ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยานพาหนะ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยานพาหนะ-, *ยานพาหนะ*
Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel (n ) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยานพาหนะ (n ) het vervoermiddel [vervoermiddelen]

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยานพาหนะน. ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ราชรถยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ คันคือ พระมหาพิชัยราชรถ กับ เวชยันตราชรถ ใช้ประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ [ศัพท์พระราชพิธี]
Electric vehiclesยานพาหนะไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Horse-drawn vehiclesยานพาหนะที่ใช้ม้าลาก [TU Subject Heading]
Human powered vehiclesยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์ [TU Subject Heading]
Natural gas vehiclesยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Solar vehiclesยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Vehiclesยานพาหนะ [TU Subject Heading]
Vehicle ยานพาหนะ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถ ยนต์ เรือตามกฏหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get me another vehicle.ได้รับฉันยานพาหนะอื่น มาในมาในมาใน How I Won the War (1967)
- Have you? - Get away from those vehicles.ได้รับไปจากยานพาหนะ เหล่านั้น How I Won the War (1967)
If we should be stonked, get away from the vehicles.ถ้าเราควรจะโจมตี รับไปจากยานพาหนะ How I Won the War (1967)
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9 Airplane! (1980)
Airport vehicles, take positions one and two.ยานพาหนะสนามบิน ประจำที่ 1 และ 2 Airplane! (1980)
Occupants of vehicle: one Joliet Jake Blues... one Elwood Blues.ผู้ที่อยู่ยานพาหนะ โจลีเอท แจยค บลูส The Blues Brothers (1980)
Vehicle traveling southbound approaching Chicago city limits.ยานพาหนะกำลังไปทิศใต้ เข้าใกล้เขตเมือง ชิคาโก The Blues Brothers (1980)
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Don't fuck with another man's vehicle.- ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับยานพาหนะของคนอื่น Pulp Fiction (1994)
Excuse me!คุณอยู่ฝ่ายยานพาหนะ Fight Club (1999)
You see, this here doohickey is in violation of the city's new vehicle code.รถของคุณผิดกฎหมายยานพาหนะ Around the World in 80 Days (2004)
Vehicle code?กฎหมายยานพาหนะAround the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยานพาหนะ[n.] (yānphahāna) EN: vehicle ; conveyance ; carrier ; means of transport   FR: moyen de transport [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambulance[N] รถพยาบาล, See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย, Syn. hospital wagon, mobile hospital
amphibian[N] ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
conveyance[N] ยานพาหนะ, Syn. vehicle
convoy[N] ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน, Syn. accompany
convoy[N] ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard
craft[N] ยานพาหนะ, Syn. vessel
jet-ski[N] เจ็ตสกี, See also: ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนผิวน้ำ
transport[N] พาหนะ, See also: ยานพาหนะ
two-wheeler[N] ยานพาหนะที่มีสองล้อ
vehicle[N] ยานพาหนะ, See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน, Syn. converyance, transport

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
coalern. รถไฟ เรือหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ขนถ่านหิน
conveyance(คันเว'เอินซฺ) n. การขนส่ง,การนำ,การพา,ยานพาหนะ,เครื่องมือขนส่ง,การโอนทรัพย์สิน,การโอนกรรมสิทธิ์, Syn. transference,consignment
conveyor beltn. ยานพาหนะที่มีตีนตะขาบ
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
sledge(สเลดจฺ) n. ยานพาหนะที่ลากโดยสัตว์,แคร่เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,เลื่อน. vt.,vi. เดินทางโดยแคร่เลื่อน,ขับขี่แคร่เลื่อน, Syn. sleigh
subway(ซับ'เว) n. รถไฟฟ้าใต้ดิน (อังกฤษเรียกว่า undergroupหรือtube) , (อังกฤษ) อุโมงค์สั้น ๆ สำหรับยานพาหนะ, Syn. underpass
vehicle(วี'ฮิเคิล) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ล้อเลื่อน,เครื่องมือลำเลียง,สื่อ,สื่อนำ,น้ำยา,น้ำกระสาย,ของเหลวผสมสี,เครื่องมือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
wherewithal(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,ยานพาหนะ,หนทาง,ค่าใช้จ่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humvee (n ) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くるま, kuruma] Thai: ยานพาหนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top