ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระวาน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระวาน-, *กระวาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวาน[N] Amomum krervanh Pierre, Example: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Amomum krervanh Pierre ในวงศ์ Zingiberaceae ชอบขึ้นในป่าดิบชื้นตามภูมิประเทศที่เป็นเขาทางจันทบุรีและตราด ผลมีกลิ่นหอมฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยา, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระวานน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Amomum testaceum Ridl. ในวงศ์ Zingiberaceae ชอบขึ้นในป่าดิบชื้นตามภูมิประเทศที่เป็นเขาทางจันทบุรีและตราด ผลค่อนข้างกลม สีนวล มี ๓ พู มีกลิ่นหอมฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยา.
กระวานชื่อเรียกใบของไม้ต้นชนิด Laurus nobilis L. ในวงศ์ Lauraceae กลิ่นคล้ายกระวาน ใช้เป็นเครื่องเทศและแต่งกลิ่นยา.
กระวานน. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น กระวานกระแวนแกลนกลัว (สมุทรโฆษ).
กระวานเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Elettaria cardamomum (L.) Maton ในวงศ์ Zingiberaceae มาจากประเทศอินเดียตอนใต้ ผลรูปกระสวยหรือรูปไข่ปลายแหลม สีนวล มี ๓ พู กลิ่นหอมฉุน, เอลา ลูกเอ็ล หรือ ลูกเอ็น ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardamomกระวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then a pinch of ground clove and a generous amount of cinnamon.โรยลูกกระวานป่นกับอบเชยลงไปผสม Woman on Top (2000)
Which is what? Vanilla? Nutmeg?มันคืออะไรเหรอ วนิลา, ลูกจันท์เทศ หรือว่ากระวาน Smiles of a Summer Night (2007)
No. She seemed nervous.ไม่ เธอดูกระวานกระวาย Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Is the President of France able to order murgh masala, with cashew nuts and cardamom?ปธน.ฝรั่งเศสจะสั่งเมิร์ช มาซาล่า ใส่มะม่วงหิมพานต์กับกระวานได้มั้ย The Hundred-Foot Journey (2014)
Rest it in a little red wine, and add crushed cardamom. Wine?หมักเนื้อแกะด้วยไวน์แดง และเพิ่มกระวาน The Hundred-Foot Journey (2014)
Not enough cardamom.เธอใส่กระวานน้อยไป The Hundred-Foot Journey (2014)
But on my most recent visit, the oysters with nitro pearls of sturgeon and oyster dust were made exceptional by the addition of ground cardamom seeds.ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเยือน หอยนางรมประดับมุกเยือกแข็ง จาก ไข่ปลาสเตอร์เจียน และผงหอยนางรม เพิ่มความล้ำเลิศด้วยลูกกระวานป่น The Hundred-Foot Journey (2014)
Cardamom.กระวาน The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardamom[N] เครื่องเทศชนิดหนึ่ง, See also: กระวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
cardamonn. กระวาน
cardamumn. กระวาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top