ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buttock

B AH1 T AH0 K   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buttock-, *buttock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buttock[N] สะโพก
buttocks[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Buttock Rash, Monilialผื่นปื้นที่ก้นเนื่องจากเชื้อรา [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Buttocks, Soreก้นเปื่อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't think the heaviness of these buttocks can be compared to the most beautiful we have hereฉันไม่คิดว่าความหนัก of these ก้น... ...สามารถเปรียบเทียบโดย most beautiful ที่เราได้ที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What is the simple bite on the buttocks among friends?อะไรจะกัดง่ายปานนั้น กัดก้นต่อหน้าเพื่อนฝูงเนี่ยนะ? Madagascar (2005)
I've had women opt for needless elective buttock enhancement surgery just for another chance to be flirted with by me.ผมมีศัลกรรมสะโพกผู้หญิงคนนึง จะได้มีโอกาสไปจู๋จี๋กับผม Rise Up (2008)
...and Stair-Master to tone the buttock area.และที่บันได สู่ก้นงามๆ The House Bunny (2008)
The buttocks and upper arms begin to store more fat once you get up around 40.ก้นกับแขนท่อนบน จะเริ่มสะสมไขมันมากขึ้นเมื่อคุณอายุ 40 Burn After Reading (2008)
"you can't strike children on their bare buttocks with razor-sharp bamboo sticks,""มันผิดกฏหมาย" "คุณจะตีก้นเด็กด้วยไม้เรียวไม่ได้" Preggers (2009)
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I'm gonna slip my business card into that busboy's back pocket, cupping his firm, right buttock as I do so.ฉันจะแอบไปใส่นามบัตร ที่กระเป๋าหลังเด็กเก็บโต๊ะ แล้วขยำก้นฟิตๆของเขาตอนทำยังงั้น The Maternal Congruence (2009)
I'd like you to know that I have a very severe bruise on my right buttocks from your game of gangsta rap musical chairs.หนูอยากให้คุณรู้ว่า หนูมีรอยช้ำอย่างรุนแรงที่แก้มก้นขวา จากเกมเก้าอี้ดนตรีอะไรนั่น The Substitute (2010)
Did you know that women wear high heels to make the buttocks and breasts more prominent?เธอรู้ไหมว่าผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูง เพื่อทำให้บั้นท้ายและทรวงอกเด่นชัดขึ้น The Wildebeest Implementation (2011)
Feel it in the buttocks right there.รู้สึกก้นบ๊ะบ้างมั้ย Naked (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูด[N] anus, See also: buttocks, bottom, rump, Syn. รูก้น, ก้นกอย, Example: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้, Thai definition: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ก้น[N] bottom, See also: buttocks, ass, fanny, Syn. ตูด, Example: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่, Count unit: ก้น, Thai definition: ส่วนท้ายของลำตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นปอก[n. exp.] (kon pøk) EN: flat buttocks ; flat ass ; flat backside   
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks   
ตะโพก[n.] (taphōk) EN: rump ; hips ; haunches ; buttocks   FR: hanches [fpl] ; fessier [m] ; croupe [f] ; croupion [m] ; postérieur [m]
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt   FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTOCK B AH1 T AH0 K
BUTTOCKS B AH1 T AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buttock (n) bˈʌtək (b uh1 t @ k)
buttocks (n) bˈʌtəks (b uh1 t @ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, ] buttocks; bottom; arse; end; butt, #5,595 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˋ, ] buttocks; thigh, #55,901 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
ヒップ[, hippu] (n) hips; buttocks; backside; (P) [Add to Longdo]
逆産[ぎゃくざん, gyakuzan] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth [Add to Longdo]
逆児[さかご, sakago] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth [Add to Longdo]
居処[いど, ido] (n) (1) (arch) one's seat; (2) (arch) buttocks [Add to Longdo]
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point [Add to Longdo]
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite [Add to Longdo]
御輿(P);神輿;神興(iK)[みこし, mikoshi] (n) (1) (esp. 神輿) (See お神輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (hon) (esp. 御輿) (See 輿) palanquin; (3) (uk) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buttock \But"tock\, n. [From {Butt} an end.]
   1. The part at the back of the hip, which, in man, forms one
    of the rounded protuberances on which he sits; the rump.
    Often used in the plural -- see {buttocks}.
 
   Syn: cheek.
     [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) The convexity of a ship behind, under the stern.
    --Mar. Dict.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buttock
   n 1: either of the two large fleshy masses of muscular tissue
      that form the human rump [syn: {buttock}, {cheek}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top