ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวิตช์

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวิตช์-, *สวิตช์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวิตช์(สะวิด) น. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับปิดเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure switch; pressurestatสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressurestat; pressure switchสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ported-vacuum switch (PVS)สวิตช์ช่องสุญญากาศ (พีวีเอส) [มีความหมายเหมือนกับ coolant-override valve; vacuum-control valve] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignition switchสวิตช์ติดเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch safety switchสวิตช์นิรภัยของคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral safety switch; neutral-start switchสวิตช์นิรภัยเกียร์ว่าง[มีความหมายเหมือนกับ clutch safety switch] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sense switchสวิตช์รับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vacuum switchสวิตช์สุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossbar switchสวิตช์แบบครอสส์บาร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sunshine switchสวิตช์แสงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับปิด เปิด หรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า
คำที่มักเขียนผิด คือ สวิทช์ [คำที่มักเขียนผิด]
switchสวิตช์, อุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเช่นเดียวกับฮับ แต่มีข้อแตกต่างจากฮับ กล่าวคือ การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่ง จะไม่กระจายไปยังทุกจุดเหมือนฮับ ทั้งนี้เพราะสวิตช์จะรับกลุ่มข้อมูลมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
automatic switchสวิตช์อัตโนมัติ, อุปกรณ์สำหรับเปิดปิดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  โดยใช้หลักการเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำหรือแผ่นโลหะคู่ที่ขยายตัวไม่เท่ากันเมื่อได้รับความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't see any light switches in there.ผมไม่เห็นสวิตช์ไฟในนั้นเลย Clue (1985)
Well, there's a light switch around here somewhere.โอเค, เราต้องหาสวิตช์ไฟ น่าจะอยู่แถวๆนี้แหล่ะ. Hocus Pocus (1993)
Anyone going up, pull down on the leverใครก็ตามที่ขึ้นไป สับสวิตช์ลง Spirited Away (2001)
This time if I hit the switch, she won't be able to shut down.ตอนนี้หากผมกระตุ้นสวิตช์ หล่อนอาจจะสามารถปิดระบบอีก Resident Evil (2002)
See, I'm not touching it anymore. It's growing with its own momentum.เห็นไหม ฉันไม่ได้แตะสวิตช์แล้ว แต่ไฟยังเพิ่มขึ้นอยู่ Primer (2004)
And what you do is when it gets there, you bring it back... and there you go, it coasts.สิ่งที่ต้องทำพอมาถึงขั้นนี้ก็แค่ โยกสวิตช์กลับ... ปล่อยมันไปของมันเอง มันก็จะเสถียรอยู่แบบนั้น Primer (2004)
- There's no off switch here, okay?- ปิดสวิตช์ไฟที่นี่ไม่ได้ โอเคไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Look...the record switch is still in the on position.ดูสิ... สวิตช์เครื่องบันทึกยังอยู่ในตำแหน่ง Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Please!-เปิดสวิตช์แล้วปิด Mission: Impossible III (2006)
So I always switched on the lights night and day.ดังนั้นฉันเปิดสวิตช์ของหลอดไฟหามรุ่งหามค่ำเสมอ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
It was like a switch went on.มันเหมือนกับว่าสวิตช์ได้ถูกเปิดแล้ว It Might Get Loud (2008)
Previously on terminated The sarah connor chronicles... Whatever happened with the explosion flipped a switch.ความเดิมตอนที่แล้ว ตอนเกิดระเบิดมีบางอย่าง\ กระทบถูกสวิตช์ Automatic for the People (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
button[N] ปุ่ม, See also: สวิตช์
switch[N] สวิตช์, See also: เครื่องปิด/เปิดไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cold bootเปิดเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มใช้งานใหม่ หลังจากที่ปิดสวิตช์แล้ว ดู warm boot เปรียบเทียบ
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
dimmern. เครื่องหรี่,ไฟหรี่,สวิตช์ไฟ
gateway(เกท'เวย์) n.ทางผ่าน,ทางเข้า,วิธีการ, Syn. entrance ประตูสัญญาณหมายถึง ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน (ตระกูลพีซี, ตระกูลแมคอินทอช ฯ) ในกรณีที่ต้องการแยกเครือข่ายทั้งสองออกจากกัน ก็ เพียงแต่ปิดสวิตช์ตัวประตูสัญญาณนี้เสียเท่านั้นเอง
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Switchสวิตช์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top