ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภัตตาคาร

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภัตตาคาร-, *ภัตตาคาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัตตาคาร[N] restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: ลูกค้าคนหนึ่งมีทัศนคติทางลบต่อพนักงานเสิร์ฟอาหาร ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ขายอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภัตตาคารน. อาคารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค่อนข้างใหญ่และหรูหรา.
ภัตตาคารดู ภัต, ภัต-, ภัตร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
What restaurant?ภัตตาคารไหน Punchline (1988)
You work your way up, perfect your style till you are at the top, like Colosimo's Restaurant, best food, best service and best jazz in Chicago.คุณทำงานตามแบบของคุณ, ทำมันให้ดีที่สุด จนประสพความสำเร็จ, เหมือน ภัตตาคาร โคโลสิโม่ , อาหารดี บริการดี ดนตรีดีที่สุดใน ชิคาโก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- A guy stuck his head in the restaurant right before Mr. Colosimo came out of the kitchen.- A guy stuck his head in the ภัตตาคาร ก่อนที่ คุณโคโลสิโม่ จะออกจากครัว . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Well, I got to get to the restaurant.เราต้องไปภัตตาคารกันแล้ว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That means the killer must have come up behind him, someone already in the restaurant!ดังนั้น คนฆ่าต้องอยู่ข้างหลังเขา บางคนที่อยู่ใน ภัตตาคารThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Maybe someone in the restaurant.อาจจะเป็นคนในภัตตาคารThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You said Colosimo is usually not in the restaurant that early.นายบอกว่าโคโลสิโม่ ไม่น่าจะภัตตาคารเช้าขนาดนั้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They keep the liquor in the cellar of the restaurant.เขาเก็บเหล้าไว้ในห้องใต้ดินของภัตตาคารThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You're a waiter at Colosimo's Restaurant?พวกนายเป็นบริกร ที่ภัตตาคารโคโลสิโม่ ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We told you, Al is wearing the ring. You just go to the restaurant...เราบอกท่านแล้ว อัลสวมแหวน ท่านแค่ไปที่ภัตตาคาร... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I got to get to the restaurant.ฉันต้องไปภัตตาคารThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant   FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān āhān jīn) EN: Chinese-food restaurant   FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān āhān thai) EN: Thai-food restaurant   FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eatery[N] ภัตตาคาร (คำไม่เป็นทางการ), Syn. restaurant
restaurant[N] ร้านอาหาร, See also: ภัตตาคาร, Syn. bistro, cafeteria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
eatery(อีท'เทอรี) n.ภัตตาคาร -pl. eateries
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
groggery(กรอก'เกอรี) n. ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
hash houseภัตตาคารถูก ๆ
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน,ภัตตาคารและอื่น ๆ) ,พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
pub(พับ) n. โรงเหล้าเล็ก ๆ ,โรงแรมเล็ก ๆ ,ภัตตาคารเล็ก ๆ, Syn. public house
public housen. โรงขายเหล้าหรือ ภัตตาคารเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
grillroom(n) ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レストラン[れすとらん, resutoran, resutoran , resutoran] (n ) ภัตตาคาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top