ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

card reader

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -card reader-, *card reader*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
card readerเครื่องอ่านบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card readerเครื่องอ่านบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wasn't able to dig up anything on Sibilance, but he had good luck finding a pinout to hack the card reader at his office.เขาไม่สามารถขุดคุ้ย เจออะไรจากซิบิแลนซ์ แต่เขาโชคดีที่เจอขั้วต่อ เพื่อแฮ็คเข้าไปยังตัวอ่าน ที่อยู่ในออฟฟิศ No Good Deed (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอ่านบัตร[N] card reader, See also: card punch, key punch, Example: โดยทั่วไปเครื่องอ่านบัตรจะมีความเร็วตั้งแต่ 200-1200 บัตรต่อนาที, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้ในการรับรู้ข้อความ โดยการอ่านจากรูที่เจาะในบัตรแล้วแปลงออกมาเป็นอักษร ซึ่งเป็นการสัมผัสด้วยไฟฟ้าแล้วส่งเข้าไปในหน่วยความจำ จึงจะประมวลผลออกมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ์ดรีดเดอร์[n. exp.] (kāt rītdoē) EN: card reader   FR: lecteur de carte [m]
เครื่องอ่านบัตร[n. exp.] (khreūang ān bat) EN: card reader   FR: lecteur de carte [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读卡器[dú kǎ qì, ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] card reader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カードリーダー[, ka-dori-da-] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top