ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยวดยาน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยวดยาน-, *ยวดยาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยวดยาน[N] vehicle, See also: vehicular traffic, Syn. ยวดยานพาหนะ, ยานพาหนะ, รถรา, Example: ยวดยานในกรุงเทพฯ กำลังเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว, Thai definition: เครื่องขับขี่มีรถและเรือเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยวดยานน. เครื่องขับขี่มีรถและเรือเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor Vehiclesยวดยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
[traffic sounds][เสียงยวดยานยนต์] Night of Desirable Objects (2009)
Police are asking drivers to find alternate routes.ตำรวจขอให้ผู้ขับขี่ยวดยาน หาเส้นทางอื่น Mosley Lane (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic   FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

English-Thai: Nontri Dictionary
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
vehicle(n) ยวดยาน,สื่อ,พาหนะ,ล้อเลื่อน,น้ำยา,เครื่องมือ
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top