ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาโต

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาโต-, *ตาโต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาโต[V] look with shock, See also: look with astonishment, look with surprise, Syn. ตาพอง, ตาลุก, Example: โจรตาโตเมื่อเห็นเงินจำนวนมากในลิ้นชัก, Thai definition: อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความโลภหรืออยากได้, Notes: อุปมา
ตาโต[N] big eye, Example: เธอสวยมากรูปร่างสูงบางผิวค่อนข้างคล้ำผมยาวเหยียดรวบเรียบไว้ด้านหลัง มีตาโต จมูกสวย ปากก็หยักลึก, Thai definition: ลูกตาที่กลมโต, Notes: อุปมา
ตาโต[V] look with excitement, See also: (eyes) widen, look with joy/glee, Example: ดวงดอมตาโตเมื่อได้ยินเรื่องเที่ยว, Thai definition: อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความตื่นเต้นดีใจ, Notes: อุปมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาโตว. อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, ตาพอง ตาลุก หรือ ตาลุกตาชัน ก็ว่า.
ตาโตดูใน ตา ๒.
ตาโตดู ตาพอง ๓.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
megalophthalmos; megalophthalmusตาโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalophthalmus; megalophthalmosตาโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big eyes, very blue, honest and direct.ตาโต, สีฟ้าสด, จริงใจ และ ตรงไปตรงมา. Cinema Paradiso (1988)
Your eyes were so big and gorgeous.หนูตาโตและสวยมาก Signs (2002)
Give me those eyes. Big eyes, big eyes. Give me big anime eyes.ชายตาหน่อย ทำตาโตๆ ซี่ ทำตาเหมือนการ์ตูนตาหวานได้ปะ Robots (2005)
The wide-eyed girl, peddling her earnest newspaper stories?สาวตาโตกำลังขายเรื่อง เบื้องลึกให้กับหนังสือพิมพ์รึไง The Devil Wears Prada (2006)
Yeah, real night owls, you know?ใช่ๆ นกฮูกตาโต นึกออกไหม Bloodlust (2006)
hey, bright eyes.ว่าไง ยัยตาโต Zod (2006)
Slit your eyes bigger and get your nosed raised.ทำตาโตอีกหน่อย แล้วก็ทำจมูกอีกนิด 200 Pounds Beauty (2006)
-Big blue eyes like his dad and---ตาโตสีฟ้าเหมือนพ่อของเขา August Rush (2007)
Show the point. Don't stand there staring like an owl!บอกจุดมา ไม่ต้องมายืนมองเป็นนกฮูกตาโต Like Stars on Earth (2007)
She was just a-- real bitch with a bit of more than she need to.เธอเป็นนังตัวแสบที่หิวกระหาย / ที่มีตาโต Prison Break: The Final Break (2009)
Sandy says it makes our eyes pop.แซนดี้บอกว่า มันทำให้ตาโต Acafellas (2009)
Unless you want to lose your man To a mentally ill ginger pygmy with eyes like a bush baby.นอกจากเธออยากจะเสียสามี ให้กับยัยเพี้ยนตัวเตี้ยตาโต Vitamin D (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top