ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bishopric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bishopric-, *bishopric*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bishopric(n) ตำแหน่งของ bishop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)

English-Thai: Nontri Dictionary
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BISHOPRICS B IH1 SH AH0 P R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bishopric (n) bˈɪʃəprɪk (b i1 sh @ p r i k)
bishoprics (n) bˈɪʃəprɪks (b i1 sh @ p r i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diözese { f } | Diözesen { pl }bishopric | bishoprics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bishopric \Bish"op*ric\, n. [AS. bisceopr[imac]ce; bisceop
   bishop + r[imac]ce dominion. See {-ric}.]
   1. A diocese; the district over which the jurisdiction of a
    bishop extends.
    [1913 Webster]
 
   2. The office of a spiritual overseer, as of an apostle,
    bishop, or presbyter. --Acts i. 20.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bishopric
   n 1: the territorial jurisdiction of a bishop [syn: {diocese},
      {bishopric}, {episcopate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top