Search result for

ล่วงล้ำ

(35 entries)
(0.1941 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่วงล้ำ-, *ล่วงล้ำ*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่วงล้ำก. ผ่านพ้นเกินเข้าไป, บุกรุก, ละเมิด, เช่น ข้าศึกล่วงล้ำชายแดน, บางทีก็ใช้เพียง ล่วง คำเดียว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasiveล่วงล้ำ, ลุกลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had no clue they were anatomical.เหตุผลเดียวที่ชั้นล่วงล้ำเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ Carrnal Knowledge (2009)
The Republic troops have overrun the village perimeter.กองทัพสาธารณรัฐได้ล่วงล้ำอาณาเขตหมู่บ้านเข้ามาแล้ว Innocents of Ryloth (2009)
I-i didn't want to impose upon your privacy.ฉันไม่อยากล่วงล้ำ ความเป็นส่วนตัวของคุณ The Pickle Jar (2009)
A book fell, the computer turned on, and I saw it. - A book jumped off my shelf and begged you to invade my privacy?หนังสือกระโดดลงมาจากชั้น และขอให้เธอล่วงล้ำ ความเป็นส่วนตัวของฉันนั่นรึ? Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I'm sorry, I did not mean to intrude.ข้าขออภัยด้วย ข้าไม่ได้ต้องการจะล่วงล้ำ Beauty and the Beast (2009)
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ Oceans (2009)
I don't like the lack of privacy but you're in a jam.ผมไม่อยากให้ใครล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว... ...แต่คุณมีปัญหาร้ายแรง Burlesque (2010)
That look on your face... remember how that feels the next time one of your sexy lady friends invades your personal space.ดูสีหน้านายไว้ให้ดี จำไว้ว่าฉันรู้สึกยังไง ถ้าคราวหน้ามีสาวเซ็กซี่ เข้ามาล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวคุณอีก Warrior (2010)
I didn't mean to, like, you know, invade your personal... skin.เรื่องอะไร? ผมไม่ได้ตั้งใจ... ล่วงล้ำผิวหนัง... The Homecoming Hangover (2010)
Fourth, for intruding into the employer's life, thinking you have the right to do so;ข้อที่สี่, สำหรับการล่วงล้ำเข้ามาในชีวิตของนายจ้าง คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเหรอ Episode #1.10 (2010)
Selling to one-- some poachers I caught on my land.ขายทาส-- พวกโจรที่ล่วงล้ำ ในดินแดนข้า The Kingsroad (2011)
Steppin' in on someplace we don't belong?การล่วงล้ำไปในที่ที่เราไม่สมควรไป You Smell Like Dinner (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overrun    [VT] บุกรุก, See also: ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, Syn. invade, occupy
poach    [VI] ล่วงล้ำ, See also: ิละเมิด
trespass    [VI] ล่วงล้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
inject(อินเจคทฺ') vt. ฉีด,ฉีดยา,พ่น,ฉีดพ่น,เป่า,ล่วงล้ำ,สอด (คำพูด) ., See also: injectable adj. injector n., Syn. instill,insert,interject
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
sanctum(แซงคฺ'ทัม) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,สถานที่หลบภัยที่มิอาจล่วงล้ำเข้าไปได้,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ถ้ำ,ห้องบูชาภายใน pl. santums. sancta, Syn. sanctuary

English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้
inviolate(adj) ไม่ถูกล่วงล้ำ,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top