ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootstrap

B UW1 T S T R AE2 P   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootstrap-, *bootstrap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootstrap[N] ห่วงหลังรองเท้าบูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistics)บูตสแตรป (สถิติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bootstrap.บู๊ทสแตร็พ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Bootstrap Bill, you're a liar and you will spend an eternity on this ship.บู๊ทสแตร็พ บิล .. แกมันมุสา แกต้องอยู่บนเรือนี่ไปชั่วนิรันดร์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Bill Turner? Bootstrap.เจ้ารู้ชื่อข้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Bootstrap.ใช่ ข้ารู้จักลูกท่าน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Durham Foods, their financials are soft, but it's gonna take a trial to put 'em down, so you better lace up your bootstraps 'cause this battle could take months.ดูแฮมฟู๊ดส์ งบการเงินของของพวกเขาอ่อน แต่มันจะทำให้ตามรอยเพื่อดึงพวกเขาลงได้ งั้นนายก็ควรจะร้อยเชือกรองเท้าไว้ดีกว่า Discovery (2012)
Pull yourself up by your bootstraps. Hello.พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่า 47 Seconds (2012)
Quit the pity party. Pull yourself up by the bootstraps.เลิกประท้วงได้แล้ว ทำตัวเองให้มันดีขึ้นสิ 47 Seconds (2012)
See, Arnold built a version of their cognition in which the hosts heard their programming as an inner monologue, as a way to bootstrap consciousness.เห็นมั้ยว่า อาร์โนล์ดสร้างเวอร์ชั่นของการระลึกรู้ เมื่อโฮสต์ได้ยินคำสั่ง เป็นเสียงที่ดังในหัว The Well-Tempered Clavier (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTSTRAP    B UW1 T S T R AE2 P
BOOTSTRAPS    B UW1 T S T R AE2 P S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap [Add to Longdo]
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bootstrap
   n 1: a strap that is looped and sewn to the top of a boot for
      pulling it on
   v 1: help oneself, often through improvised means

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top