ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ของเถื่อน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของเถื่อน-, *ของเถื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai definition: ของที่ผิดกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเถื่อนน. ของที่ผิดกฎหมาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A smuggler? A refugee? An idealist?เธอเป็นอะไร โจรลักลอบขนของเถื่อน หรือว่าผู้ลี้ภัย The Little Prince (1974)
Was he into bootlegging?หรือเขาเป็นพวกขายของเถื่อนThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He was there to pick up a shipment of bootleg.เขามาเพื่อรอรับของเถื่อน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's when the bootleg wars really began.นั่นคือช่วงที่สงคราม ของพวกค้าของเถื่อนเริ่ม. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Benjamin Miles Franklin, former U.S. Army, eight years for possession of stolen goods.เบนจามิน ไมล์ แฟรงคลิน อดีตทหาร 8 ปี จากคดี ลักลอบค้าของเถื่อน Manhunt (2006)
Okay, i'm not the one-- i'm not the one smuggling... You know, what is this?ผมไม่ได้ขนของเถื่อน นี่อะไร Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
What is this? Illegal, illegal things with my boyfriend.อะไร ของเถื่อนที่แฟน Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I'm a smuggler.ฉันขนของเถื่อน Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
We got a call that this boat was used in some illegal trafficking.เราได้รับโทรศัพท์แจ้งว่า เรือลำนี้มีการขนของเถื่อน Sona (2007)
That means they're arms dealers, - money launderers, black market smugglers...พวกมันค้าอาวุธ ฟอกเงิน ลักลอบนำเข้าของเถื่อน Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Smugglers take these monasteries over turn them into their own personal retreats.พวกข้าของเถื่อนเข้ามายึดครองที่นี่ ทำให้กลายเป็นเหมือนที่กบดานของพวกมัน Star Wars: The Clone Wars (2008)
Smugglers usually get what they want one way or another.พวกค้าของเถื่อนต้องได้ทุกอย่าง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Star Wars: The Clone Wars (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraband[N] สินค้าเถื่อน, See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี, Syn. smuggled goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded

English-Thai: Nontri Dictionary
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top