ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootlegger

B UW1 T L EH2 G ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootlegger-, *bootlegger*
English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old bootlegger roads.ถนนลักลอบเก่า Sin City: A Dame to Kill For (2014)
This man is a bootlegger and a fornicator with niggers.หมอนี่เป็นพวกแก๊งอาชญากร ทำผิดประเวณีกับผู้หญิงผิวดำ Live by Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTLEGGER B UW1 T L EH2 G ER0
BOOTLEGGERS B UW1 T L EH2 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootlegger (n) bˈuːtlɛgər (b uu1 t l e g @ r)
bootleggers (n) bˈuːtlɛgəz (b uu1 t l e g @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bootlegger
      n 1: someone who makes or sells illegal liquor [syn:
           {bootlegger}, {moonshiner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top