โรงพยาบาลโรคประสาท จนกว่าอาการจะดีขึ้น Changeling (2008)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
I believe he... wished me to convey that message, yes.ผมเชื่อว่าเขา.. อยากให้ผม บอกสิ่งนั้นครับ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm told in Japan, this conveys both a respect for tradition.ฉันคงต้องล้มคุณ V (2009)
It wasn't sent to convey demands...ถ้ามันไม่ใช่การบอกความต้องการของเค้า Episode #1.7 (2009)
I was trying to convey.ผมได้พยายาม ติดต่อไปหา White to Play (2009)
And the attitude during conveyanceพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หลอกตา Advanced Criminal Law (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conveyA ship which conveys oil is called an oil tanker.
conveyA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
conveyBuses, trains and planes convey passengers.
conveyHer gestures convey no meaning to me.
conveyHis words convey nothing at all to me.
conveyI can convey my feelings in words.
conveyI can't convey my feelings in words.
conveyIt is difficult to convey the meaning exactly.
conveyIt is neither the one that love conveys, even if take it.
conveyPlease write in a way that concretely conveys the question.
conveyThe pipe conveys water from the lake to the factory.
conveyWe often use gestures to convey simple messages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สื่อ[V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
ถ่ายความหมาย[V] convey, See also: communicate, disclose, tell, reveal, Example: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว, Thai definition: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
โอน[V] transfer, See also: convey, Example: เขาโอนลิขสิทธิ์งานเขียนทั้งหมดของตนให้มูลนิธิ, Thai definition: ทำให้สิทธิตกไปเป็นของบุคคลอื่น
ชักศพ[V] carry a coffin around the crematory, See also: convey a corpse for a funeral cortege, Thai definition: ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนส่ง[n.] (khonsong) EN: transport ; conveyance   FR: transport [m]
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul   FR: transporter ; transborder
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
พาหนะ[n.] (phāhana) EN: means of transportation ; means of conveyance ; vehicle   FR: moyen de transport [m] ; véhicule [m]
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit   FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmmāi) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal   
อุปกรณ์ขนถ่าย[n. exp.] (uppakøn khonthāi) EN: conveyor   
ยาน[n.] (yān) EN: vehicle ; craft ; conveyance   FR: véhicule [m] ; engin (de transport) [m] ; vaisseau [m] ; sonde [f] ; module [m]
ยานพาหนะ[n.] (yānphahāna) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport   FR: moyen de transport [m]
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic   FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVEY    K AH0 N V EY1
CONVEYS    K AH0 N V EY1 Z
CONVEYED    K AH0 N V EY1 D
CONVEYER    K AH0 N V EY1 ER0
CONVEYOR    K AH0 N V EY1 ER0
CONVEYING    K AH0 N V EY1 IH0 NG
CONVEYANCE    K AH0 N V EY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convey    (v) (k @1 n v ei1)
conveys    (v) (k @1 n v ei1 z)
conveyed    (v) (k @1 n v ei1 d)
conveyer    (n) (k @1 n v ei1 @ r)
conveyor    (n) (k @1 n v ei1 @ r)
conveyers    (n) (k @1 n v ei1 @ z)
conveying    (v) (k @1 n v ei1 i ng)
conveyors    (n) (k @1 n v ei1 @ z)
conveyance    (n) (k @1 n v ei1 @ n s)
conveyancer    (n) (k @1 n v ei1 @ n s @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
コンベアー[, konbea-] (n) conveyor [Add to Longdo]
コンベヤー;コンベヤ;コンベア[, konbeya-; konbeya ; konbea] (n) conveyor [Add to Longdo]
コンベヤーに乗らない搬送物[コンベヤーにのらないはんそうぶつ, konbeya-ninoranaihansoubutsu] (n) nonconveyable product; nonconveyable load [Add to Longdo]
コンベヤーシステム[, konbeya-shisutemu] (n) conveyor system [Add to Longdo]
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer [Add to Longdo]
ベルトコンベヤー(P);ベルトコンベアー[, berutokonbeya-(P); berutokonbea-] (n) conveyor belt; belt conveyor; (P) [Add to Longdo]
ロラコンベヤ[, rorakonbeya] (n) (See ころコンベヤ) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传送带[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] conveyor belt [Add to Longdo]
传达[chuán dá, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ, / ] convey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convey \Con*vey"\, v. i.
   To play the thief; to steal. [Cant]
   [1913 Webster]
 
      But as I am Crack, I will convey, crossbite, and cheat
      upon Simplicius.             --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convey \Con*vey"\ (k[o^]n*v[=a]"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conveyed} (k[o^]n*v[=a]d"); p. pr. & vb. n. {Conveying}.]
   [OF. conveir, convoier, to escort, convoy, F. convoyer, LL.
   conviare, fr. L. con- + via way. See {Viaduct}, {Voyage}, and
   cf. {Convoy}.]
   1. To carry from one place to another; to bear or transport.
    [1913 Webster]
 
       I will convey them by sea in floats. --1 Kings v.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Convey me to my bed, then to my grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to pass from one place or person to another; to
    serve as a medium in carrying (anything) from one place or
    person to another; to transmit; as, air conveys sound;
    words convey ideas.
    [1913 Webster]
 
   3. To transfer or deliver to another; to make over, as
    property; more strictly (Law), to transfer (real estate)
    or pass (a title to real estate) by a sealed writing.
    [1913 Webster]
 
       The Earl of Desmond . . . secretly conveyed all his
       lands to feoffees in trust.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To impart or communicate; as, to convey an impression; to
    convey information.
    [1913 Webster]
 
       Men fill one another's heads with noise and sound,
       but convey not thereby their thoughts. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To manage with privacy; to carry out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I . . . will convey the business as I shall find
       means.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To carry or take away secretly; to steal; to thieve.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   7. To accompany; to convoy. [Obs.] --Chaucer.
 
   Syn: To carry; transport; bear; transmit; transfer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convey
   v 1: make known; pass on, of information; "She conveyed the
      message to me"
   2: serve as a means for expressing something; "The painting of
     Mary carries motherly love"; "His voice carried a lot of
     anger" [syn: {carry}, {convey}, {express}]
   3: transfer to another; "communicate a disease" [syn: {convey},
     {transmit}, {communicate}]
   4: transmit a title or property
   5: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound
     carries well over water"; "The airwaves carry the sound";
     "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct},
     {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}]
   6: take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me
     the box from the other room"; "Take these letters to the
     boss"; "This brings me to the main point" [syn: {bring},
     {convey}, {take}]
   7: go or come after and bring or take back; "Get me those books
     over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog
     fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey}, {fetch}]
     [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away}, {carry off},
     {take away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top